Văn bản khác 2726/QLCL-TTPC

Báo cáo 2726/QLCL-TTPC năm 2015 về kết quả tổng kết thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 2726/QLCL-TTPC tổng kết thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg công tác thi hành án hành chính 2015


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2726 /QLCL- TTPC
V/v báo cáo kết quả tổng kết thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17/CT-TTG NGÀY 25/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH VỀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

I. Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg.

1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg:

Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; công tác phối hợp thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg: Cục không được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính:

Cục không được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính.

3. Tình hình yêu cầu thi hành án hành chính; kết quả giải quyết yêu cầu thi hành án hành chính:

- Số vụ việc yêu cầu thi hành án hành chính thuộc phạm vi chức năng của Cục đã tiếp nhận: Không;

- Số lượng hồ sơ, vụ việc yêu cầu thi hành án hành chính đã giải quyết: Không;

- Số lượng hồ sơ còn tồn động: Không.

4. Đánh giá chung những kết quả đạt được:

Cục không được giao thực hiện công tác quản lý thi hành án hành chính nên không có thông tin để đánh giá về những kết quả đạt được.

5. Những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân: Không

II. Đề xuất, kiến nghị và giải pháp: Không

 


Nơi nhận:
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ PC (để b/c);
- Lưu: VT, TTPC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2726/QLCL-TTPC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2726/QLCL-TTPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2726/QLCL-TTPC

Lược đồ Báo cáo 2726/QLCL-TTPC tổng kết thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg công tác thi hành án hành chính 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 2726/QLCL-TTPC tổng kết thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg công tác thi hành án hành chính 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2726/QLCL-TTPC
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýLê Bá Anh
        Ngày ban hành29/10/2015
        Ngày hiệu lực29/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 2726/QLCL-TTPC tổng kết thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg công tác thi hành án hành chính 2015

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 2726/QLCL-TTPC tổng kết thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg công tác thi hành án hành chính 2015

             • 29/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực