Điều ước quốc tế Khongso

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận giữa Cục Sở hữu trí tuệ Vương quốc Thái Lan và Cục Bản quyền tác giả Việt Nam

Nội dung toàn văn Bản ghi nhớ hợp tác trong quyền tác giả kề cận giữa Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan Cục Bản quyền tác giả Việt Nam 1999


BẢN GHI NHỚ

GIỮA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN KỀ CẬN

Cục Sở hữu trí tuệ Vương quốc Thái Lan và Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, sau đây gọi là các bên.

- Trên tinh thần hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Chính phủ hai nước;

- Ý thức được tầm quan trọng của quyền tác giả và quyền kề cận trong việc phát triển các lĩnh vực văn học, nghệ thuật cũng như văn hoá và kinh tế nói chung;

- Mong muốn thông qua việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận đặt nền móng cho sự phát triển và phồn vinh kinh tế, văn hoá giữa hai nước;

- Ý thức được sự cần thiết mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước trong khu vực và phạm vi hợp tác trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền kề cận thông qua việc tăng cường hợp tác trong khu vực;

Hai bên đi đến thoả thuận chung như sau:

Điều 1: Mục tiêu và hoạt động

a. Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý về quyền tác giả và quyền kề cận hai nước;

b. Thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận, bao gồm đào tạo và trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận;

c. Đẩy mạnh việc trao đổi thông tin về quyền tác giả và quyền kề cận;

d. Thúc đẩy giải quyết vấn đề chung liên quan đến quyền tác giả và quyền kề cận cũng như việc bảo hộ quyền tác giả và quyền kề cận giữa hai Bên;

e. Thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi giữa các quốc gia trong khu vực;

f. Thúc đẩy sự bảo hộ lẫn nhau cho công dân hai nước về quyền tác giả và quyền kề cận.

Điều 2: Phạm vi hợp tác

a. Trao đổi, phổ biến thông tin, tài liệu có liên quan đến quyền tác giả và quyền kề cận, bao gồm cả mạng thông tin điện tử;

b. Phát triển nguồn nhân lực con người trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận, bao gồm cả việc đào tạo chuyên gia về quyền tác giả và quyền kề cận;

c. Hai bên thông qua những chuyến viếng thăm lẫn nhau để cùng nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm;

d. Nghiên cứu, so sánh cơ chế bảo hộ của mỗi nước về quyền tác giả và quyền kề cận;

e. Tăng cường hợp tác giữa hai Bên trong phạm vi quốc tế về quyền tác giả và quyền kề cận;

f. Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ của hai nước trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận.

Điều 3: Trao đổi

Quan chức của các cơ quan Nhà nước có liên quan về quyền tác giả và quyền kề cận của hai nước sẽ tiến hành gặp gỡ và trao đổi thảo luận trong quá trình hợp tác giữa hai Bên ít nhất mỗi năm 1 lần. Nếu thấy cần thiết có thể tiến hành gặp gỡ vào trao đổi cấp bộ trưởng.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Điều khoản hợp tác này không những không được gây nguy hại đối với quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên đối với những Hiệp định song phương hay đa phương về quyền tác giả và quyền kề cận mà mỗi Bên đã hoặc sẽ ký.

Điều 5: Hiệu lực, sửa đổi và chấm dứt hiệu lực

1. Bản ghi nhớ này có hiệu lực khi Chính phủ hai Bên ký kết thông báo cho nhau về việc thực hiện các điều khoản trong Bản ghi nhớ;

2. Hai Bên có thể chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ vào bất kỳ thời điểm nào bằng việc thông báo trước bằng văn bản chậm nhất không quá (06) tháng thông qua con đường ngoại giao;

3. Hai Bên có thể sửa đổi Bản ghi nhớ  này thông qua trao đổi văn bản.

Bản ghi nhớ này ký tại Hà Nội ngày 7 tháng 11 năm 1999, được làm thành hai bản bằng Anh, hai bản có giá trị như nhau.

 

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VƯƠNG QUỐC THÁI LAN
Banphot Hongthong

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM

Thượng Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/1999
Ngày hiệu lực07/11/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Bản ghi nhớ hợp tác trong quyền tác giả kề cận giữa Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan Cục Bản quyền tác giả Việt Nam 1999


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Bản ghi nhớ hợp tác trong quyền tác giả kề cận giữa Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan Cục Bản quyền tác giả Việt Nam 1999
     Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
     Số hiệuKhongso
     Cơ quan ban hànhCục Sở hữu trí tuệ Vương quốc Thái Lan, Cục Bản quyền tác giả Việt Nam
     Người kýBanphot Hongthong, Thượng Thuận
     Ngày ban hành07/11/1999
     Ngày hiệu lực07/11/1999
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Bản ghi nhớ hợp tác trong quyền tác giả kề cận giữa Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan Cục Bản quyền tác giả Việt Nam 1999

           Lịch sử hiệu lực Bản ghi nhớ hợp tác trong quyền tác giả kề cận giữa Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan Cục Bản quyền tác giả Việt Nam 1999

           • 07/11/1999

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/1999

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực