Nghị quyết 25/2008/QH12

Resolution No. 25/2008/QH12 of November 14, 2008, on prolongation of the 2004-2009 term of office of peoples councils and peoples committees at all levels.

Nội dung toàn văn Resolution No. 25/2008/QH12 of November 14, 2008, on prolongation of the 2004-2009 term of office of peoples councils and peoples committees at all levels.


THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 25/2008/QH12

Hanoi, November 14, 2008

 

RESOLUTION

ON PROLONGATION OF THE 2004-2009 TERM OF OFFICE OF PEOPLES COUNCILS AND PEOPLES COMMITTEES AT ALL LEVELS

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/NQ-QH10 bổ sung điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992">51/2001/QH10;
After considering the Governments Report No. 173/TTr-CP of November 3, 2008, on adjustment of the 2004-2009 term of office of Peoples Councils and Peoples Committees at all levels; and the National Assembly Law Committees Examination Report No. 563/BC-UBPL12 of November 12, 2008, and opinions of National Assembly deputies;

RESOLVES:

Article 1. To prolong the 2004-2009 term of office of Peoples Councils and Peoples Committees at all levels to the first meeting of Peoples Councils of the next tenure at all levels in 2011.

The date of election of deputies to Peoples Councils of the next tenure at all levels shall be fixed and announced by the National Assembly Standing Committee.

Article 2. The National Assembly Standing Committee, the Government, the Supreme Peoples Court, the Supreme Peoples Procuracy and the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front shall, within the ambit of their respective tasks and powers, organize the implementation of this Resolution.

Article 3. The National Assembly Standing Committee, the Council for Ethnic Minorities, the Committees of the National Assembly, the delegations of National Assembly deputies and National Assembly deputies shall, within the ambit of their respective tasks and powers, oversee the implementation of this Resolution.

Article 4. This Resolution takes effect on April 1, 2009.

Resolution was adopted on November 14, 2008, by the XIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 4th session.

 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Phu Trong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/QH12

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 25/2008/QH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/11/2008
Ngày hiệu lực 01/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/QH12

Lược đồ Resolution No. 25/2008/QH12 of November 14, 2008, on prolongation of the 2004-2009 term of office of peoples councils and peoples committees at all levels.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Resolution No. 25/2008/QH12 of November 14, 2008, on prolongation of the 2004-2009 term of office of peoples councils and peoples committees at all levels.
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 25/2008/QH12
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 14/11/2008
Ngày hiệu lực 01/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Resolution No. 25/2008/QH12 of November 14, 2008, on prolongation of the 2004-2009 term of office of peoples councils and peoples committees at all levels.

Lịch sử hiệu lực Resolution No. 25/2008/QH12 of November 14, 2008, on prolongation of the 2004-2009 term of office of peoples councils and peoples committees at all levels.

  • 14/11/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/04/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực