Chỉ thị 02/2005/CT-UB

Chỉ thị 02/2005/CT-UB về triển khai thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Chỉ thị 02/2005/CT-UB chế độ tiền lương bảo hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có công Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 20/08/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2005/CT-UB chế độ tiền lương bảo hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có công Lâm Đồng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2005/CT-UB

Đà Lạt, ngày 17 tháng 01 năm 2005

 

CHỈ THỊ

”V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG "

Thực hiện Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH ngày 30/9/2004 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội, v/v phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng lương phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ ngành Toà án, Kiểm sát; các Nghị định số 203, 204, 205, 206, 207, 208/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương mới, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, chế độ BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định nói trên.

Để triển khai đúng các văn bản về chế độ tiền lương mới của Đảng, Chính phủ, đảm bảo mọi đối tượng chính sách được hưởng đúng chính sách, kịp thời. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1- Cải cách tiền lương và trợ cấp xã hội là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm từng bước chăm lo, nâng cao đời sống của các đối tượng chính sách. Để thực hiện tốt mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở - Ban - Ngành, UBND các huyện, TX Bảo Lộc, TP.Đà Lạt các đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi chung là đơn vị) tổ chức quán triệt tới tất cả CB-CC-VC, người lao động và các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội để có nhận thức đúng mức về chủ trương cải cách chính sách tiền lương và trợ cấp xã hội của Đảng, Nhà nước.

2- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về thực hiện công tác triển khai, chuyển xếp lương và tính toán trợ cấp xã hội cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội ở đơn vị mình, ngành mình theo đúng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình chuyển xếp lương phải chú, ý sắp xếp bố trí CB,CC,VC cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo gắn với yêu cầu của từng vị trí công tác và phải bảo đảm dân chủ, công khai, có sự tham gia của tổ chức đoàn thể ngay từ cơ sở. Công tác chuyển xếp lương mới và chuyển đổi trợ cấp xã hội phải hoàn thành trong tháng 02/2005, riêng trợ cấp ưu đãi người có công, chế độ hưu trí phải được giải quyết ngay trong tháng 01/2005.

3- Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ lương mới của Tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các Sở-Ngành liên quan triển khai tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn việc chuyển xếp lương mới và các chế độ, chế độ trợ cấp xã hội, BHXH cho các đơn vị trong tỉnh; chỉ đạo, tổng hợp, thẩm định kết quả chuyển xếp lương mới của các đơn vị trình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quyết định; thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.

4- Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, triển khai, tổng hợp và chịu trách nhiệm thẩm định kết quả chuyển xếp lương mới của các đơn vị hành chính sự nghiệp của khối chính quyền (cả cấp xã) và CB quản lý Doanh nghiệp trình UBND tỉnh quyết định.

5- Sở Lao Động-Thương binh & Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc triển khai, tổng hợp và chịu trách nhiệm thẩm định kết quả chuyển xếp lương mới của khối doanh nghiệp và các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp xã hội trình UBND tỉnh quyết định.

6- Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục về tài chính và căn cứ vào kết quả chuyển xếp lương mới để tính toán quy tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm, xây dựng kế hoạch chi cụ thể để báo cáo UBND tỉnh quyết định.

7- Bảo hiểm Xã hội tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt những chế độ có liên quan đến chức năng của BHXH đảm bảo các đối tượng hưởng chế độ BHXH được hưởng chế độ mới kịp thời.

8- Trong quá trình triển khai thực hiện Thủ trưởng các đơn vị phải thường xuyên phản ánh tình hình về Ban chỉ đạo, nếu có vấn đề nảy sinh vướng mắc không giải quyết được, phải tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo để xử lý giải quyết cụ thể.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, TP Đà Lạt và toàn thể CB-CC-VC và các đối tượng hưởng chế độ chính sách trong tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị này./ -

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Huỳnh Đức Hoà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2005/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2005/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2005
Ngày hiệu lực17/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2005/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 02/2005/CT-UB chế độ tiền lương bảo hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có công Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2005/CT-UB chế độ tiền lương bảo hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có công Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2005/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành17/01/2005
        Ngày hiệu lực17/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/2005/CT-UB chế độ tiền lương bảo hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có công Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2005/CT-UB chế độ tiền lương bảo hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có công Lâm Đồng