Quyết định 2215/QĐ-UBND

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2215/QĐ-UBND 2019 cấm tàng trữ chiếm đoạt cây thuốc phiện Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 02/2012/CT-UBND NGÀY 22/11/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CẤM TÀNG TRỮ, MUA BÁN, VẬN CHUYỂN, TRAO ĐỔI, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOẶC CHIẾM ĐOẠT CÂY THUỐC PHIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 188/TTr-CAT-PV01 ngày 05 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 22/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục V03 - Bộ Công an;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, NC, ĐH30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2215/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2215/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2019
Ngày hiệu lực06/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(14/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2215/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2215/QĐ-UBND 2019 cấm tàng trữ chiếm đoạt cây thuốc phiện Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2215/QĐ-UBND 2019 cấm tàng trữ chiếm đoạt cây thuốc phiện Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2215/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành06/09/2019
        Ngày hiệu lực06/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (14/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2215/QĐ-UBND 2019 cấm tàng trữ chiếm đoạt cây thuốc phiện Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2215/QĐ-UBND 2019 cấm tàng trữ chiếm đoạt cây thuốc phiện Sơn La

              • 06/09/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/09/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực