Quyết định 1341/QĐ-UBND

Quyết định 1341/QĐ-UBND năm 2007 ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành theo thẩm quyền đến ngày 30/11/2006 đã hết hiệu lực pháp luật do UBND thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1341/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hà Nội thẩm quyền đến ngày 30/11/2006 hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1341/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2006 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 157/2002/QĐ-UB ngày 21/11/2002 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND và dự thảo Nghị quyết của HĐND;
Theo đề nghị của Sở Tư pháp TP Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành theo thẩm quyền đến ngày 30 tháng 11 năm 2006 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND TP;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đ/c PCT UBND TP (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- CPVP UBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO UBND TP HÀ NỘI BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/11/2005 ĐẾN NGÀY 30/11/2006 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(ban hành kèm theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2007 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Ngày ban hành VB

Số ký hiệu VB

Trích yếu nội dung

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

 

 

I. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

 

1

26/10/2005

166/2005/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy định về việc hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay sau đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước thực hiện đầu tư trên địa bàn TPHN

HHL bằng QĐ 34/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006

2

09/12/2005

217/2005/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hành chính sách xã hội TPHN để cho vay giải quyết việc làm và thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn TP.

HHL bằng QĐ 104/2006/QĐ-UBND ngày 22/6/2006

3

22/12/2005

230/2005/QĐ-UBND

V/v ban hành giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn TPHN

HHL bằng QĐ 191/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006

4

03/01/2006

05/2006/QĐ-UBND

V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn TPHN năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

5

08/02/2006

12/2006/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, bảng điểm chuẩn và phương pháp tính điểm để xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực TPHN.

HHL bằng QĐ 66/2006/QĐ-UBND ngày 15/5/2006

6

02/6/2006

89/2006/QĐ-UBND

Thành lập tổ công tác tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính

HHL bằng QĐ 189/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006

7

12/6/2006

95/2006/QĐ-UBND

Ban hành Quy định thí điểm phân cấp cho quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng quản lý sử dụng, duy tu, duy trì hè phố trên địa bàn quận

HHL bằng QĐ 227/2006/QĐ-UBND ngày 12/12/2006

8

11/8/2006

141/2006/QĐ-UBND

Bổ sung, điều chỉnh một số khoản, mục tại QĐ số 05/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND TP về giá các loại đất trên địa bàn TPHN năm 2006.

Hết hiệu lực

 

 

 

II. CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ

 

9

03/01/2006

01/2006/CT-UB

Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006 tại Thủ đô Hà Nội

Hết hiệu lực

10

03/01/2006

02/2006/CT-UB

Về việc tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Bính Tuất – 2006

Hết hiệu lực

11

31/03/2006

05/2006/CT-UB

Về việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2006 của TP Hà Nội

 

12

11/04/2006

08/2006/CT-UB

Về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006.

HHL theo thời gian

13

05/6/2006

11/2006/CT-UBND

V/v tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 1/7/2006 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1341/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1341/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2007
Ngày hiệu lực21/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1341/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1341/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hà Nội thẩm quyền đến ngày 30/11/2006 hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1341/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hà Nội thẩm quyền đến ngày 30/11/2006 hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1341/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Triệu
       Ngày ban hành11/04/2007
       Ngày hiệu lực21/04/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1341/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hà Nội thẩm quyền đến ngày 30/11/2006 hết hiệu lực

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1341/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hà Nội thẩm quyền đến ngày 30/11/2006 hết hiệu lực

        • 11/04/2007

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 21/04/2007

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực