Chỉ thị 03/2008/CT-UBND

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm gạch xây đất sét nung trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm gạch


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2008/CT-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GẠCH XÂY ĐẤT SÉT NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh gạch xây dựng sản xuất từ đất sét đưa ra thị trường nhiều loại gạch xây kém chất lượng; các chủ đầu tư buông lỏng việc kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng nói chung, gạch xây nói riêng, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá theo quy định tại Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; nhằm định hướng phát triển, nâng cao và kiểm soát chất lượng sản phẩm gạch xây đất sét nung đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng công trình xây dựng từ vốn có nguồn gốc ngân sách Nhà nước trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gạch xây đất sét nung:

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm gạch xây đất sét nung theo quy định tại Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

- Đảm bảo điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh gạch xây đất sét nung theo quy định tại Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Thông tư số 124/2007/NĐ-CP">11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ, bao gồm:

+ Có bộ máy nhân lực vận hành thiết bị công nghệ và kiểm soát chất lượng sản phẩm gạch xây đất sét nung.

+ Công bố tiêu chuẩn chất lượng áp dụng, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm gạch xây đất sét nung do mình sản xuất hoặc do mình bán ra.

2. Các tổ chức tư vấn không được chỉ định công nghệ sản xuất gạch, nhà sản xuất gạch trong hồ sơ thiết kế, dự toán và phải quy định rõ loại gạch được sử dụng sản xuất theo tiêu chuẩn nào với đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật chủ yếu, bao gồm: Loại gạch, kích thước cơ bản, mác gạch, độ rỗng (với gạch rỗng), độ hút nước.

3. Các chủ đầu tư:

- Bắt buộc nhà thầu xây dựng phải sử dụng gạch xây dựng theo tiêu chuẩn:

+ TCVN 1450: 1998 gạch rỗng đất sét nung.

+ TCVN 1451: 1998 gạch đặc đất sét nung.

+ Các tiêu chuẩn khác tương đương.

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra và giám sát chất lượng gạch xây dựng do nhà thầu thi công đưa vào xây dựng công trình theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:

+ Kiểm tra việc công bố chất lượng gạch của nhà sản xuất.

+ Kiểm tra kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

4. Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gạch xây đất sét nung trên địa bàn việc chứng nhận chất lượng gạch.

5. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thương mại và Du lịch tổ chức kiểm tra định kỳ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gạch xây đất sét nung, kiên quyết xử lý các vi phạm về chất lượng sản phẩm gạch xây đất sét nung theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, các tổ chức tư vấn, các chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Chỉ thị này; Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 29/1997/CT-UB ngày 29 tháng 11 năm 1997 của UBND tỉnh Kon Tum và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày đăng công báo của tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/02/2008
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm gạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm gạch
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Hà Ban
Ngày ban hành 18/02/2008
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 03/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm gạch

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm gạch

  • 18/02/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực