Chỉ thị 29/1997/CT-UB

Chỉ thị 29/1997/CT-UB chấn chỉnh và tăng cường quản lý chất lượng gạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chỉ thị 29/1997/CT-UB quản lý chất lượng gạch xây dựng đã được thay thế bởi Chỉ thị 03/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm gạch .

Nội dung toàn văn Chỉ thị 29/1997/CT-UB quản lý chất lượng gạch xây dựng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/1997/CT-UB

Kon Tum, ngày 29 tháng 11 năm 1997

 

CHỈ CHỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta nhiều cơ sở kinh doanh và sản xuất gạch xây dựng kém chất lượng, không đúng theo tiêu chuẩn quy định, ảnh hưởng đến chất lượng các công trình xây dựng. Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng gạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện quyết định số 498/BXD-GĐ ngày 18/9/1996 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng; Uỷ ban nhând ân tỉnh yêu cầu các cơ quan , đơn vị có liên quan, và uỷ ban nhând ânc ác huyện, Thị xã thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Giao UBND các huyện, Thị xã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểmt ra các cơ sở sản xuất kinh doanh gạch xây dựng trênd 9ịa bàn do mình quản lý, yêu cầu các cơ sở phải bảo đảm chất lượng và kích thuốc gạch theo tiêu chuẩn ...

2. Để bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng kể từ ngày 01/12/1997, yêu cầu các chủ đầu tư có dự án xây dựng thuộc nguồn vốn Nhà nước phải sử dụng gạch Tuy nen theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN-86) ban hành theo quyết định số 976/QĐ ngày 27/12/1986 của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước, đồng thời được phép hạch toán vào dự án và quyết toán sau này.

3. Giao Sở xây dựng, Sở Khoa học công nghệ môit rường (chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh), Sở thương mại du lịch (chi cục quản lý thị trường tỉnh), Sở Thương mại - Du lịch (Chi cục quản lý thị trường tỉnh) chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về chuyên ngành đối với chất lượng gạch sản xuất và lưu thông trên thị trường.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, Thị xã , các sở ngành, đơn vị có liên quan các chủ đầu tư tổ chức thực hiện chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT

TM.UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/1997/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu29/1997/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/1997
Ngày hiệu lực29/11/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2008
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/1997/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 29/1997/CT-UB quản lý chất lượng gạch xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 29/1997/CT-UB quản lý chất lượng gạch xây dựng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu29/1997/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Thanh Cao
        Ngày ban hành29/11/1997
        Ngày hiệu lực29/11/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2008
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 29/1997/CT-UB quản lý chất lượng gạch xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 29/1997/CT-UB quản lý chất lượng gạch xây dựng