Nghị quyết 25/2008/QH12

Nghị quyết số 25/2008/QH12 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2008/QH12 kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp


QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 25/2008/QH12

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÉO DÀI NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG 2004 – 2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Sau khi xem xét Tờ trình số 173/TTr-CP ngày 03 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Báo cáo thẩm tra số 563/BC-UBPL12 ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban pháp luật và ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp cho đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp khóa sau vào năm 2011.

Ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa sau do Ủy ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố.

Điều 2.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/QH12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2008/QH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2008
Ngày hiệu lực01/04/2009
Ngày công báo05/12/2008
Số công báoTừ số 626 đến số 627
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/QH12

Lược đồ Nghị quyết 25/2008/QH12 kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 25/2008/QH12 kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu25/2008/QH12
       Cơ quan ban hànhQuốc hội
       Người kýNguyễn Phú Trọng
       Ngày ban hành14/11/2008
       Ngày hiệu lực01/04/2009
       Ngày công báo05/12/2008
       Số công báoTừ số 626 đến số 627
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 25/2008/QH12 kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2008/QH12 kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

           • 14/11/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực