Chỉ thị 03/2007/CT-UBND

Chỉ thị 03/2007/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chỉ thị 03/2007/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2007/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 31 tháng 01 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy, các ngành và địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; ý thức về công tác phòng cháy và chữa cháy ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng dân cư từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, theo dự báo khí tượng thủy văn, mùa khô 2006 – 2007 nhiều khu vực trong nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của hiện tượng ElNino, khô hạn sẽ diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rất cao. Để chủ động trong việc phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, Ban ngành đóng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy. Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang, các Đài Truyền thanh huyện, thị xã thực hiện tốt dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ; xây dựng chuyên mục về phòng cháy, chữa cháy nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy trong cán bộ, công chức và nhân dân.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa bàn dân cư, trong đó đặc biệt quan tâm đối với các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư tập trung, các cơ sở mua, bán xăng dầu, gas, hóa chất…trên địa bàn. Qua kiểm tra nếu phát hiện thì cần có biện pháp khắc phục sửa chữa kịp thời các sơ hở, thiếu sót chưa an toàn; đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, phòng ngừa có hiệu quả nạn cháy xảy ra. Song song đó phân công nhiệm vụ, phân cấp quản lý cơ sở, địa bàn về phòng chống cháy, nổ cho Công an thị xã, các huyện và cơ sở để đề cao trách nhiệm trong việc quản lý, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương có rừng tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng và các văn bản của Trung ương, địa phương về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đặc biệt, chú ý xác định và cảnh báo sớm các khu rừng có nguy cơ cháy cao; hướng dẫn nhân dân các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy khi thực hiện các hoạt động trong rừng; xây dựng các phương án cụ thể phòng cháy, chữa cháy rừng.

4. Các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, Ban ngành đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chỉ đạo xây dựng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, củng cố các đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở cả về số lượng và chất lượng hoạt động; đảm bảo với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ) để xử lý kịp thời, có hiệu quả khi có cháy xảy ra, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Có kế hoạch phối hợp các lực lượng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại các cơ sở, địa bàn trọng điểm có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ như chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư tập trung; tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy quần chúng khu vực cấp huyện, thị và một số ngành cấp Sở trước ngày 25 tháng 9 năm 2007.

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện phòng cháy chữa cháy ở các địa phương có rừng và chịu trách nhiệm huy động nhanh nhất lực lượng quân đội tham gia chữa cháy khi xảy ra cháy rừng.

6. Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã cân đối ngân sách kịp thời trong việc mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về công tác vệ sinh an toàn phòng chống cháy nổ.

Yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thị xã có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Đề nghị UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang và các tổ chức thành viên Mặt trận, theo chức năng nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia thực hiện.

Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông làm đầu mối, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tập hợp kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận
- VP Chính phủ; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VP.Tỉnh ủy, các Ban đảng;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện và thị xã;
- Báo HG, Đài PT-TH tỉnh; 
- Sở Tư pháp (Phòng VB-TT);
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;      
- Lưu: VT, NCTH. HĐ
D:Diep\2006\SNN\CT
Cam su dung DVHD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2007
Ngày hiệu lực10/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2007/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2007/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Hậu Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Minh Chắc
        Ngày ban hành31/01/2007
        Ngày hiệu lực10/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 03/2007/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2007/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Hậu Giang