Luật 84/2007/QH11

Bộ luật lao động sửa đổi 2007

Bộ luật lao động 2007 - 84/2007/QH11- sửa đổi 35-L/CTN đã được thay thế bởi Bộ Luật lao động 2012 và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2013.

Nội dung toàn văn Bộ luật lao động 2007 - 84/2007/QH11- sửa đổi 35-L/CTN


QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35-L/CTN">84/2007/QH11

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2007 

 

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoá I, kỳ họp thứ 11
(Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 02 tháng 04 năm 2007)

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006.

Điều 1

Điều 73 của Bộ luật lao động được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 73

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ sau đây:

- Tết dương lịch: một ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch).

- Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch).

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

- Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).

- Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch).

- Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.”

Điều 2 Luật này có hiệu lực từ ngày công bố.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2007.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 


Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2007/QH11

Loại văn bản Luật
Số hiệu 84/2007/QH11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/04/2007
Ngày hiệu lực 11/04/2007
Ngày công báo 28/04/2007
Số công báo Từ số 284 đến số 285
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/05/2013
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2007/QH11

Lược đồ Bộ luật lao động 2007 - 84/2007/QH11- sửa đổi 35-L/CTN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Bộ luật lao động 2007 - 84/2007/QH11- sửa đổi 35-L/CTN
Loại văn bản Luật
Số hiệu 84/2007/QH11
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 02/04/2007
Ngày hiệu lực 11/04/2007
Ngày công báo 28/04/2007
Số công báo Từ số 284 đến số 285
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/05/2013
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Bộ luật lao động 2007 - 84/2007/QH11- sửa đổi 35-L/CTN

Lịch sử hiệu lực Bộ luật lao động 2007 - 84/2007/QH11- sửa đổi 35-L/CTN

 • 02/04/2007

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/04/2007

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 11/04/2007

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực

 • 01/05/2013