Chỉ thị 01/2006/CT-UBND

Chỉ thị 01/2006/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 01/2006/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2006 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2006/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2006


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 01/2006/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 01 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TRONG MÙA KHÔ NĂM 2006

Thực hiện Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và Chỉ thị số 75/2005/CT-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006;

Căn cứ tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố năm 2005, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi có rừng cần tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp như sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận-huyện nơi có rừng, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, cần tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 213/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2005 về phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

- Củng cố, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo (21/TTg - 12/TTg) cấp mình, tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm: lấy phòng cháy là chính và thực hiện 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ.

- Chỉ đạo các phường, xã nơi có rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương; triển khai thành lập Tổ xung kích Phòng cháy chữa cháy rừng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cần thiết cho lực lượng này theo Phương án phòng cháy, chữa cháy của thành phố; Kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị chủ rừng và hộ gia đình trồng cây lâm nghiệp, cao su, mía xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và thực hiện các biện pháp chủ động phòng cháy trên diện tích sản xuất của mình; Chỉ đạo Công an cấp xã, phường xử lý nghiêm những doanh nghiệp đổ, đốt rác thải công nghiệp trong khu vực có rừng, những cá nhân đốt đồng cỏ vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

2. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy rừng thành phố (Chi cục Kiểm lâm) phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn là thành viên Ban chỉ đạo (21/TTg-12/TTg) tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố; tổ chức trực Phòng cháy chữa cháy 24/24 giờ/ngày trong suốt mùa khô, theo dõi nắm tình hình thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để có chỉ đạo kịp thời.

3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy xây dựng phương án tổ chức chữa cháy rừng cấp thành phố; cập nhật thông tin dự báo cháy rừng và thông báo đến các quận-huyện; tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho cán bộ phụ trách phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở; hướng dẫn giúp các quận, huyện, phường, xã nơi có rừng, các đơn vị chủ rừng lập hồ sơ, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và tổ chức diễn tập chữa cháy rừng; phối hợp các cơ quan báo, đài của Trung ương và thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn Phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động, cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các chế độ, qui định về an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng đối với mọi cá nhân, tổ chức hoạt động trong rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo qui định của pháp luật.

4. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoạt động trên địa bàn các quận, huyện có rừng lập kế hoạch tổ chức huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

5. Sở Tài chính kịp thời xét cấp kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt đối với diện tích rừng phòng hộ của thành phố.

6. Các đơn vị Quân đội, các trường, trại thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong đóng quân trong khu vực có rừng cần thường xuyên tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ, học viên về an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng, gắn công tác phòng chống cháy nổ với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nêu cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng lửa trong sinh hoạt và trong diễn tập, tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng tại nơi đóng quân.

7. Chế độ báo cáo và thông tin báo cháy:

- Ngày thứ hai hàng tuần, các đơn vị chủ rừng, Ủy ban nhân dân các xã có rừng báo cáo nhanh tình hình Phòng cháy chữa cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy rừng Trung ương.

- Khi xảy ra cháy rừng, đơn vị chủ rừng báo cho Ủy ban nhân dân xã, lực lượng Phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp (ĐT:114), Chi cục Kiểm lâm (ĐT:8552501 - 8556274) để huy động lực lượng, phương tiện tổ chức phối hợp chữa cháy.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã có rừng quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt những biện pháp trên, quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;  
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (báo cáo)
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP;
- Ban chỉ đạo NN và PTNT thành phố;
- Giám đốc Sở NN và PTNT, Sở KH và ĐT;
- Giám đốc Sở TC, Giám đốc Công an TP;
- Chỉ Huy trưởng BCH QS thành phố;
- Lực lượng TNXP thành phố;
- Chi cục Kiểm lâm thành phố;
- Chi cục Phát triển Lâm nghiệp thành phố;
- Phòng Cảnh sát PCCC-CATP;
- Chủ tịch UBND các quận-huyện: quận 9, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn;
- BCH Sư đoàn 9-Quân đoàn 4;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (CNN-Tg) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2006
Ngày hiệu lực23/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2006/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2006/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2006
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành13/01/2006
        Ngày hiệu lực23/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 01/2006/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2006

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2006/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2006