Chỉ thị 03/2012/CT-UBND

Chỉ thị 03/2012/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2012

Chỉ thị 03/2012/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm đã được thay thế bởi Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Cần Giờ và được áp dụng kể từ ngày 05/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2012/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/CT-UBND

Cần Giờ, ngày 06 tháng 7 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦN GIỜ NĂM 2012

Do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, ngày càng phức tạp và đặc thù của huyện Cần Giờ là vùng trũng thấp, ven sông biển, luôn chịu ảnh hưởng của thiên tai. Trong năm 2011, đã xảy ra 09 đợt áp thấp nhiệt đới, 12 đợt thời tiết nguy hiểm, 07 cơn bão hoạt động trên biển Đông nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến huyện Cần Giờ, thời tiết nguy hiểm xuất hiện sớm vào khoảng tháng 5. Đặc biệt là xảy ra mưa lớn kết hợp triều cường, giông kèm theo lốc xoáy, gây sạt lở đất và đã làm sập, tốc mái 08 căn nhà; 50 m kè. Mặt khác, trong năm 2011 trên địa bàn huyện đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản. Riêng trong 04 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn huyện xảy ra cơn mưa giông, lốc xoáy làm 05 người bị thương nhẹ, sập hoàn toàn, xiêu vẹo 64 căn nhà dân; hư hỏng 03 công trình Nhà nước. Đặc biệt cơn bão số 1 (bão PaKhar) làm sập hoàn toàn 44 căn nhà; hư hỏng 286 căn nhà, chòi; 08 trường học; thiệt hại 10.941 tấn muối. Dự báo tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết nguy hiểm, nhất là các loại thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường, lốc xoáy, sạt lở… trong năm 2012 dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của huyện Cần Giờ, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã, thị trấn tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011; phát huy những ưu điểm, những chương trình, dự án, công việc mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời, làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai, tai nạn, thảm họa ngay tại địa phương, nhất là các địa bàn xung yếu.

2. Thực hiện lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai khi xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí dân cư, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và trong chỉ đạo thực hiện.

3. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã, thị trấn; trong đó phải thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở huyện, xã, thị trấn, đảm bảo kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị.

4. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện:

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các phòng, ban huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, thảm họa.

- Chủ trì triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2012 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn phòng, chống thiên tai cho cộng đồng dân cư để người dân luôn tự ý thức chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả, tăng trữ lượng phát sóng định kỳ các chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó thiên tai.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định đầu tư các công trình phòng, chống lụt, bão phát sinh, thực sự cấp bách trong năm 2012 theo hướng đảm bảo tính hiệu quả sử dụng lâu dài. Kiểm tra rà soát, thống kê các phương tiện, trang thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hiện có của huyện và đề xuất đầu tư bổ sung số lượng, chủng loại cần thiết theo nhu cầu của huyện trong năm 2012 theo hướng hiện đại để thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

- Chỉ đạo, phối hợp các Sở, ngành thành phố tổ chức thực hiện huấn luyện, thực tập thành thạo các phương tiện, trang thiết bị hiện có; diễn tập các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện.

5. Phòng Quản lý đô thị:

- Là cơ quan thường trực Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn, tham mưu Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện điều hành chung công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai trên toàn huyện.

- Tổ chức triển khai Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2012 trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung phối hợp các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách, đoàn thể các cấp nâng cao năng lực phòng, chống, ứng phó với thiên tai như bão, lụt, động đất, sóng thần, sạt lở,… Tổ chức tập huấn cho cộng đồng dân cư nâng cao năng lực phòng, chống, ứng phó tại chỗ trên các địa bàn xung yếu. Thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức liên quan đến phòng, chống, ứng phó thiên tai đăng trên trang thông tin điện tử của huyện, đồng thời cung cấp tài liệu cho các đơn vị liên quan tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các chương trình quản lý và hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc, cảnh báo sớm, kịp thời về thiên tai trong cộng đồng dân cư.

- Tham mưu xây dựng Đề án tổng thể di dời các hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020; trong đó 02 tiểu đề án di dời xã đảo Thạnh An; 64 hộ xã Tam Thôn Hiệp thực hiện trong năm 2012.

- Hàng năm, trước mùa mưa bão, tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình phòng, chống lụt, bão, thiên tai, các vị trí sạt lở, các điểm úng ngập… để đề xuất biện pháp phòng tránh, xử lý, khắc phục kịp thời và xây dựng, cập nhật các loại bản đồ phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo phòng, chống lụt, bão, thiên tai.

- Phối hợp Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố hướng dẫn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, tuần tra, canh gác bảo vệ đê và hộ đê cho lực lượng quản lý đê nhân dân; tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện đầu tư các công cụ, trang thiết bị theo đúng quy định cung cấp cho lực lượng quản lý đê, nhân dân các xã, thị trấn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

- Căn cứ tình hình thực tế, tổng hợp nghiên cứu các kiến thức khoa học về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai thuộc lĩnh vực xây dựng, đặc biệt về nhà ở, tham mưu đề xuất các giải pháp về cấp phép xây dựng cho các dự án, cơ quan nhà nước, hộ dân, nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về tính mạng và tài sản của nhà nước, nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn.

- Trước mùa mưa bão, chủ trì tổ chức hướng dẫn kỹ thuật công tác chằng chống nhà cửa cho các xã, thị trấn; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án chằng chống nhà cửa cho các hộ dân, các cơ quan, công trình trên toàn huyện.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Hoàn chỉnh Phương án ứng phó, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần trên địa bàn huyện và Phương án ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện, trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành; đồng thời, chủ trì thực hiện nhiệm vụ ứng phó khắc phục kịp thời, bảo vệ môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố tràn dầu trên sông, biển.

- Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng khu dân cư các tình huống và biện pháp ứng phó khi xảy ra động đất, sóng thần.

7. Phòng Kinh tế:

- Khẩn trương xây dựng phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhiên liệu phục vụ cho công tác phòng chống ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai, thảm họa gây ra trên địa bàn huyện. Ngoài ra có kế hoạch bình ổn thị trường, cung ứng phục vụ cho công tác trước và sau thiên tai.

- Thường xuyên phối hợp Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc trang bị các thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển. Nắm số lượng tàu cá và thuyền viên đang hoạt động trên biển (đặc biệt là tàu cá đánh bắt xa bờ).

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch đảm bảo sản xuất nông nghiệp, trong đó cần chú ý đến biến đối khí hậu (thời tiết bất thường, xâm nhập mặn…) để khuyến cáo, hướng dẫn bà con thực hiện, nhằm giảm rủi ro thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Tổ chức cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình phòng, chống thiên tai năm 2012 và xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ứng phó, khắc phục hậu quả trước và sau bão.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân các xã, thị trấn đảm bảo kịp thời và có hiệu quả.

- Quản lý việc thu, nộp Quỹ Phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện. Hoàn thành thanh quyết toán kinh phí tạm ứng từ nguồn Quỹ Phòng chống lụt bão thành phố để đầu tư công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện còn tồn đọng qua các năm.

9. Phòng Văn hóa -Thông tin:

- Có trách nhiệm thông báo, khuyến cáo, yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng chống, gia cố các panô, biển quảng cáo đúng kỹ thuật do ngành xây dựng quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có bão, lốc xoáy, giông gió.

- Xây dựng và triển khai các nội dung tuyên truyền nội dung về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng.

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì cùng Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện, phối hợp Sở giáo dục và đào tạo thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đề xuất thành phố có chủ trương biên soạn tài liệu và đưa nội dung phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai lồng ghép để giảng dạy thí điểm ở một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

11. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, Bệnh viện Cần Giờ:

Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị cần thiết, lực lượng y tế đáp ứng nhu cầu cứu thương, phòng ngừa dịch bệnh và khắc phục hậu quả về sức khỏe, môi trường sau thiên tai, tai nạn, thảm họa đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân.

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện:

Có kế hoạch thực hiện tốt công tác đảm bảo chăm lo sức khỏe và đời sống cho nhân dân; đồng thời vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành sơ tán, di dời khi có thiên tai, tai nạn, thảm họa.

13. Công an huyện:

- Ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch, phương án triển khai các lực lượng và phối hợp với các ban - ngành, đoàn thể cùng nhân dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp, ngăn ngừa, trấn áp các đối tượng xấu lợi dụng khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa để trộm cắp, cướp giật. Tổ chức giải tỏa ùn tắc, phân luồng giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt trong tình huống xảy ra sự cố cầu, đường, có cây xanh, cột đèn chiếu sáng công cộng ngã đổ.

- Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và sơ tán, di dời dân khỏi những nơi nguy hiểm.

14. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:

- Xây dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu sập khi lụt, bão, động đất, sóng thần, thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra trên địa bàn huyện; trực tiếp chỉ huy, điều hành lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, điều hành phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các đơn vị chuyên trách, bán chuyên trách tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch, phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn; huấn luyện và thực hành diễn tập cho lực lượng trực làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch chỉ huy tổ chức di dời dân từ xã đảo Thạnh An về thị trấn Cần Thạnh tập kết các địa điểm an toàn khi có lệnh cấp trên.

15. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy huyện:

Huy động mọi lực lượng phương tiện chuẩn bị tư thế sẵn sàng 24/24 triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, công tác phòng, chống, ứng phó cháy rừng, cháy nổ kịp thời và có hiệu quả; cùng các đơn vị liên quan thực hiện công tác sơ tán dân khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa; tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện.

16. Các Đồn Biên phòng:

- Liên tục, kiểm soát chặt chẽ các tàu thuyền đánh bắt hải sản khi xuất bến; cập nhật đầy đủ thông tin về người, tàu thuyền, ngư trường hoạt động khai thác. Kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu thuyền hết hạn đăng kiểm, tàu thuyền không trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa trong lĩnh vực phụ trách.

17. Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

Kiểm tra đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo quy định. Nắm chắc số lượng tàu cá và thuyền viên đang hoạt động trên biển (đặc biệt là tàu cá đánh bắt xa bờ) để kịp thời hướng dẫn di chuyển phòng, tránh thiên tai đến các khu vực neo đậu đảm bảo an toàn. Bố trí phương tiện, lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được điều động.

18. Điện lực Cần Giờ:

- Kiểm tra, bảo vệ hệ thống truyền tải, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực; đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn, công việc phải hoàn thành trước mùa mưa bão.

- Chuẩn bị máy phát điện dự phòng để đảm bảo nguồn điện khi địa bàn huyện bị ảnh hưởng của thiên tai, tai nạn, thảm họa.

19. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Rà soát, hoàn chỉnh các Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các xã, thị trấn. Tính toán chi tiết việc huy động lực lượng, phương tiện cơ giới để di dời dân nhanh chóng, an toàn đến nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa. Đồng thời, phối hợp, hiệp đồng với chủ các phương tiện cơ giới trên địa bàn để kịp thời huy động, trưng dụng khi cần thiết. Tại các địa điểm tạm cư phải được tổ chức chu đáo, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, điều kiện sinh hoạt, đảm bảo môi trường, vệ sinh cho người dân.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng lấn chiếm sông, kênh, rạch gây sạt lở, làm tắc nghẽn dòng chảy, hướng thoát nước tự nhiên trên địa bàn quản lý (kể cả công trình tạm). Khẩn trương triển khai lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã, thị trấn để phát huy vai trò, trách nhiệm cộng đồng tại chỗ trong việc tổ chức phòng, chống, ứng phó thiên tai.

- Tổ chức, phân công, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện thu, nộp Quỹ Phòng chống lụt bão đối với các doanh nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn.

- Tổ chức rà soát, thống kê các hộ dân đang sinh sống trong khu vực ven sông, ven biển, có nguy cơ sạt lở đề xuất di dời khẩn cấp. Đồng thời, rà soát các vị trí xung yếu, khu vực sạt lở, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân huyện.

20. Đài Truyền thanh huyện: cung cấp thông tin, cảnh báo, dự báo tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác; tăng thời lượng phát sóng các chương trình tuyên truyền biện pháp phòng ngừa thiên tai, tai nạn, thảm họa để người dân biết và chủ động phòng tránh.

21. Các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức trực ban nghiêm túc, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo, đặc biệt là khi có thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra và trong những ngày nghỉ, ngày lễ theo Quyết định số 36/QĐ-PCLB ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện về phân công nhiệm vụ công tác trực ban phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện.

22. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai, tai nạn, thảm họa; Bố trí cán bộ công chức trực tiếp xuống địa bàn để kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa đã được phân công theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thơm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2012
Ngày hiệu lực16/07/2012
Ngày công báo01/08/2012
Số công báoSố 41
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2013
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2012/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2012/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Văn Thơm
        Ngày ban hành06/07/2012
        Ngày hiệu lực16/07/2012
        Ngày công báo01/08/2012
        Số công báoSố 41
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2013
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/2012/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2012/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm