Quyết định 08/2007/QD-BTTTT

Decision No. 08/2007/QD-BTTTT of December 24, 2007, promulgating the list of open-source software products which meet the use requirements of state agencies and organizations.

Decision No. 08/2007/QD-BTTTT of December 24, 2007, promulgating the list of open-source software products which meet the use requirements of state agencies and organizations. đã được thay thế bởi Circular No. 41/2009/TT-BTTTT of December 30, 2009, promulgating a list of open-source software products qualified for use by state agencies and organizations và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2010.

Nội dung toàn văn Decision No. 08/2007/QD-BTTTT of December 24, 2007, promulgating the list of open-source software products which meet the use requirements of state agencies and organizations.


THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION

---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

----------

No. 08/2007/QD-BTTTT

Hanoi, December 24, 2007

 

DECISION

PROMULGATING THE LIST OF OPEN-SOURCE SOFTWARE PRODUCTS WHICH MEET THE USE REQUIREMENTS OF STATE AGENCIES AND ORGANIZATIONS

THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATION

Pursuant to the Governments Decree No. 178/2007/ND-CP of December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 169/2006/QD-TTg of July 17, 2006, providing for investment in and procurement of information technology (IT) products by agencies and organizations using state budget capital and the Prime Ministers Decision No. 223/2006/QD-TTg of October 4, 2006, amending a number of articles of Decision No. 169/2006/QD-TTg;
Pursuant to Circular No. 02/2007/TT-BBCVT of August 2, 2007, of the Ministry Post and Telematics (now the Ministry of Information and Communication), detailing a number of contents of the Prime Ministers Decision No. 169/2006/QD-TTg of July 17, 2006, and Decision No. 223/2006/QD-TTg of October 4, 2006;
At the proposal of the director of the IT Industry Department,

DECIDES:

Article 1. To promulgate together with this Decision the List of open-source software products which meet the use requirements of state agencies and organizations for use as a basis of implementation for Circular No. 02/2007/TT-BBCVTof August 2, 2007, of the Ministry of Post and Telematics (now the Ministry of Information and Communication) and the Prime Ministers Decision No. 169/2006/QD-TTg of July 17, 2006, and Decision No. 223/2006/QD-TTg of October 4, 2006. Agencies or organizations that use state budget funds or state budget-originated funds for investment in, procurement of IT and execution of IT application and development projects shall prioritize investment in, procurement of IT and use of products on the List enclosed with this Decision.

Article 2. The List of open-source software products which meet the use requirements of state agencies and organizations may be amended and supplemented to suit reality.

Any problems arising in the course of application of the List shall be considered and settled by the Ministry of Information and Communication.

Article 3. This Decision takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

Article 4. The director of the Office, the chief inspector, the director of the IT Industry Department, heads of agencies and units under the Ministry of Information and Communication, and concerned agencies and organizations shall implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATION
VICE MINISTER
Nguyen Minh Hong

 

LIST OF OPEN-SOURCE SOFTWARE PRODUCTS WHICH MEET THE USE REQUIREMENTS OF STATE AGENCIES AND ORGANIZATIONS
(Promulgated together with Decision No. 08/2007/QD-BTTTT of December 24, 2007)

No.

Types

Products

1

Office software

a/ OpenOffice.org 2.0

b/ OpenOffice.org 2.1

c/ OpenOffice.org 2.2

d. OpenOffice.org 2.3

2

Email server software

Mozilla Thunderbird

3

Web browser software

Mozilla Firefox

4

Vietnamese keyboard software

Unikey

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/QD-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2007/QD-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực18/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/QD-BTTTT

Lược đồ Decision No. 08/2007/QD-BTTTT of December 24, 2007, promulgating the list of open-source software products which meet the use requirements of state agencies and organizations.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Decision No. 08/2007/QD-BTTTT of December 24, 2007, promulgating the list of open-source software products which meet the use requirements of state agencies and organizations.
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu08/2007/QD-BTTTT
    Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
    Người kýNguyễn Minh Hồng
    Ngày ban hành24/12/2007
    Ngày hiệu lực18/01/2008
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2010
    Cập nhật6 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Decision No. 08/2007/QD-BTTTT of December 24, 2007, promulgating the list of open-source software products which meet the use requirements of state agencies and organizations.

       Lịch sử hiệu lực Decision No. 08/2007/QD-BTTTT of December 24, 2007, promulgating the list of open-source software products which meet the use requirements of state agencies and organizations.