Chỉ thị 02/2010/CT-UBND

Chỉ thị 02/2010/CT-UBND về công tác Thú y năm 2010 do tỉnh Nghệ An ban hành

Chỉ thị 02/2010/CT-UBND công tác Thú y năm 2010 Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm Uỷ ban Nghệ An ban hành từ 31/12/2011 và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2010/CT-UBND công tác Thú y năm 2010 Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2010/CT-UBND

Vinh, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THÚ Y NĂM 2010

Năm 2009, công tác Thú y trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần khống chế dịch Tai xanh ở lợn và dịch Cúm gia cầm. Tuy nhiên dịch Lở mồm long móng (LMLM) gia súc, Dịch tả lợn và bệnh Đốm trắng ở tôm vẫn xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, đề ra những biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển, đồng thời góp phần bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các đơn vị cấp huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:

a) Phối hợp với UBND các đơn vị cấp huyện và các ngành liên quan thực hiện tốt công tác Thú y, tham mưu giúp UBND tỉnh về các giải pháp chỉ đạo trong công tác Thú y nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản. Tập trung chỉ đạo công tác phòng dịch Cúm gia cầm, LMLM ở gia súc, hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (Tai xanh)..., bệnh Đốm trắng ở tôm nuôi, ngăn chặn dịch tái phát và lây lan, tạo đà cho ngành chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản phát triển. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình công tác Thú y, báo cáo về UBND tỉnh.

b) Chỉ đạo Chi cục Thú y:

- Xây dựng Phương án phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh năm 2010.

- Phối hợp với UBND các đơn vị cấp huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm, bệnh chó dại năm 2010 đã được phê duyệt.

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ và dự báo kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh để phát hiện dịch bệnh kịp thời và có biện pháp khống chế trong diện hẹp.

- Thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn, đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm dịch nội tỉnh, kiểm dịch tận gốc, hạn chế lây lan dịch bệnh qua con đường mua bán, vận chuyển.

- Riêng đối với thuỷ sản cần chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm dịch con giống trên địa bàn và nguồn con giống ngoại tỉnh nhập vào tỉnh Nghệ An.

- Phối hợp với UBND cấp huyện kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mạng lưới Thú y cơ sở.

2. Sở Tài chính: Bố trí vàphân bổ kịp thời nguồn kinh phí cho hoạt động Thú y năm 2010 nhất là khi có dịch bệnh gia súc, gia cầm và trên thuỷ sản xảy ra.

3. Sở Y tế: Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, phòng tránh những bệnh nguy hiểm từ vật nuôi lây sang người.Chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở nông nghiệp và PTNT trong công tác phòng chống dịch cúm A (H5N1) ở người.

4. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Nghệ An: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương và các ngành có liên quan để tham gia công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản. Thông qua đó kiểm soát chặt chẽ việc nhập trâu, bò từ các nước láng giềng vào Nghệ An.

5. Sở Công Thương: Tăng cường công tác quản lý lưu thông gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt quy trình kiểm dịch vận chuyển và kiểm tra vệ sinh Thú y.

6. Sở Thông tin & Truyền thông, Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An: Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản.

7. Uỷ ban nhân dân các đơn vị cấp huyện:

a) Xác định việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản là trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị và của mọi người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác thú y để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản.

b) Duy trì hoạt động thường xuyên Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm cấp huyện. Phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách từng nội dung, địa bàn cụ thể. Tăng cường chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm thú y và UBND các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thuỷ sản. Khi có dịch xảy ra phải chủ động khống chế trong diện hẹp, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh xẩy ra, đặc biệt là các bệnh: Cúm gia cầm, LMLM gia súc, Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (Tai xanh), Dịch tả lợn, bệnh Đốm trắng.

c) Xây dựng phương án phòng chống đói, rét cho đàn gia súc; chỉ đạo UBND các xã và các ngành liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

d) Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm. Yêu cầu tiêm phòng đạt tỷ lệ từ 80% tổng đàn trở lên theo chỉ tiêu hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT. Thường xuyên tổ chức tiêm phòng bổ sung cho số gia súc, gia cầm khi đến tuổi tiêm phòng và cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới chưa được tiêm phòng. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2349/CT-BNN-TY ngày 06/8/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vacxin cho gia súc, gia cầm.

e) Chỉ đạo Trạm Thú y huyện và các ban ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dại cho chó trên địa bàn.

f) Chỉ đạo việc thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi thường xuyên để tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường.

g) Đẩy mạnh công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y để nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: Quy hoạch, xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo phương thức xã hội hoá, thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung. Nghiêm cấm chăn nuôi gia cầm trong nội thành nội thị.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp, trình UBND tỉnh giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2010
Ngày hiệu lực04/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2010/CT-UBND công tác Thú y năm 2010 Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2010/CT-UBND công tác Thú y năm 2010 Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Đình Chi
        Ngày ban hành25/01/2010
        Ngày hiệu lực04/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/2010/CT-UBND công tác Thú y năm 2010 Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2010/CT-UBND công tác Thú y năm 2010 Nghệ An