Văn bản khác 57/BC-BCT

Báo cáo 57/BC-BCT năm 2013 đánh giá 04 tháng thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 57/BC-BCT 2013 về 4 tháng ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/BC-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ 04 THÁNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VẬN CHUYỂN VÀ KINH DOANH GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP

Bộ Công Thương báo cáo kết quả 04 tháng triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép (Đề án 2088) như sau:

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Các Bộ, ngành trung ương

a. Bộ Công Thương

Được giao nhiệm vụ cơ quan thường trực thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, Bộ Công Thương đã triển khai các công việc: tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cập nhật số liệu kiểm tra, xử lý vi phạm hàng tuần, tháng báo cáo Văn phòng Chính phủ; chuẩn bị chương trình nội dung các Hội nghị trực tuyến về phòng ngừa, ngăn chặn việc kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Dự thảo, đưa lên trang tin điện tử của Bộ Công Thương Sổ tay hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trực tiếp kiểm tra tình hình gia cầm nhập khẩu trái phép tại tỉnh Cao Bằng và một số địa bàn khác như Báo Tiền phong và các phương tiện thông tin truyền thông khác đã đưa tin; thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện các nhiệm vụ trên, Bộ Công Thương đã ban hành 27 văn bản triển khai thực hiện Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 10 văn bản chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; 06 văn bản xử lý các vấn đề khác liên quan đến Quyết định 2088.

b. Bộ Công an

Ban hành Kế hoạch số 5261/KH/C41-C49 về phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; 04 kế hoạch về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu không rõ nguồn gốc; 04 công điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát lên danh sách các đường dây, ổ nhóm, đối tượng hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu; đề nghị Công an 24 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc phối hợp với các đơn vị Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường… tổ chức công tác trinh sát, tuần tra, chốt chặn để phát hiện và xử lý vi phạm và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, thống kê số liệu; văn bản kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh thú y và ATVSTP tại chợ gia cầm Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Sơn La tăng cường chấn chỉnh công tác kiểm dịch động vật và xử lý cán bộ thú y có hành vi vi phạm quy trình kiểm dịch động vật, hợp thức hóa gà Trung Quốc thải loại trên thị trường.

Công an 18 tỉnh, thành phố trọng điểm tổng rà soát lập danh sách 123 đối tượng tham gia hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu: Lạng Sơn 37 đối tượng, Quảng Ninh 27 đối tượng, Lào Cai 16 đối tượng, Hà Nội 12 đối tượng… Đã tiến hành gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, giáo dục, cam kết không vi phạm pháp luật đối với 123/123 đối tượng, đến nay có 84/123 đối tượng đã chấm dứt hoạt động, 39/123 đối tượng còn biểu hiện hoạt động nhưng chủ yếu hoạt động lẻ, vận chuyển với số lượng nhỏ, diễn ra không thường xuyên tại khu vực giáp biên.

c. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành 02 công điện khẩn về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua các tỉnh biên giới phía Bắc và phòng ngừa dịch cúm H5N1 và H7N9; các văn bản chỉ đạo Chi cục Thú y, Kiểm dịch động vật vùng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát, ngăn chặn và xử lý tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, lấy mẫu kiểm tra vi rút cúm gia cầm, tồn dư hóa chất độc hại phục vụ đánh giá nguy cơ, không thực hiện nuôi cách ly kiểm dịch để bán phát mại; chỉ đạo Cơ quan Thú y vùng I trực tiếp kiểm tra đôn đốc và hỗ trợ Chi cục Thú y Hà Nội trong việc kiểm soát, kiểm dịch gia cầm tại chợ Hà Vĩ và khu vực kinh doanh gia cầm giống tại Phú Xuyên; công bố trên mạng thông tin điện tử của Bộ quy trình tiêu hủy gia cầm; cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, cung cấp giống gia cầm để người dân được biết; theo dõi, chỉ đạo sát sao việc xử lý sai phạm trong công tác kiểm dịch đối với lô hàng 2.335 con gà thịt còn sống vận chuyển từ Sơn La đi Lai Châu ở Chi cục Thú y Sơn La.

d. Bộ Quốc phòng

Ban hành 02 công điện chỉ đạo các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển gia cầm nhập khẩu trái phép tại các văn bản số: 2088/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012; số 433/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ; các văn bản quản lý Nhà nước khác như Quyết định số 5737/QĐ-BCT ngày 28/9/2012 của Bộ Công thương về việc công bố tạm thời các danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; văn bản chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục Cảnh sát biển tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, nhập lậu gia súc, gia cầm, sản phẩm gia cầm tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cách gà cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực chợ đầu mối, các tuyến đường bộ, đường sắt, nội thủy và đường biển.

f. Bộ Y tế

Ban hành nhiều công điện triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9) trên người; văn bản số 472/ATTP-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 chỉ đạo thanh tra, hậu kiểm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thịt gia cầm trên các địa bàn trọng điểm;

Tiếp tục đăng tải "Thông điệp Ngăn chặn tình trạng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu" trên Website của Cục An toàn thực phẩm; chỉ đạo 31 địa phương vận động cơ sở cam kết và tự treo, dán thông điệp với các nội dung hưởng ứng như: Cơ sở nói không với gà nhập lậu"; "Cơ sở cam kết không sử dụng gà nhập lậu, thực phẩm không an toàn"; "Cơ sở cam kết chỉ kinh doanh thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng".

Ngày 20/03/2013, lấy 05 mẫu thịt gà sống không rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội (Chợ Hà Vĩ và chợ đầu mối phía Nam) để kiểm nghiệm nhưng chưa phát hiện tồn dư một số Hormone nhóm Corticoid, Testosterone, Progesterone và Trenbolone.

d. Bộ Tư pháp

Phối hợp với các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế rà soát, xây dựng các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, thú y, an toàn thực phẩm để triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt chú ý quy định các hành vi vi phạm có liên quan đến việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, bảo đảm xử lý nghiêm minh và có tính răn đe, phòng ngừa cao đối với các hành vi vi phạm; phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng Sổ tay hướng dẫn các quy định xử phạt vi phạm đối với hành vi vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

a. Thành phố Hà Nội ban bành Chỉ thị về việc ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; 04 Quyết định phê duyệt đề án quản lý việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015, phương án ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm tại Chợ Hà Vĩ, chợ đầu mối và các chợ khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành lập Đội Cơ động kiểm tra liên ngành thành phố về gia cầm nhập lậu; ký 14 Bản thỏa thuận phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm giữa UBND Thành phố Hà Nội với UBND Tỉnh, Thành phố trọng điểm phía Bắc và đã gửi cho UBND các Tỉnh, Thành phố. Đến nay, đã nhận được Bản thỏa thuận của 10 tỉnh đã ký (04 tỉnh chưa nhận được: Hòa Bình, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Yên Bái).

Sở Công thương Hà Nội đã có văn bản gửi UBND huyện Thanh Trì triển khai thực hiện theo chỉ đạo tại văn bản số 70/TB-VPCP ngày 08/2/2013 của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, UBND huyện Thanh Trì đang chờ lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì để thực hiện.

Phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 93 vụ, thu giữ 25.660 kg gà lông, 172.780 quả trứng gà Trung Quốc, 12.047 kg phụ phẩm gia cầm, 10.673 con gà giống, 500 con vịt con, 4.292 kg gà thịt, xử phạt vi phạm hành chính 95,35 triệu đồng.

Xử lý nghiêm 02 vụ việc vi phạm mà chủ xe, chủ hàng vi phạm có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Giang (Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo), trong đó lần đầu tiên tịch thu phương tiện vận chuyển xe ô tô BKS 98C-02077 do vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

b. Tỉnh Lạng Sơn ban hành 02 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo về tác hại của việc kinh doanh, vận chuyển, tiêu dùng gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không qua kiểm dịch đối với sức khỏe của nhân dân, với ngành chăn nuôi trong nước; 02 văn bản thực hiện đợt cao điểm về kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; các văn bản khác chỉ đạo các Đồn biên phòng, Chi cục Quản lý thị trường, Hải Quan, Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập 13 điểm chốt chặn 24/24 giờ tại các khu vực, đường mòn trọng điểm qua lại biên giới, điều tra, trinh sát và tổ chức kiểm tra, triệt phá các chủ đầu nậu, các đường dây, tụ điểm kinh doanh, vận chuyển, chứa chấp gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; làm rõ và xử lý nghiêm việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống, giấy kiểm dịch giả; duy trì hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu.

Kết quả đã kiểm tra, xử lý 247 vụ, thu giữ 140.229 con gà giống, 1.473kg vịt con, 2.023 kg chim, 53.002 kg gà thịt, xử phạt vi phạm hành chính 92,25 triệu đồng.

c. Tỉnh Quảng Ninh xây dựng và ban hành 05 kế hoạch, 03 quyết định, 05 văn bản về triển khai thực hiện đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 quy định tất cả các loại gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh phải tiêu hủy, chi phí tiêu hủy do chủ hàng chi trả; chỉ đạo các lực lượng chức năng thống nhất trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành vi vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện tối đa 60 ngày để điều tra, xác minh.

Kết quả kiểm tra, xử lý 78 vụ, thu giữ 52.060 quả trứng Trung Quốc, 35.130 kg phụ phẩm chế biến, 170.688 con gà giống, 3.546 kg chim, 30.406 kg gà thịt, xử phạt vi phạm hành chính 119,5 triệu đồng.

d. Tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh: 02 Kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh, sử dụng gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm nhập khẩu trái phép, tố giác và không tiếp tay những đối tượng vi phạm để bảo vệ và phát triển chăn nuôi trong tỉnh, các văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xem xét, phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà đồi Yên Thế theo tiêu chuẩn VietGap".

Kết quả kiểm tra, xử lý 10 vụ, thu giữ 17.600 con gà giống 273kg + 900 con chim, 1.310 kg gà thịt, xử lý vi phạm hành chính 20,65 triệu đồng.

e. Tỉnh Cao Bằng ban hành Công điện chỉ đạo các lực lượng chức năng trong tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung của Quyết định số 2088 của Thủ tướng Chính phủ; 03 kế hoạch, 06 văn bản tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn hoạt động nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; chỉ đạo Ban chỉ đạo các chợ cho hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu; kết hợp giữa công tác kiểm tra, kiểm soát với tuyên truyền bằng nhiều hình thức đưa thông tin tới người tiêu dùng không sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

Kết quả kiểm tra, xử lý 23 vụ, thu giữ 6.360 quả trứng gà Trung Quốc, 284 con gà giống, 20 con gà lông, 1.074 kg gà thịt, xử lý vi phạm hành chính 15,85 triệu đồng, trị giá tịch thu tiêu hủy 44,06 triệu đồng.

f. Tỉnh Lai Châu ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan và các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục tiêu, giải pháp, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép; bố trí lực lượng trực kiểm tra 24/24 giờ tại 4 chốt kiểm dịch động vật trên địa bàn tỉnh và khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch; chỉ đạo 8/8 huyện, thị xã, 100% tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn ký cam kết chỉ kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, không kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; xử lý sai phạm trong công tác kiểm dịch vận chuyển đối với lô hàng 2.335 con gà thịt còn sống từ Sơn La đi Lai Châu ở Chi cục Thú y Sơn La.

Kết quả kiểm tra, xử lý 12 vụ, thu giữ 939 kg gà thịt, 5.118 con gà giống, xử lý vi phạm hành chính 8.550.000 đồng, trị giá tiêu hủy 120 triệu đồng.

Các tỉnh, thành phố khác như: Yên Bái, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hải Phòng cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành trên địa bàn triển khai thực hiện Quyết định số 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ

Qua 04 tháng triển khai thực hiện Đề án, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý được 768 vụ, thu giữ 32.006 kg gà lông, 96.274 kg gà thịt, 446.993 quả trứng gà Trung Quốc, 96.799 kg phụ phẩm gia cầm nhập lậu (nội tạng, chân, cổ, cánh), 626.512 con gà giống, 4.990 vịt con, 6.913 kg chim, tịch thu tiêu hủy 1.030,5 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 625,25 triệu đồng.

Công tác ngăn chặn, kiểm tra, xử lý vi phạm đã được triển khai đồng loạt, trên toàn tuyến; gà nhập lậu được phát hiện ngăn chặn kịp thời, quyết liệt ngay từ các tỉnh biên giới, đặc biệt là Lạng Sơn, Quảng Ninh; tình hình vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép tại các tỉnh trong nội địa nhất là Hà Nội đã giảm. Cụ thể: Quảng Ninh bắt giữ, xử lý 30.406kg gà gấp hơn 7 lần so với Hà Nội; Lạng Sơn 53.000kg gấp hơn 10 lần so với Hà Nội; Số lượng con giống nhập lậu bị bắt giữ, xử lý tăng cao ngay từ địa bàn các tỉnh biên giới như: Quảng Ninh 170.688 con gấp 17 lần Hà Nội (10.673 con), Lạng Sơn 267.062 con gấp 25 lần Hà Nội. Con giống và trứng không chỉ nhập lậu theo tuyến Quảng Ninh, Lạng Sơn mà còn đi vòng đường Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang đưa vào nội địa.

(Phụ lục số 01: Tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý; Phụ lục số 02: Một số vụ việc điển hình)

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG

Sau 04 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 2088, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các Bộ, ngành và chính quyền các cấp trong tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, tình trạng kinh doanh, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép đã cơ bản được ngăn chặn, đẩy lùi. Các địa phương trọng điểm đã kiểm soát được tình hình, không còn tình trạng vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu công khai. Nổi bật là đã thống kê được các đầu nậu, xử lý được việc cấp giấy chứng nhận thú y sai quy định của Chi cục Thú y Sơn La, đặc biệt là Hà Nội đã tịch thu được phương tiện của đối tượng vận chuyển gà lậu.

Hầu hết các đường dây lớn, nhiều đối tượng trước đây thường xuyên hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép qua biên giới, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm trên những tuyến, địa bàn liên quan nay đã ngừng hoạt động hoặc đã thay đổi phương thức hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao, hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm xuất hiện thủ đoạn mới đó là giết mổ gia cầm ngay tại biên giới và vận chuyển bằng nhiều loại phương tiện, trong đó có cả xe du lịch, xe đông lạnh mang đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối.

Ngoài ra, gia cầm giống và trứng gia cầm được nhập khẩu trái phép đưa vào nội địa tiêu thụ vẫn xảy ra. Bên cạnh đó, một lượng gia cầm nhập khẩu trái phép được hợp thức hóa sau khi nuôi nhốt tại một số địa phương, tuy số lượng không nhiều, chủ yếu tập trung tại các địa phương giáp ranh với các tỉnh biên giới.

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Địa hình biên giới phức tạp, trải dài, có nhiều đường mòn, lối tắt qua lại đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng hoạt động gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Các đối tượng đầu nậu vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm tuy đã cam kết không vi phạm pháp luật nhưng những vụ vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép cho thấy không ít các đối tượng này vẫn bí mật điều hành và sử dụng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi để vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép… gây khó khăn không nhỏ cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép còn nhiều bất cập. Chế tài xử phạt chưa đủ tính răn đe (qua theo dõi phần lớn các vụ việc có mức xử phạt dưới 5 triệu đồng, phổ biến ở mức 1,5 - 2 triệu đồng), trong khi lợi nhuận cao nên các đối tượng vẫn lén lút hoạt động. Biện pháp xử lý tang vật vi phạm còn chưa thống nhất, tạo kẽ hở cho các đối tượng tiếp tục đưa gia cầm vào tiêu thụ trên thị trường.

Kinh phí giám định, tiêu hủy còn hạn chế, việc bắt giữ, xử lý cần nhiều cán bộ lực lượng tham gia nhưng khi thực hiện tiêu hủy thì chỉ cán bộ tham gia tiêu hủy được chi trả phụ cấp theo quy định, như vậy chưa thực sự động viên cán bộ tham gia bắt giữ.

Lực lượng kiểm tra, kiểm soát còn mỏng và thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành chưa đủ nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát như tại Bắc Giang, Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch cúm gia cầm được bổ sung Cảnh sát môi trường để thay cho Cảnh sát giao thông nên khi phát hiện các đối tượng vận chuyển gia cầm nhập lậu, Cảnh sát môi trường không có chức năng dừng phương tiện để kiểm tra.

Việc phân biệt gia cầm nhập khẩu trái phép với gia cầm thải loại của các cơ sở sản xuất trong nước rất khó khăn. Tuy các lực lượng chức năng tiến hành truy xét nguồn gốc nhưng các đối tượng hợp pháp hóa bằng hóa đơn chứng từ quay vòng, bằng thủ tục kiểm dịch của các trang trại trong nước. Việc kiểm tra, xác minh gia cầm nhập lậu mất nhiều thời gian, đối với gia cầm còn sống, hầu hết các địa phương không có kho tàng, nhà xưởng để nhốt, cách ly, không có các phương tiện, thiết bị phòng chống dịch bệnh, tiêu hủy gia cầm nhập lậu.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về ngăn chặn gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu một cách sâu rộng đến mọi đối tượng quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao trình độ của người dân, ý thức của người dân về những tác hại của việc buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu cũng như sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu mặc dù đã được thực hiện nhưng kết quả đạt được còn chưa cao.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Về rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Tăng mức phạt tại Điều 22 Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2010.

- Bổ sung thêm quy định: "thời điểm cơ quan kiểm tra yêu cầu mà chủ hàng không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của động vật, sản phẩm động vật thì số động vật, sản phẩm động vật đó bị coi là hàng nhập lậu" tại Điều 12 Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2009 quy định xử phạt trong lĩnh vực thú y.

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 5 năm 2005 quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi địa bàn và miễn kiểm dịch.

2. Về phát triển chăn nuôi:

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc nhu cầu về con giống để có biện pháp cung cấp đủ gia cầm giống có chất lượng cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trong nước.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh có biện pháp cụ thể giám sát việc chăn nuôi, phân phối gia cầm đảm bảo chất lượng, tránh tình trạng thị trường có nhu cầu lớn, các tổ chức, cá nhân chăn nuôi mua gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa đến kỳ xuất bán cung cấp cho hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

3. Về kiểm tra, kiểm soát:

- Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm như đã phân công tại Quyết định số 2088/QĐ-TTg.

- Các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an cần chú trọng theo dõi và có các biện pháp xử lý đối với các đầu nậu đã ký cam kết không vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép nhưng vẫn bí mật tổ chức, chỉ huy các hoạt động vi phạm pháp luật với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn.

- Tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm và triệt để các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là đấu tranh làm rõ hành vi vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép để có thể tịch thu ngay phương tiện vận chuyển hoặc chuyển sang cơ quan điều tra truy tố theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân, nhất là khu vực biên giới về tác hại của việc sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép để người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động làm ăn phi pháp.

Ủy ban nhân dân các cấp sớm tổ chức cuộc vận động để các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia cầm cung cấp thông tin về các hành vi gian lận trong quá trình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia cầm; hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phát hiện và xử lý các hành vi gian lận và vi phạm pháp luật.

Tiếp tục lấy mẫu phân tích dư lượng kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng, vi rút mang bệnh…. tồn dư trong gia cầm nhập khẩu trái phép, công bố rộng rãi, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Đề nghị Bộ Tài chính cấp đủ kinh phí để phát hiện, kiểm tra và xử lý gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép;

Do công tác đấu tranh chống gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép không có nguồn thu, đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí cho công tác này tương ứng với khoản được trích lại theo Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2010 về quản lý, sử dụng nguồn thu xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại nhằm động viên, khuyến khích các lực lượng chức năng tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Các Bộ, ngành cần bố trí đủ nhân sự, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện, công cụ, máy móc cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát; tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác đấu tranh phòng chống vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

7. Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khảo sát, đánh giá để quy định các tuyến đường cho phép vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Thành phố.

8. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo như đã quy định tại Quyết định số 2088/QĐ-TTg gửi về Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Bộ Công Thương kính báo cáo Phó Thủ tướng xem xét./.

 


Nơi nhận:

- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (để b/c);
- Các Bộ, ngành thuộc Đề án;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Vụ Khoa giáo Văn xã (VPCP);
- Lưu: VT, QLTT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

PHỤ LỤC SỐ 01

TỔNG HỢP SỐ LIỆU KIỂM TRA, XỬ LÝ GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP 4 THÁNG NĂM 2013
Kèm theo Báo cáo số: 57/BC-BCT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công Thương

Tên tỉnh

Số vụ KT

VPHC (triệu)

Trị giá TH (tr)

Gà (gà lông-kg)

Trứng (quả)

Phụ phẩm CB

Gà giống (con)

Vịt (con)

Chim (kg)

Gà thịt (kg)

Hà Nội

93

103,6

 

25,660

172,780

59,294

10,673

500

 

4,842

Quảng Ninh

78

119,5

 

 

52,060

35,130

170,688

 

3,546

30,406

Lạng Sơn

381

148,6

 

 

 

 

267,062

 

2,023

53,002

Bắc Giang

10

20,65

 

 

 

 

17,600

 

1314

1,310

Bắc Ninh

14

31

 

 

12,000

 

 

 

 

2,150

Cao Bằng

43

30,1

177,3

1,795

25,590

 

4,216

 

 

633

Hà Giang

41

43

144

1,441

12,699

 

 

2690

 

1,271

Lào Cai

15

9,2

447

3,110

70,864

 

 

 

30

846

Lai Châu

12

8,55

120

 

 

 

5,118

 

 

939

Yên Bái

9

15

86,5

 

 

 

 

 

 

370

Hòa Bình

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Phòng

14

9

55,7

 

 

 

34,600

 

 

 

Hải Dương

31

48,25

 

 

18,000

2,375

5,855

1800

 

120

Hưng Yên

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Bình

11

11

 

 

 

 

29,700

 

 

 

Tuyên Quang

11

20,3

 

 

81,000

 

81,000

800 con

 

385

Bắc Cạn

4

5,5

 

 

2,000

 

 

 

 

 

Vĩnh Phúc

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

768

625,25

1,030,5

32,006

446,993

96,799

626,512

4,990

6,913

96,274

 

PHỤ LỤC SỐ 02

MỘT SỐ VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH
(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-BCT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công Thương)

Tổng cục Hải quan

1. Ngày 04 và 05 tháng 4 năm 2013, Hải quan trạm KSLH Km15-BTDT, Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện bắt giữ 05 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, thu giữ 313 kg gà thịt thải loại, 385 kg mèo thịt, trị giá ước tính 31,81 triệu đồng.

2. Ngày 05 tháng 4 năm 2013, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7, Trạm Biên phòng km6 và Phòng PC46 Công an tỉnh Lào Cai, đội liên ngành thuộc Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Lào Cai bắt giữ 01 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép thu giữ: 11 lồng, trọng lượng: 320kg, gồm: gà giống, gà thịt trị giá ước tính 20 triệu đồng.

3. Ngày 09 tháng 4 năm 2013, Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu I, Chi cục Hải quan Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Ka Long, Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái phát hiện, bắt giữ 40.000 con gà giống trị giá 200 triệu đồng.

Thành phố Hà Nội

1. Ngày 22/01/2013, Đội QLTT số 11 - Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng với Tổ công an tuyến (PA 65) - Công an TP Hà Nội, Phòng 6 - Cục Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra phương tiện đối với xe ô tô BKS: 29X-1702 do Ông Hà Văn Bích thường trú: xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang điều khiển, phát hiện trên xe có 2500 kg gà lông còn sống và 828 kg nầm lợn không rõ nguồn gốc.

Đội QLTT số 11 xử phạt hành chính đối với ông Hà Văn Bích về hành vi vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, phạt tiền 1.500.000 đồng và đã chuyển giao cho cơ quan Thú y Tây Hồ tiêu hủy toàn bộ số gia cầm, nầm lợn không có nguồn gốc. Để phục vụ cho công tác điều tra của Cục Cảnh sát môi trường, Cơ quan Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục gia hạn tạm giữ phương tiện thêm 60 ngày.

Trong quá trình điều tra, xác minh, Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an đã xác định:

- Ông Nguyễn Văn Dũng, thường trú tại Thôn Hạc, xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang là chủ sở hữu lô hàng 2500 kg gà lông. Nguồn gốc lô hàng: Ông Dũng mua của Ông Cường là người ở Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang để kinh doanh. Số gà trên ông Dũng mua không có hóa đơn chứng từ gì, không có giấy chứng nhận kiểm dịch; không xác định được số gà trên có cùng nguồn gốc từ Trung Quốc.

- 828 kg nầm lợn cùng vận chuyển trên xe là do ông Hà Văn Bích (lái xe) tự ý nhận vận chuyển thêm, ông Dũng không biết gì về số hàng này.

- Về chiếc xe ô tô Biển kiểm soát 29X-1702 đang bị tạm giữ là do Ông Dũng thuê lại của Ông Trần Văn Phác thường trú tại thôn chùa, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang từ tháng 12/2012 với giá 9.000.000 đ/tháng để vận chuyển gà. Khi thuê xe, Ông Phác chỉ giao cho Ông Dũng 01 Giấy đăng ký xe ô tô mang tên Hoàng Lưu Khả, thường trú ở Mai Phúc, Phúc Đồng, Long Biên. Chiếc xe ô tô Biển Kiểm soát 29X-1702, Ông Phác đã mua lại của Ông Khả nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định. Toàn bộ việc giao nhận chiếc xe ô tô Biển kiểm soát 29X- 1702 giữa Ông Dũng, Ông Phác và Ông Bích (lái xe) đều là thỏa thuận bằng miệng, dựa trên sự thỏa thuận tự nguyện giữa các bên, không có hợp đồng gì.

Căn cứ vào xác minh của Cục Cảnh sát Môi trường, ngày 26/3/2013, Đội QLTT số 11 đã xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Dũng về hành vi kinh doanh động vật, sản phẩm động vật theo quy định phải kiểm dịch mà không có Giấy chứng nhận kiểm dịch; phạt tiền 3.000.000 đồng theo Điểm a, Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y.

2. Ngày 25/3/2013, Chi cục QLTT Hà Nội đã xử phạt hành chính đối với bà Hà Thị Thanh Thủy về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu như sau:

- Phạt tiền: 4.000.000 đồng theo khoản 5, điểm a, khoản 11, Điều 22, Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại được sửa đổi bổ sung tại Điều 1, Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 của Chính phủ.

- Tịch thu phương tiện vận chuyển là xe ô tô BKS: 98C-02077 theo điểm c, khoản 13, Điều 22, Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại được sửa đổi bổ sung tại Điều 1, Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 của Chính phủ.

3. Ngày 16/04/2013 Đội QLTT số 4 phối kết hợp với Đội 7-PC 46 kiểm tra xe ô tô tải đông lạnh mang biển kiểm soát số: 29C-172.85 do Ngô Văn Lợi, trú tại xã Mỹ Đình - Sóc Sơn - Hà Nội điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện có: 405 kg nội tạng động vật, 200 kg sản phẩm gia cầm đã sơ chế, đã bốc mùi, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Kết quả: Phạt tiền: 1.500.000đồng; chuyển giao toàn bộ hàng hóa cho cơ quan thú y tiêu hủy.

4. Ngày 20/4/2013 Đội QLTT số 17 - Chi cục QLTT Hà Nội kết hợp với Đội 7 Phòng PC46 Công An Hà Nội kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát số 30Z-5780 do Ngô Văn Thanh là lái xe. Qua kiểm tra phát hiện có 550kg gà mổ sẵn, 305 kg nội tạng động vật được đựng trong 20 thùng xốp, toàn bộ hàng hóa ngâm trong các dung dịch, hàng hóa đã bốc mùi, biến đổi về màu sắc, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc; trên các thùng xốp đều có chữ Trung Quốc viết lên giấy và dán trên mặt thùng. Số hàng trên được vận chuyển từ Cao Bằng (tập kết về Sóc Sơn - Hà Nội) sau đó vận chuyển đến phố Nối. Đoàn kiểm tra đã chuyển giao cho cơ quan thú y tiêu hủy tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định. Hiện các lực lượng chức năng đã tạm giữ xe ô tô và đang xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Tỉnh Lạng Sơn

1. Ngày 28/02/2013 Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra và bắt giữ 01 chiếc xe ôtô tải loại 1,5 tấn, nhãn hiệu VINASUKI tại Km 49 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quang Lang, huyện Chi Lăng do ông Triệu Đình Hùng có địa chỉ tại xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng điều khiển đồng thời là chủ hàng, Đội đã đưa phương tiện về trụ sở để làm việc. Qua kiểm tra thực tế trên xe có vận chuyển 1.400 kg gà thịt có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu, Đội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Triệu Đình Hùng và trình Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng ra Quyết định xử phạt 6.000.000 đ, tịch thu toàn bộ số gà thịt nói trên để tổ chức tiêu hủy theo quy định.

2. Vào hồi 22h ngày 10/3/2013 tại đường mòn khu vực mốc 1229, Đồn Biên phòng Chi Ma (huyện Lộc Bình) tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện một số đối tượng vận chuyển gà con giống qua biên giới vào nội địa Việt Nam, khi phát hiện có lực lượng kiểm tra các đối tượng đã bỏ chạy để lại tang vật gồm: 7.500 con gà con giống. Đồn đã lập hồ sơ vụ việc tịch thu toàn bộ số gia cầm trên và phối hợp với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu Chi Ma tổ chức tiêu hủy.

3. Vào hồi 14h ngày 01/3/2013 tại Thôn Khuổi Mươi, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt đã tổ chức, kiểm tra, bắt giữ 1.368kg gà thịt, đang được các đối tượng vận chuyển từ biên giới về nội địa. Khi phát hiện có lực lượng kiểm tra các đối tượng đã bỏ chạy để lại tang vật. Trạm đã lập hồ sơ tịch thu và phối hợp với cơ quan Thú y tổ chức tiêu hủy.

4. Vào hồi 05h30 ngày 06/3/2013 tại Thôn Thâm Loỏng, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tổ chức, kiểm tra, bắt giữ 1.010kg gà thịt, đang được các đối tượng vận chuyển từ biên giới về nội địa. Khi phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra các đối tượng đã bỏ chạy để lại tang vật. Đội đã lập hồ sơ tịch thu và phối hợp với cơ quan Thú y tổ chức tiêu hủy.

5. Vào hồi 7h00 ngày 13/3/2013, Đội Quản lý thị trường số 4 đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Chi Lăng kiểm tra nơi cất giấu (kho để hàng) của ông Nguyễn Văn Đức, địa chỉ: thôn Lâm Bông, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng phát hiện một lượng lớn gà thịt nhập lậu từ Trung Quốc, Đội đã lập hồ sơ trình chủ tịch UBND huyện Chi Lăng xử phạt 10 triệu đồng, tịch thu 1.740 kg gà thịt nhập lậu. Đội đã phối hợp cơ quan Thú y huyện tổ chức tiêu hủy.

6. Vào hồi 11h00 ngày 13/3/2013 tại xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, Đội quản lý thị trường số 5 đã phối hợp với Công an huyện và chính quyền xã Hòa Sơn tổ chức kiểm tra bắt giữ xe ô tô tải loại 0,8 tấn do ông Lương Đình Tâm, địa chỉ thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên điều khiển, trên xe vận chuyển 840 kg gà thịt Trung Quốc nhập lậu. Đội đã lập hồ sơ vụ việc trình chủ tịch UBND huyện xử phạt 5 triệu, tịch thu tiêu hủy 840 kg gà thịt

7. Vào hồi 17 giờ ngày 02/4/2013, Qua nguồn tin đã được xác minh. Tại thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, (tuyến Quốc lộ 1A cũ) Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 30U - 0285 do Hoàng Văn Dương trú tại Thị trấn Bố Hạ - Yên Thế - Bắc Giang điều khiển. Qua kiểm tra thực tế trên xe có vận chuyển 349 kg gà thịt có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đội Quản lý thị trường số 1 đang tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh hành vi vi phạm; toàn bộ số tang vật đã chuyển giao cho cơ quan Thú y để tổ chức tiêu hủy theo quy định.

8. Vào hồi 2h00 ngày 5/4/2013, tại Km50 quốc lộ 1A, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Chi Lăng và Trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn đã kiểm tra, bắt giữ xe ô tô INNOVA, biển kiểm soát 12A.006.08 do ông Lê Văn Nam, địa chỉ: Số 9 ngõ 2, phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn là chủ hàng kiêm lái xe vận chuyển vịt con giống nhập lậu. Đội Quản lý thị trường số 4 đã trình Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng xử phạt 6.000.000đ, tịch thu 7.500 con vịt giống nhập lậu. Đội QLTT số 4 đã phối hợp với cơ quan thú y tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Cao Bằng

1. Ngày 31 tháng 3 năm 2013 tại bến xe khách Thành phố Cao Bằng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô biển kiểm soát 11B-00010 do Lã Văn Trung, trú tại Nà Thấu - Thị trấn Hùng Quốc huyện Trà Lĩnh điều khiển, trên xe vận chuyển 400kg vịt thành phẩm (Vịt đã nhổ lông) Trung Quốc nhập lậu. Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) đã quyết định tịch thu toàn bộ số hàng vi phạm, chuyển Chi cục Thú y tỉnh tiêu hủy theo quy định, phạt hành chính 3.000.000đ.

2. Ngày 15 tháng 4 năm 2013 tại Nà thấu - Thị trấn Hùng Quốc - huyện Trà Lĩnh Đội Quản lý thị trường số 7 phát hiện bà Dương Thị Đào, địa chỉ xóm Bản Quang - xã Quốc Toản - huyện Trà Lĩnh vận chuyển 650 con giống gia cầm nhập lậu. Đội Quản lý thị trường đã tịch thu tiêu hủy theo quy định, phạt hành chính 750.000đ.

3. Vào hồi 20h ngày 27 tháng 4 năm 2013 tại xóm Pò rẫy - Thị trấn Hùng Quốc - huyện Trà Lĩnh, Lực lượng Biên Phòng đồn Hùng Quốc đã bắt quả tang đối tượng Bế Thị Huấn, trú tại tổ dân phố 2 - Thị trấn Hùng Quốc huyện Trà Lĩnh vận chuyển con giống gia cầm nhập lậu. Lực lượng biên phòng đã tịch thu số hàng vi phạm là 1.000 con vịt con giống Trung Quốc nhập lậu, chuyển cơ quan Thú y huyện tiêu hủy theo quy định, phạt hành chính 2.000.000đ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/BC-BCT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu57/BC-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/BC-BCT

Lược đồ Báo cáo 57/BC-BCT 2013 về 4 tháng ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 57/BC-BCT 2013 về 4 tháng ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu57/BC-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Cẩm Tú
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 57/BC-BCT 2013 về 4 tháng ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 57/BC-BCT 2013 về 4 tháng ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép

           • 16/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực