Chỉ thị 01/2011/CT-UBND

Chỉ thị 01/2011/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự, công tác đăng ký, quản lý và gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện - kiểm tra SSĐV năm 2011 do quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 01/2011/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển sinh quân sự Phú Nhuận Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 03/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2011/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển sinh quân sự Phú Nhuận Hồ Chí Minh


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2011/CT-UBND

Phú Nhuận, ngày 11 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN, CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ, CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ VÀ GỌI QUÂN NHÂN DỰ BỊ TẬP TRUNG HUẤN LUYỆN - KIỂM TRA SSĐV NĂM 2011

Thực hiện Chỉ thị số 25/2010/CT-UBND-M ngày 04/12/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự; công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện - kiểm tra SSĐV quân nhân dự bị năm 2011;

Năm 2010, Quận đã thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tuyển sinh quân sự và động viên quân đội, hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao, bảo đảm số lượng và chất lượng theo yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phúc tra, đăng ký, quản lý và nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị vẫn còn một số mặt hạn chế làm ảnh hưởng đến kết quả công tác tuyển quân và xây dựng lực lượng dự bị động viên. Để phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, kiểm tra SSĐV theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ CHQS Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân quận chỉ thị cho các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân và Hội đồng nghĩa vụ quân sự 15 phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng NVQS (Ban CHQS quận) hướng dẫn cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự 15 phường về quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân trong độ tuổi 17 và đăng ký bổ sung tuổi 18 đến 25 đúng luật định. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự để chọn lực lượng cán bộ trẻ đạt tiêu chuẩn về chất lượng để bổ sung nguồn cho quân đội. Phối hợp chặt chẽ với Công an tổ chức phúc tra rà soát, đăng ký, nắm chắc danh sách, số lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có hộ khẩu tại địa phương, quân nhân dự bị - phương tiện kỹ thuật được biên chế vào các đơn vị dự bị động viên. Không để sai sót trong quản lý và phải thường xuyên cập nhật những thông tin, biến động của thanh niên, quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Đồng thời có kế hoạch phối hợp, hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục trong nhân dân ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân để mọi người dân (nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ) hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận. Phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý nghiêm số thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng Công an quận chỉ đạo Công an 15 Phường phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự phường thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác đăng ký, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Tham gia xét duyệt về chính trị, đạo đức và chịu trách nhiệm về khâu thẩm tra xác minh lý lịch chính trị của gia đình và đạo đức của thanh niên. Phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS Quận tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, Cảnh sát PCCC bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo các quy định của Bộ Công an; đồng thời phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm số thanh niên vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự và quân nhân dự bị không chấp hành lệnh gọi huấn luyện - kiểm tra SSĐV theo Nghị định 151/CP của Chính phủ quy định.

3. Phòng Tư pháp phối hợp với Ban CHQS quận, Công an quận tiếp tục rà soát tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng và có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Luật nghĩa vụ quân sự và các nghị định có liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng.

4. Phòng Y tế quận phối hợp với Ban chỉ huy quân sự và Bệnh viện quận củng cố, bổ sung đủ thành phần cho Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quận và có kế hoạch hướng dẫn, tập huấn cho các thành viên trong Hội đồng và đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quận, Trưởng trạm Y tế 15 phường về các tiêu chuẩn sức khỏe theo Thông tư số 14/2006/TTLB-BYT-BQP ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng và Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 19/11/2010 của Bộ Quốc Phòng về những quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, tổ chức kiểm tra và khám sức khỏe cho số quân nhân dự bị trước khi huấn luyện, thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, dự thi tuyển sinh quân sự và thanh niên thuộc diện điều động khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Thực hiện kiểm tra xét nghiệm HIV và Heroin cho số thanh niên khám tuyển, kịp thời phát hiện những trường hợp nhiễm, loại khỏi danh sách trúng tuyển.

5. Phòng Văn hóa thông tin, Nhà Văn hóa quận thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân đội để phục vụ tốt cho công tác đăng ký, khám tuyển và giao quân NVQS; phối hợp với cơ quan Quân sự quận tổ chức trang trí địa điểm hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân long trọng, chu đáo, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi của ngày hội thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác tuyển quân và các hoạt động khác phục vụ cho công tác phúc tra, đăng ký nghĩa vụ quân sự, hội trại tòng quân, tuyển sinh quân sự, công tác động viên và giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, đảm bảo cho quân nhân dự bị an tâm tham gia huấn luyện - kiểm tra SSĐV.

7. Đề nghị các thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Quận đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Phòng Lao động thương binh và xã hội phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS quận nắm chắc tình hình hoàn cảnh gia đình, tư tưởng thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị, giải quyết tốt các chế độ, chăm lo chính sách hậu phương quân đội; tham mưu kịp thời cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận trong công tác xét duyệt chính sách, gọi quân nhân dự bị tham gia tập trung huấn luyện, kiểm tra SSĐV. Tổ chức tuyên truyền vận động và giáo dục cho thanh niên, quân nhân dự bị nhận thức sâu sắc luật NVQS, pháp lệnh về lực lượng DBĐV, tình nguyện đăng ký dự thi tuyển vào các trường quân đội. Chấp hành nghiêm lệnh gọi đăng ký, lệnh điều động khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Đối với Quận đoàn tổ chức kết nạp đoàn cho thanh niên trúng tuyển NVQS, chuẩn bị nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu phát triển Đảng; phối hợp với Ban CHQS quận, Nhà Văn hóa quận tổ chức chu đáo hội trại tòng quân và họp mặt thanh niên hoàn thành NVQS trở về địa phương.

8. Phòng Giáo dục phối hợp với Ban CHQS quận tổ chức phúc tra, kiểm tra số thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ có trình độ học vấn từ lớp 7 trở xuống, để tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân - Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận, phường xét tuyển và gọi công dân nhập ngũ được chính xác.

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 Phường tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng quy định; Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có kế hoạch tuyên truyền, vận động sâu rộng để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, không đào ngũ, bỏ ngũ, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2011. Mỗi phường tuyển chọn 01 đảng viên trẻ nhập ngũ (có thời gian sinh hoạt Đảng từ 6 tháng trở lên) và chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển Đảng viên trẻ nhập ngũ cho những năm tiếp theo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và thực hiện quy chế dân chủ trong bình cử công khai ở địa phương, phân công các thành viên trong Hội đồng phối hợp với Ban CHQS phường tổ chức xuống từng khu phố, tổ dân phố, đến từng nhà để tìm hiểu, nắm bắt tình hình tư tưởng và hoàn cảnh của từng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, quân nhân dự bị có lệnh gọi tập trung huấn luyện - kiểm tra SSĐV để kịp thời động viên và giúp đỡ anh em an tâm, tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện - kiểm tra SSĐV; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tiếp đón chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có việc làm ổn định, giải quyết kịp thời những gia đình có con em đang tại ngũ gặp khó khăn đột xuất, để quân nhân an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và công tác gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, kiểm tra SSĐV-SSCĐ năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
 - Bộ CHQS thành phố;
- TT/QU, TT/ UBND quận;
- Thành viên Hội đồng NVQS quận;
- Quân sự - Công an quận; thực hiện
- Các ban, ngành, đoàn thể quận; thực hiện
- Các Trường học cấp III trên địa bàn quận; thực hiện
- UBND - HĐ.NVQS 15 phường; thực hiện
- VP/QU - VP/UBND quận (TH);
- Lưu VT (01 b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
CHỦ TỊCH
Phạm Công Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2011
Ngày hiệu lực21/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2011/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển sinh quân sự Phú Nhuận Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2011/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển sinh quân sự Phú Nhuận Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Công Nghĩa
        Ngày ban hành11/01/2011
        Ngày hiệu lực21/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2012
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 01/2011/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển sinh quân sự Phú Nhuận Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2011/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển sinh quân sự Phú Nhuận Hồ Chí Minh