Chỉ thị 11/2006/CT-UB

Chỉ thị 11/2006/CT-UB về tăng cường sự lãnh đạo cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 01/7/2006 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 11/2006/CT-UB tăng cường sự lãnh đạo cuộc tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp thủy sản 01/7/2006 địa bàn Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 1341/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hà Nội thẩm quyền đến ngày 30/11/2006 hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2006/CT-UB tăng cường sự lãnh đạo cuộc tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp thủy sản 01/7/2006 địa bàn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2006/CT-UB

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN THỜI ĐIỂM 01/7/2006 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (TĐT NTNN &TS) vào thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2006 trên phạm vi cả nước.

Cuộc Tổng điều tra thu thập những thông tin cơ bản về thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thủy sản nhằm: Hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương; Đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung của các chương trình, mục tiêu quốc gia trong nông thôn nông nghiệp; Phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu nông thôn, nông nghiệp và thủy sản.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 ngoài những chỉ tiêu sẽ được thu thập như trong phương án chung, Thành phố Hà Nội sẽ thu thập thêm một số chỉ tiêu phục vụ chương trình "Phát triển kinh tế ngoại thành và hiện đại hóa nông thôn" nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Thành phố về nông nghiệp và nông thôn. Do vậy, quy mô của cuộc Tổng điều tra khá lớn, nội dung điều tra mở rộng, lực lượng tham gia nhiều, thông tin thu thập được sẽ phong phú, mức độ khó khăn, phức tạp cũng nhiều hơn.

Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên phạm vi toàn Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu:

1/ Các Sở, Ngành tham gia Ban chỉ đạo Tổng điều tra theo chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của mình có trách nhiệm phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo lập kế hoạch cụ thể hướng dẫn các đơn vị trong ngành tham gia, phục vụ cuộc Tổng điều tra theo phương án, kế hoạch đã được phê duyệt.

2/ Ủy ban nhân dân các huyện, quận, xã (phường, thị trấn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố.

3/ Cục Thống kê thành phố Hà Nội – Cơ quan Thường trực Tổng điều tra có trách nhiệm tổ chức, triển khai tập huấn nghiệp vụ, giám sát, kiểm tra, giúp UBND Thành phố chỉ đạo cuộc Tổng điều tra từ khâu chuẩn bị cho đến khi kết thúc điều tra. Xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm của kết quả điều tra phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành.

4/ Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo TĐT NTNN & TS Thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng phục vụ cuộc Tổng điều tra đạt kết quả.

Cuộc Tổng điều tra NTNN & TS năm 2006 được tiến hành trong giai đoạn Thành phố đang tập trung xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội của Thủ đô theo Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Thành phố. Các cấp, các ngành cần có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra này trong phạm vi cấp mình, ngành mình thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trước yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ TW TĐT
- Thường trực Thành ủy để B/C
- Thường trực HĐND Thành phố
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND TP
- Các Sở, Ban, Ngành
- BCĐ TĐT NT
- UBND quận (huyện)
- Báo, Đài PT & TH Hà Nội
- V1, V5, NN, TH
- Lưu văn phòng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Lê Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2006/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2006/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2006
Ngày hiệu lực05/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2006/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 11/2006/CT-UB tăng cường sự lãnh đạo cuộc tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp thủy sản 01/7/2006 địa bàn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/2006/CT-UB tăng cường sự lãnh đạo cuộc tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp thủy sản 01/7/2006 địa bàn Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/2006/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Quý Đôn
        Ngày ban hành05/06/2006
        Ngày hiệu lực05/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 11/2006/CT-UB tăng cường sự lãnh đạo cuộc tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp thủy sản 01/7/2006 địa bàn Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2006/CT-UB tăng cường sự lãnh đạo cuộc tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp thủy sản 01/7/2006 địa bàn Hà Nội