Nghị quyết 346/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 346/2010/NQ-HĐND thông qua chế độ tiền công, dinh dưỡng đặc thù đối với vận động, huấn luyện viên thể thao tỉnh Nghệ An

346/2010/NQ-HĐND thông qua chế độ tiền công, dinh dưỡng đặc thù đã được thay thế bởi Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2012.

Nội dung toàn văn 346/2010/NQ-HĐND thông qua chế độ tiền công, dinh dưỡng đặc thù


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA CHẾ ĐỘ TIỀN CÔNG, CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ với huấn luyện viên, vận động viên thể thao; Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH -UBTDTT ngày 09 tháng 4 tháng 2007 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC- BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2008 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 7188/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2010 về việc quy định chế độ tiền công, chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Nghệ An;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chế độ tiền công, chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Nghệ An, với những nội dung cụ thể sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

a) Đối tượng:

- Vận động viên, huấn luyện viên thể thao đang tập luyện, tập huấn tại các trung tâm đào tạo - huấn luyện thể thao, trường năng khiếu thể thao của tỉnh.

- Vận động viên, huấn luyện viên thể thao được triệu tập vào các đội tuyển cấp tỉnh, ngành, huyện, thành phố, thị xã tham gia các giải thi đấu thể thao được cấp có thẩm quyền tổ chức.

- Vận động viên khuyết tật được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu.

b) Phạm vi:

- Đội tuyển tỉnh, ngành;

- Đội tuyển trẻ tỉnh, ngành;

- Đội tuyển năng khiếu các cấp;

- Đội tuyển cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện).

c) Thời gian hưởng chế độ: trong thời gian tập trung tập luyện và thời gian tập trung thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Mức chi:

a) Chế độ tiền công đối với các vận động viên, huấn luyện viên: đối với vận động viên, huấn luyện viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu:

STT

Đội tuyển

Mức tiền công (đồng/người/ngày)

Huấn luyện viên

Vận động viên

1

Đội tuyển tỉnh, ngành

75.000

50.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh, ngành

55.000

25.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

55.000

15.000

Đối với vận động viên, huấn luyện viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà mức lương thấp hơn chế độ tiền công quy định trên đây, thì được ngân sách nhà nước bù phần chênh lệch trong thời gian được huy động.

b) Chế độ dinh dưỡng đối với các vận động viên, huấn luyện viên:

STT

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Mức dinh dưỡng

(đồng/người/ngày)

Tập trung tập luyện

Tập trung thi đấu

1

Đội tuyển tỉnh, ngành

90.000

120.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh, ngành

70.000

90.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

50.000

90.000

4

Đội tuyển cấp huyện

60.000

80.000

Vận động viên khuyết tật được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu được hưởng chế độ theo cấp đội tuyển.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao được chi từ sự nghiệp văn hoá thể thao trên cơ sở kế hoạch tập luyện, thi đấu thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được cân đối trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định phân cấp hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

b) Các cơ sở thể thao ngoài công lập tự đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên do mình quản lý.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ quy định hiện hành của nhà nước và nội dung Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Khi có văn bản mới của Trung ương điều chỉnh chế độ tiền công, chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, giao UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để ra quyết định điều chỉnh chế độ được quy định trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV, kỳ họp thứ 19 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 346/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu346/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 346/2010/NQ-HĐND

Lược đồ 346/2010/NQ-HĐND thông qua chế độ tiền công, dinh dưỡng đặc thù


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        346/2010/NQ-HĐND thông qua chế độ tiền công, dinh dưỡng đặc thù
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu346/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc 346/2010/NQ-HĐND thông qua chế độ tiền công, dinh dưỡng đặc thù

           Lịch sử hiệu lực 346/2010/NQ-HĐND thông qua chế độ tiền công, dinh dưỡng đặc thù