Chỉ thị 02/2010/CT-CA

Chỉ thị 02/2010/CT-CA về công tác thi đua – khen thưởng năm 2010 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2010/CT-CA công tác thi đua – khen thưởng năm 2010


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2010/CT-CA

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM 2010

Trong năm 2009, toàn ngành Tòa án nhân dân đã tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 01/2009/TT-TANDTC ngày 12/01/2009 về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2009 của ngành Tòa án nhân dân; Thông tư số 02/2009/TT-TANDTC ngày 05/02/2009 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua – khen thưởng năm 2009. Ngay từ đầu năm, tất cả các đơn vị trong ngành đã tổ chức đăng ký, giao ước thi đua, xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi tạo ra động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2009 của ngành Tòa án nhân dân.

Năm 2010, đất nước ta nói chung và ngành Tòa án nhân dân nói riêng có nhiều ngày kỷ niệm lớn: 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 65 năm ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9; 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân. Để làm tốt công tác thi đua – khen thưởng năm 2010, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49 NQ/BCS ngày 22/01/2010 của Ban cán sự Đảng Toà án nhân dân tối cao về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân; Chỉ thị số 01/2009/CT-CA ngày 09/09/2009 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân (13/09/1945 – 13/09/2010); Chỉ thị số 01/2010 ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân.

2. Phát động các phong trào thi đua đặc biệt trong toàn ngành, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của ngành Tòa án nhân dân.

3. Ban tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân và các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức phải khẩn trương đẩy nhanh việc xây dựng các kế hoạch cụ thể của từng hoạt động cụ thể đã nêu trong Chỉ thị số 01/2009/CT-CA ngày 09/09/2009 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đó.

4. Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp căn cứ vào Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, các Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân của Ban tổ chức và đặc điểm tình hình của đơn vị mình để lập kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị mình, đồng thời báo cáo với các cấp uỷ, thường trực Hội đồng nhân dân; Đảng uỷ quân sự trung ương và thủ trưởng Bộ quốc phòng để xin ý kiến chỉ đạo việc triển khai thực hiện tại địa phương và trong quân đội.

5. Trưởng cụm các cụm thi đua chịu trách nhiệm tổ chức công tác thi đua – khen thưởng và các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân của cụm mình phụ trách.

6. Hội đồng thi đua, khen thưởng của ngành Tòa án nhân dân chịu trách nhiệm hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành và tổng kết phong trào thi đua đặc biệt vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân và phối hợp với Ban tổ chức các hoạt động tiến tới Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Toà án nhân dân để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các Chỉ thị của Chánh án về Công tác thi đua khen thưởng năm 2010.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội; (để báo cáo)
- Ban tuyên giáo Trung ương; (để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng; (để báo cáo)
- Văn phòng Chủ tịch nước; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ;
- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội;
- Các đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án TAND và TAQS các cấp (để thực hiện);
- Lưu: VP, Vụ TKTH, Ban thư ký.

CHÁNH ÁN
Trương Hoà Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2010/CT-CA

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2010/CT-CA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2010
Ngày hiệu lực15/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2010/CT-CA

Lược đồ Chỉ thị 02/2010/CT-CA công tác thi đua – khen thưởng năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2010/CT-CA công tác thi đua – khen thưởng năm 2010
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2010/CT-CA
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành15/03/2010
        Ngày hiệu lực15/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2010/CT-CA công tác thi đua – khen thưởng năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2010/CT-CA công tác thi đua – khen thưởng năm 2010

           • 15/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực