Chỉ thị 08/2006/CT-UB

Chỉ thị 08/2006/CT-UB về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 do Ủy ban nhân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 08/2006/CT-UB công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 đã được thay thế bởi Quyết định 1341/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hà Nội thẩm quyền đến ngày 30/11/2006 hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2006/CT-UB công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2006/CT-UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2006

Mùa khô 2005 – 2006 diễn biến thời tiết không thuận lợi: rét đậm, khô hạn kéo dài; mực nước các sông xuống thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm; mùa mưa bão năm 2006 thời tiết, diễn biến khí tượng thủy văn có thể còn có nhiều diễn biến phức tạp. Đê điều trên địa bàn Thành phố đã được tập trung tu bổ nhưng nhiều năm chưa phải chịu thử thách với lũ, bão lớn, vừa qua đã xuất hiện những sự cố hư hỏng phải xử lý khẩn cấp và trong đê còn nhiều ẩn họa chưa lường hết được. Để chủ động đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão, giữ vững đê điều, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ, bão, thiên tai gây ra; thực hiện Chỉ thị số 13/2006/CT-TTg ngày 31/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác tu bổ, xử lý hư hỏng đê kè đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định; kiểm tra, rà soát các tuyến đê, phát hiện, báo cáo kịp thời những sự cố hư hỏng để có biện pháp xử lý.

2) Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố: tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai năm 2005 và các năm qua; củng cố, kiện toàn tổ chức chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ khắc phục hậu quả lũ, bão, thiên tai;

Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 thật chi tiết; thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung để kế hoạch, phương án sát với thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị;

Dự phòng kinh phí, tổ chức lực lượng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện; tập huấn, thực tập thuần thục để triển khai nhanh các phương án, xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng do lũ, bão, thiên tai gây ra trên địa bàn quản lý; sẵn sàng chi viện, ứng cứu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.

3) Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất phối hợp với các Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà, công trình tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê các khu nhà ở tập thể, nhà chung cư cao tầng đã xuống cấp; các khu nhà ở ngoài đê, sát bờ sông không đảm bảo an toàn; các công trình đang xây dựng dở dang; lập phương án, triển khai việc phòng chống đổ, sập nhà, công trình; tổ chức sơ tán người, tài sản ra khỏi những khu vực không đảm bảo an toàn khi có mưa, lũ, bão.

4) Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương áp phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai của Thành phố; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ, khắc phục hậu quả thiên tai của các cấp, các ngành; điều hành đối phó, xử lý kịp thời với các tình huống của lũ, bão, thiên tai; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006.

5) Ban chỉ đạo Cứu trợ khắc phục hậu quả lũ, bão, thiên tai Thành phố chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cứu trợ của Thành phố; chuẩn bị sẵn sàng các phương án điều động, phân phối nguồn lực cứu trợ kịp thời đến nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

6) Ủy ban nhân dân các cấp: có kế hoạch dự phòng lương thực, thuốc men, hàng hóa, cây con giống, vật tư thiết yếu để sẵn sàng cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, đói và phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có lũ, bão, thiên tai;

Tăng cường phổ biến những kiến thức về phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, tự tổ chức phòng chống lụt bão cho gia đình mình và tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão của địa phương.

7) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường ven đê phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn, xử lý ngay các trường hợp vi phạm Pháp lệnh Đê điều từ khi mới phát sinh.

8) Sở Văn hóa Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, các cơ quan tuyên truyền của Trung ương thông báo thường xuyên về tình hình lũ, bão, thiên tai, tăng thời lượng tin bài, bổ sung đa dạng các hình thức tuyên truyền về công tác bảo vệ đê điều, phòng chống lụt, bão, thiên tai của Thành phố.

9) Khi có lũ, bão, thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành tăng cường ứng trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; tổ chức, chỉ huy quyết liệt, chủ động huy động mọi nguồn lực trên địa bàn, của ngành ứng phó với mọi tình huống lụt, bão, thiên tai xảy ra nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

10) Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, đoàn thể quần chúng, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố chỉ đạo, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia làm tốt nhiệm vụ công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai của Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo thường xuyên kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ
- Ban Chỉ đạo PCLB TW
- Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
- Thường trực Thành uỷ
- Thường trực HĐND TP
- Đ/c CT UBND TP (để báo cáo)
- Các Bộ, Ngành TW (để phối hợp)
- Các đ/c PCT UBND TP
- Các đ/c Ủy viên thường vụ TU
- BCH PCLB và TKCN Thành phố
- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc TP
- Các đ/c Bí thư Quận, Huyện uỷ
- Chủ tịch UBND các Quận, Huyện
- Các CQ báo, đài PT, TH TW và HN
- CPVP, các tổ CV, THKT, QTTV
- Lưu VT.

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Lê Quý Đôn
 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2006/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2006/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2006
Ngày hiệu lực11/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2006/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 08/2006/CT-UB công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2006/CT-UB công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2006/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Quý Đôn
        Ngày ban hành11/04/2006
        Ngày hiệu lực11/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 08/2006/CT-UB công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2006/CT-UB công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006