Quyết định 03/2010/QĐ-UBND

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu phao dân sinh Kim Tân – Kim Khê, huyện Kim Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu phao dân sinh Kim Tân – Kim Khê, huyện Kim Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 03/2010/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA CẦU PHAO DÂN SINH KIM TÂN – KIM KHÊ, HUYỆN KIM THÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lện phí và lệ phí số 38/2001/PL – UBTVQH 10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ – CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lện phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ – CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của chính phủ “V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ – CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí”
Căn cứ Công văn số 07/CV – TTr ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh “V/v phúc đáp công văn số 126/UBND – KT của UBND tỉnh”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí qua cầu phao dân sinh Kim Tân – Kim Khê, huyện Kim Thành như sau:

Mức thu:

TT

Danh mục

Mức thu (đ/lượt)

Ghi chú

1

Khách đi bộ (không mang theo hàng)

500

 

2

Đi bộ có hàng, đi xe đạp không hàng

1.000

 

3

Xe đạp lai thồ, xe máy không hàng

2.000

 

4

Xe máy có hàng

2.500

 

( các phương tiện khác không được đi qua cầu phao dân sinh)

2. Cơ quan thu: Hạt giao thông huyện Kim Thành

3. Tỷ lệ điều tiết nguồn thu:

- Để lại đơn vị thu: 60% (để chi phí phục vụ công tác thu và duy thu, bảo dưỡng).

- Nộp Ngân sách huyện: 40%.

- Các quy định khác về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Quyết định số 4426/2006/QĐ – UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành cảu Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2010. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Kim Tân, Kim Khê và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2010
Ngày hiệu lực01/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu phao dân sinh Kim Tân – Kim Khê, huyện Kim Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu phao dân sinh Kim Tân – Kim Khê, huyện Kim Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành29/01/2010
        Ngày hiệu lực01/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 03/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu phao dân sinh Kim Tân – Kim Khê, huyện Kim Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu phao dân sinh Kim Tân – Kim Khê, huyện Kim Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

         • 29/01/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/02/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực