Chỉ thị 02/2006/CT-UB

Chỉ thị 02/2006/CT-UB về việc tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây” Xuân Bính Tuất - 2006 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 02/2006/CT-UB tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Bính Tuất 2006 đã được thay thế bởi Quyết định 1341/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hà Nội thẩm quyền đến ngày 30/11/2006 hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2006/CT-UB tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Bính Tuất 2006


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2006/CT-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” XUÂN BÍNH TUẤT - 2006

Năm 2005, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hà Nội đã trồng nâng cấp, tải tạo 365 ha rừng tập trung, 220.500 cây xanh phân tán các loại và 6.390 gốc tre chắng sóng bảo vệ đê; chăm sóc 420 ha rừng tập trung và khoán bảo vệ 3.500 ha rừng tập trung. Kế thừa và phát huy kết quả trồng rừng, trồng cây xanh phân tán và quản lý bảo vệ rừng năm 2005, UBND Thành phố phát động phong trào “Tết trồng cây” Xuân Bính Tuất - năm 2006 với mục tiêu: “Tiếp tục trồng nâng cấp, cải tạo 100 nha rừng tập trung, 200.000 cây xanh phân tán các loại và 7.000 gốc tre chắn sóng bảo vệ đê, chăm sóc 800 ha rừng tập trung, khoán bảo vệ 4.000 ha rừng tập trung; đồng thời chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần làm cho Thủ đô ngày thêm xanh - sạch - đẹp”.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1/. Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hướng dẫn và phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây” Xuân Bính Tuất - 2006 tại địa phương theo tinh thần trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị vật tư, cây giống, kỹ thuật và kiểm tra các địa phương thực hiện kế hoạch trồng, chăm sóc rừng, cây xanh phân tán, tre chắn sóng ngay từ những ngày đầu năm, Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

2/. Chi cục Kiểm lâm.

Hướng dẫn UBND các huyện chỉ đạo và đôn đốc UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ cây xanh. Xử lý nghiêm các vi phạm về Luật và Phát triển rừng.

3/. Sở Giáo dục Đào tạo.

Chỉ đạo các Trường học phổ thông tăng cường tuyên truyền, giáo dục giúp học sinh nhận thức đúng về lợi ích của trồng cây xanh và bảo vệ môi trường. Phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng tập trung và cây xanh phân tán.

4/. Sở Giao thông công chính.

Chỉ đạo Công ty công viên và cây xanh, các đơn vị chức năng chuyên môn trực thuộc chuẩn bị cây trồng và tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh theo quy hoạch đô thị. Phối hợp với Công an Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ cây xanh theo quy định.

5/. Sở Văn hóa Thông tin

Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về lợi ích trồng cây xanh, trồng rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đối với đời sống xã hội và bảo vệ môi trường, cảnh quan Thủ đô.

6/. Sở Tài chính

Cân đối Ngân sách, thống nhất báo cáo UBND Thành phố giải quyết kinh phí phục vụ “Tết trồng cây” Xuân Bính Tuất - 2006 cho các ngành, các địa phương theo chế độ quản lý Tài chính.

7/. UBND các quận, huyện.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây” Xuân Bính Tuất - 2006 tại địa phương, chỉ đạo các xã ven đê thực hiện có hiệu quả việc trồng tre chắn sóng bảo vệ đê, kè. Phối hợp với UBMT Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức đúng về lợi ích trồng cây, trồng rừng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vẹ môi trường Thủ đô. Động viên nhân dân tham gia trồng, chăm sóc và bvảo vệ rừng, cậy xanh theo phương châm: “Trồng cây nào, sống tốt cây ấy”. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn giao các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng; định kỳ kiểm tra, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vô trách nhiệm hoặc cố ý phá hại rừng, cây xanh.

8/. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích trồng cây xanh, trồng rừng. Động viên các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ quan Trung ương trên địa bàn Hà Nội tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” Xuân Bính Tuất - 2006, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan Thủ đô.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành chủ động và phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mở đầu là “Tết trồng cây” Xuân Bính Tuất - 2006 đạt hiệu quả thiết thực, Giao sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch với các chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, cấp và biện pháp tổ chức thực hiện, nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT T/ủy - TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP
(để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Văn phòng T/ủy, Ban Tuyên giáo T/ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội;
- Các đ/c Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện;
- Đài PT và TH Hà Nội, Báo Hà Nội mới;
- Báo KT và ĐT, Báo Lao động Thủ đô, Phân xã tại HN;
- VP CPVP, các tổ CV, phòng TH;
- Lưu VT

TM/. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Lê Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2006/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2006/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2006
Ngày hiệu lực03/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2006/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 02/2006/CT-UB tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Bính Tuất 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2006/CT-UB tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Bính Tuất 2006
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2006/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Quý Đôn
        Ngày ban hành03/01/2006
        Ngày hiệu lực03/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/2006/CT-UB tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Bính Tuất 2006

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2006/CT-UB tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Bính Tuất 2006