Quyết định 141/2006/QĐ-UBND

Quyết định 141/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 05/2006/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 141/2006/QĐ-UBND giá đất thành phố Hà Nội 2006 bổ sung 05/2006/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 242/2006/QĐ-UBND giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 141/2006/QĐ-UBND giá đất thành phố Hà Nội 2006 bổ sung 05/2006/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN
DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141/2006/QĐ-UBND

Hà nội, ngày 11 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ KHOẢN, MỤC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2006/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 22 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật đất đai 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/10/2004 của Chính phủ và Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Sở Tài chính, Cục thuế thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố tại Tờ trình số 1969/TTr-LN ngày 5 tháng 5 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh một số Khoản, Mục tại Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006 như sau:

1- Bổ sung khoản a/ Mục 3 Điều 2 như sau:

"… Trường hợp các thửa đất thuộc địa giới hành chính của các xã ngoại thành nằm xen kẽ, cài răng lược với các thửa đất tại các trục đường giao thông thuộc địa giới hành chính của thị trấn, vùng giáp ranh quận nội thành; hoặc trên cùng một đoạn đường giao thông bên này là địa giới hành chính các xã bên kia là địa giới hành chính của thị trấn, vùng giáp ranh, quận nội thành thì trong phạm vi tính từ chỉ giới hè đường, phố đến 200 mét được áp dụng theo nguyên tắc trên; các thửa đất ngoài 200 mét áp dụng mức giá đất khu dân cư nông thôn".

2- Điều chỉnh, bổ sung Mục B - huyện Thanh Trì tại bản Phụ lục 2 như sau:

"- Đường Ngọc Hồi (phía đối diện đường tàu) là đường loại I.

- Đường Ngọc Hồi (phía đường tàu) là đường loại II".

3- Bổ sung Mục D - huyện Đông Anh tại bản Phụ lục 2 như sau:

"Đường từ Quốc lộ 3 đi Công ty Đông Thành địa phận thị trấn Đông Anh thuộc đường loại II".

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND thành phố (để báo cáo);
- Các Bộ: TN&MT, TC, TP;
- Thường trực Thành uỷ;
- Thường trực HĐND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Như Điều 2;
- CPVP, THKT, Tổ chuyên viên;
- Lưu, Nth, VT .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý ĐônĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu141/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2006
Ngày hiệu lực11/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 141/2006/QĐ-UBND giá đất thành phố Hà Nội 2006 bổ sung 05/2006/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 141/2006/QĐ-UBND giá đất thành phố Hà Nội 2006 bổ sung 05/2006/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu141/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLê Quý Đôn
       Ngày ban hành11/08/2006
       Ngày hiệu lực11/08/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2007
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 141/2006/QĐ-UBND giá đất thành phố Hà Nội 2006 bổ sung 05/2006/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 141/2006/QĐ-UBND giá đất thành phố Hà Nội 2006 bổ sung 05/2006/QĐ-UBND