Chỉ thị 03/2006/CT-UBND

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND về đầu tư cơ sở vật chất trường học do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND đầu tư cơ sở vật chất trường học tỉnh An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2442/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản QPPL của UBND An Giang 2005 đến 2012 và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2006/CT-UBND đầu tư cơ sở vật chất trường học tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:03/2006/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 08 tháng 3 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC.

Trong nhiều năm qua, bằng nhiều nguồn vốn (ngân sách địa phương, TW, ODA ...) tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng phòng học, phòng bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành, trang thiết bị dạy và học ... cho các trường trong tỉnh. Nhiều năm nay cả tỉnh đã xóa được tình trạng học ca 3, phần lớn phòng học đã được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, không còn phòng học tre lá tạm bợ. Bên cạnh đó, các loại trang thiết bị, đồ dùng thí nghiệm, thực hành không ngừng được trang bị, nhất là các loại đồ dùng dạy học theo chương trình-sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Công tác chỉnh trang trường, lớp theo tinh thần Chỉ thị số 19/2004/CT-UB ngày 21/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã được triển khai bước đầu có hiệu quả, cảnh quan sư phạm nhiều trường được cải thiện. Đến nay đã có 11 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đang lập thủ tục đề nghị công nhận 5 trường.

Tuy nhiên, hàng năm số lượng phòng học được xây dựng từ nhiều nguồn vốn khá nhiều nhưng tiến độ thực hiện rất chậm, nhiều trường trung học phổ thông đã tách cấp II ra khỏi cấp III nhưng vẫn còn sử dụng chung cơ sở vật chất, nhiều trường phải tăng sĩ số học sinh trên lớp quá qui định, tận dụng các phòng chức năng khác làm phòng học nên đã ảnh hưởng đến công tác quản lý và chất lượng dạy-học. Việc triển khai xây dựng phòng học thuộc Chương trình Kiên cố hoá trường, lớp, Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Đề án Thực hiện mục tiêu mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học cũng đang triển khai chậm.

Việc thực hiện chậm các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng phòng học nêu trên sẽ dẫn đến tình trạng không đủ phòng học cho năm học 2006-2007, thậm chí sẽ tái phát sinh tình trạng học ca 3. Trước tình hình nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1/- Sở Giáo dục-Đào tạo cần rà soát lại tiến độ xây dựng các phòng học, phòng chức năng khác theo các chương trình, dự án, kế hoạch đã được duyệt; phối hợp với các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân các huyện, thị, thành phố có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học để đưa vào sử dụng kịp thời năm học mới - 2006-2007. Dứt khoát không để tình trạng tái phát sinh học ca 3 ở tất cả các trường học trong tỉnh, nhất là đối với các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

2/- Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng Văn hoá xã hội tỉnh, Sở Tài nguyên-Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh tuỳ theo chức năng, tìm các giải pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học theo các chương trình, dự án, kế hoạch đã được duyệt. Đồng thời ưu tiên bố trí vốn, thẩm định đối với các công trình mang tính bức xúc.

3/- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố phải nghiêm túc thực hiện việc phân cấp đầu tư xây dựng phòng học trên địa bàn theo qui định của tỉnh, không đùn đẩy trách nhiệm. Củng cố các Ban quản lý dự án để đủ năng lực thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

4/- Sở Giáo dục-Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố phải chú ý đến việc đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với những trường có điều kiện, đối với những trường không có điều kiện thì thực hiện theo mức chất lượng tối thiểu; đầu tư xây dựng các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

5/- Ngoài việc đầu tư xây dựng phòng học theo các chương trình, dự án, kế hoạch đã được duyệt; Sở Giáo dục-Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố cần phải chú trọng đến việc mua sắm các loại trang thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết, nhất là các loại thiết bị dạy học theo chương trình-sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục-Đào tạo; trang bị máy vi tính theo chương trình dạy tin học cho các trường; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/2004/CT-UB ngày 21/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉnh trang trường, lớp, tạo cảnh quan sư phạm.

6/- Sở Giáo dục-Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố cần có các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện "Kế hoạch phát triển xã hội hoá hoạt động Giáo dục-Đào tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2006-2010" đã được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt; trong đó cần công khai danh mục công trình trường học kêu gọi đầu tư bằng phương thức xã hội hoá trên từng địa bàn.

7/- Để Sở Giáo dục-Đào tạo nắm được tình hình triển khai xây dựng cơ bản trong toàn ngành, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố phải báo cáo kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm, tiến độ xây dựng hàng quí về cho Sở Giáo dục- Đào tạo; riêng các Chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học, Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Đề án Thực hiện mục tiêu mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học phải thực hiện báo cáo tiến độ hàng tháng.

Việc đầu tư xây dựng, trang thiết bị cơ sở vật chất trường học hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đổi mới công tác quản lý và nâng chất lượng dạy-học. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện tốt tinh thần chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân tỉnh để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND tỉnh - để b/c;
- Chủ tịch, các P.chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp-để b/c;
- Các Sở GD-ĐT, KH-ĐT, TC, XD, TN-MT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ban QLDAĐTXD VHXH tỉnh;
- UBND các huyện thị, thành phố;
- Các Phòng VHXH, XDCB, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2006
Ngày hiệu lực18/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2006/CT-UBND đầu tư cơ sở vật chất trường học tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2006/CT-UBND đầu tư cơ sở vật chất trường học tỉnh An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Minh Tùng
        Ngày ban hành08/03/2006
        Ngày hiệu lực18/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/2006/CT-UBND đầu tư cơ sở vật chất trường học tỉnh An Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2006/CT-UBND đầu tư cơ sở vật chất trường học tỉnh An Giang