Chỉ thị 03/2002/CT-UB

Chỉ thị 03/2002/CT-UB tiếp tục thực hiện Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Chỉ thị 03/2002/CT-UB thực hiện Nghị định 51/CP về đăng ký quản lý hộ khẩu Bạc Liêu đã được thay thế bởi Quyết định 36/2008/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm còn hết hiệu lực Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2002/CT-UB thực hiện Nghị định 51/CP về đăng ký quản lý hộ khẩu Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2002/CT-UB

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 4 năm 2002

 

CHỈ THỊ

V/V TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ và Thông tư số 06/TT/BNV ngày 02/06/1997 của Bộ Nội vụ (Nay là Bộ Công an); Chỉ thị số 17/CT/UB ngày 14/7/1997 của UBND tỉnh Bạc Liêu về đăng ký và quản lý hộ khẩu, đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi. Cải tiến, đổi mới và giảm bớt các thủ tục phiền hà, đảm bảo công khai, dân chủ được nhân dân đồng tình ủng hộ, tăng cường hiệu lực quản lý hành chính Nhà nước về An ninh - Trật tự, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn - xã hội, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn bộc lộ nhiều thiếu sót, do chưa nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc những nội dung, yêu cầu của công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, nên một số địa phương còn biểu hiện " Khoán trắng" cho lực lượng nghiệp vụ. Trong khi đó lực lượng Công an xã, thị trấn trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý hộ khẩu thường bị thay đổi, chưa nắm vững các thủ tục, nguyên tắc về đăng ký quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, một số ít đồng chí năng lực hạn chế, ý thức phục vụ nhân dân chưa cao, còn hiện tượng cửa quyền, sách nhiễu, thậm chí tuỳ tiện xác nhận và giải quyết đăng ký quản lý hộ khẩu sai qui định làm giảm lòng tin đối với quần chúng nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu; Đồng thời tăng cường công tác quản lý xã hội và đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân; UBND tỉnh Chỉ thị.

1. Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm sau 4 năm thực hiện Nghị định số 51/CP của Chính phủ khẩn trương khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thời gian qua, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để các ngành, các cấp và nhân dân nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ vai trò, vị trí, tác dụng của công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu là biện pháp quản lý hành chính của Nhà nước, nhằm xác định việc cư trú của công dân để tăng cường công tác quản lý xã hội và giữ vững An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

2. Giám đốc hoặc thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Bạc Liêu; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh) cần tuyên truyền phổ biến các qui định về đăng ký, quản lý hộ khẩu cho cán bộ và nhân dân quán triệt để chấp hành nghiêm túc.

3. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra chấn chỉnh công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tăng cường, củng cố lực lượng Công an xã, thị trấn làm nhiệm vụ đăng ký quản lý nhân khẩu, cán bộ làm công tác hộ khẩu phải có phẩm chất năng lực, được tập huấn những vấn đề cơ bản về quản lý hộ khẩu, trang thiết bị cơ sở vật chất cần thiết, để lực lượng Công an cơ sở hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu.

- Theo dõi chỉ đạo và tăng cường kiểm tra các đơn vị trực thuộc các huyện, thị xã trong việc đăng ký, quản lý hộ khẩu theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước; Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng luật định.

Nhận được Chỉ thị nầy, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả bằng văn bản về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ.
- Thường trực Tỉnh ủy.
- Thường trực HĐND tỉnh
- Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã.
- PVP phụ trách khối.
- Chuyên viên khối.
- Lưu VP (MM-CT01).

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẠC LIÊU
Cao Anh Lộc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2002/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2002
Ngày hiệu lực15/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2009
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 03/2002/CT-UB thực hiện Nghị định 51/CP về đăng ký quản lý hộ khẩu Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2002/CT-UB thực hiện Nghị định 51/CP về đăng ký quản lý hộ khẩu Bạc Liêu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2002/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýCao Anh Lộc
        Ngày ban hành15/04/2002
        Ngày hiệu lực15/04/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2009
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 03/2002/CT-UB thực hiện Nghị định 51/CP về đăng ký quản lý hộ khẩu Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2002/CT-UB thực hiện Nghị định 51/CP về đăng ký quản lý hộ khẩu Bạc Liêu