Chỉ thị 01/CT-UB

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1977 về công tác đăng ký và quản lý vũ khí quân dụng ở các cơ quan xí nghiệp thuộc thành phố (trừ vũ khí quân dụng của lực lượng tự vệ) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 01/CT-UB công tác đăng ký quản lý vũ khí quân dụng cơ quan xí nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UB công tác đăng ký quản lý vũ khí quân dụng cơ quan xí nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Ở CÁC CƠ QUAN XÍ NGHIỆP THUỘC THÀNH PHỐ (TRỪ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG CỦA LỰC LƯỢNG TỰ VỆ)

Trước đây, do yêu cầu bảo vệ và đánh địch, các cơ quan đã trang bị vũ khí cho lực lượng bảo vệ các cơ quan, xí nghiệp và một số cán bộ. Từ ngày miền Nam được giải phóng, nhiều cơ quan, xí nghiệp đã tiếp thu, thu nhặt vũ khí của địch và phân phối cho cán bộ nhân viên sử dụng. Một số cán bộ ở miền Bắc vào có đem theo vũ khí.

Việc trang bị vũ khí cho lực lượng bảo vệ và một số cán bộ là cần thiết nhưng do ta chưa quản lý chặt chẽ nên có tình hình mất vũ khí không báo cáo và một số trường hợp đã sử dụng vũ khí không đúng quy định.

Để nắm chắc số lượng vũ khí hiện có ở các cơ quan xí nghiệp, hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng, đề phòng kẻ địch và những phần tử xấu lợi dụng, Ủy ban nhân dân Thành phố giao trách nhiệm cho Sở Công an Thành phố tiến hành công tác đăng ký và quản lý vũ khí quân dụng (trừ vũ khí của lực lượng tự vệ do Bộ Tư lệnh Thành phố cấp phát) hiện có ở các cơ quan xí nghiệp thuộc Thành phố :

1. Các cơ quan xí nghiệp kê khai vũ khí của lực lượng bảo vệ và của cán bộ nhân viên thuộc đơn vị mình, ghi rõ loại, nguồn gốc của vũ khí, v.v... theo mẫu hướng dẫn thống nhứt và thời gian quy định của Sở Công an Thành phố.

2. Sở Công an Thành phố tổ chức việc cấp giấy phép sử dụng vũ khí, nghiên cứu ban hành quy định sử dụng vũ khí, tổ chức hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vũ khí.

Căn cứ vào chủ trương trên đây, Sở Công an Thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/1977
Ngày hiệu lực04/01/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UB công tác đăng ký quản lý vũ khí quân dụng cơ quan xí nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UB công tác đăng ký quản lý vũ khí quân dụng cơ quan xí nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành04/01/1977
        Ngày hiệu lực04/01/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UB công tác đăng ký quản lý vũ khí quân dụng cơ quan xí nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UB công tác đăng ký quản lý vũ khí quân dụng cơ quan xí nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh