Chỉ thị 02/2012/CT-UBND

Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện do tỉnh Sơn La ban hành

Chỉ thị 02/2012/CT-UBND cấm tàng trữ mua bán sử dụng trái phép cây thuốc phiện đã được thay thế bởi Quyết định 2215/QĐ-UBND 2019 cấm tàng trữ chiếm đoạt cây thuốc phiện Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2012/CT-UBND cấm tàng trữ mua bán sử dụng trái phép cây thuốc phiện


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/CT-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 11 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CẤM TÀNG TRỮ, MUA BÁN, VẬN CHUYỂN, TRAO ĐỔI, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOẶC CHIẾM ĐOẠT CÂY THUỐC PHIỆN

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, các cơ quan chức năng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, xử lý việc tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng tái trồng cây thuốc phiện tại một số địa phương diễn biến khá phức tạp; nhất là ở một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới hoặc địa bàn giáp ranh với các huyện, tỉnh lân cận... Mặc dù phần lớn diện tích tái trồng cây thuốc phiện đã bị phát hiện và triệt phá nhưng đã xuất hiện tình trạng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt các bộ phận cây thuốc phiện (thân, rễ, lá, hạt, hoa, quả, nhất là việc sử dụng các bộ phận cây thuốc phiện để ngâm rượu). Việc xử lý hành vi phạm tội, vi phạm về trồng cây thuốc phiện và tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt quả cây thuốc phiện đã được quy định trong Bộ luật hình sự, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Nghị định của Chính phủ; các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt thân, rễ, lá, hạt, hoa cây thuốc phiện chưa có chế tài xử lý cụ thể gây lúng túng cho cơ quan chức năng trong ngăn chặn nguyên nhân dẫn đến trồng cây thuốc phiện, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống ma túy ở địa phương, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Để giải quyết tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung:

1. Cấm tàng trữ, mua bán, trao đổi, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt các bộ phận của cây thuốc phiện dưới mọi hình thức; rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm khêu gợi sự ham muốn của người khác để sử dụng trái phép các bộ phận của cây thuốc phiện.

2. Khi phát hiện các hành vi tàng trữ, mua bán, trao đổi, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt các bộ phận của cây thuốc phiện đều phải tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm, tịch thu tang vật để tiêu hủy, điều tra làm rõ nguồn gốc tang vật, động cơ, mục đích vi phạm phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

a) Trong mọi trường hợp, khi thu giữ tang vật là các bộ phận của cây thuốc phiện hoặc đã được chế biến trong các dung dịch khác mà cơ quan chức năng nghi là có chứa chất ma túy thì đều phải trưng cầu giám định, xác định hàm lượng morphine trong dung dịch để tính trọng lượng của chất ma túy;

b) Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt quả của cây thuốc phiện, nếu đủ trọng lượng thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

c) Đối với cán bộ, công chức vi phạm thì cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp phải tổ chức kiểm điểm, xử lý người vi phạm theo Điều 78, Điều 79 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

d) Đối với viên chức vi phạm thì cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp phải tổ chức kiểm điểm, xử lý người vi phạm theo Điều 52 Luật Viên chức năm 2010;

e) Đối với học sinh, sinh viên vi phạm thì cơ sở giáo dục đào tạo quản lý trực tiếp phải tổ chức kiểm điểm, xử lý học sinh, sinh viên vi phạm theo Quy chế quản lý học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đào tạo;

f) Đối với cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm phải bị xử lý theo quy định của ngành;

g) Đối với các hộ gia đình, bản, tiểu khu, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị có người vi phạm thì xem xét trách nhiệm và không được công nhận là “Gia đình văn hóa”, “Tổ, bản, tiểu khu văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa” hàng năm;

h) Người nước ngoài có hành vi vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành;

i) Đối với tang vật khi bị phát hiện là các loại rượu ngâm từ các bộ phận của cây thuốc phiện mà mục đích của chủ sở hữu là để kinh doanh thì giao cho lực lượng Quản lý thị trường, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành xử lý theo Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành; trường hợp chủ sở hữu có mục đích khác (làm quà tặng, cho, sử dụng...) thì tịch thu và tiêu hủy.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị lực lượng vũ trang; Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương, UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân không trồng cây thuốc phiện, không tàng trữ, mua bán, trao đổi, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện dưới mọi hình thức; phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi nói trên trong phạm vi lĩnh vực công tác, địa bàn phụ trách.

Phải xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và thân nhân, gia đình người có hành vi vi phạm, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy; xây dựng đời sống văn hoá ở tổ, bản, khu dân cư, xã, phường, thị trấn.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Báo Sơn La, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh thấy được hậu quả tác hại xấu của việc sản xuất, chế biến, tàng trữ, mua bán, trao đổi, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân không tàng trữ, mua bán, trao đổi, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt các bộ phận của cây thuốc phiện dưới mọi hình thức.

6. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Công an tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này; định kỳ sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của cấp, ngành mình báo cáo gửi về UBND tỉnh (Qua Công an tỉnh tổng hợp) để chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh uỷ; HĐND; UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công an;
- TT: BCĐ 03 Tỉnh ủy; BCĐ 50 UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- UBND huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT. VX (2).NQ.278

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2012
Ngày hiệu lực02/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2012/CT-UBND cấm tàng trữ mua bán sử dụng trái phép cây thuốc phiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2012/CT-UBND cấm tàng trữ mua bán sử dụng trái phép cây thuốc phiện
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành22/11/2012
        Ngày hiệu lực02/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/2012/CT-UBND cấm tàng trữ mua bán sử dụng trái phép cây thuốc phiện

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2012/CT-UBND cấm tàng trữ mua bán sử dụng trái phép cây thuốc phiện