Chỉ thị 03/2014/CT-UBND

Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quản lý Nhà nước ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

Trong những năm qua, lãnh đạo sở, cơ quan, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự có nhiều diễn biến phức tạp. Một số cơ sở hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; tình trạng hoạt động quá giờ được phép, sử dụng nhân viên phục vụ vượt quá số lượng cho phép, dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm, kinh doanh vũ trường không đúng nơi quy định, hoạt động chứa chấp, môi giới mại dâm, ma túy, cờ bạc tại các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú, xoa bóp (massage, tẩm quất), karaoke, vũ trường vẫn còn xảy ra; một số cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ thực hiện chế độ báo cáo thiếu kịp thời, trốn thuế, biến tướng cầm đồ để cho vay tiền với lãi suất cao, chủ cầm đồ liên kết với các đối tượng khác để đòi nợ có sử dụng bạo lực hoặc đe dọa sử dụng bạo lực, xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân đã tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận, lo lắng trong nhân dân.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở một số nơi bị buông lỏng, công tác phối hợp giữa cơ quan công an với các cơ quan liên quan từ khâu đăng ký kinh doanh đến việc xem xét các điều kiện về an ninh, trật tự và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật chưa chặt chẽ, còn sơ hở, thiếu sót dẫn đến các cơ sở kinh doanh lợi dụng để hoạt động phạm pháp; chế tài xử lý các hành vi vi phạm chưa đủ mạnh nên tính răn đe, giáo dục còn hạn chế.

Để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động nêu trên và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành và các đoàn thể thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn; cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân biết, thực hiện và đề cao cảnh giác, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật cho cơ quan công an. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kiên quyết điều chuyển khỏi vị trí công tác hoặc xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, bao che cho các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh.

2. Nghiêm cấm việc kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; lợi dụng ngành, nghề kinh doanh để kinh doanh trái phép, làm nơi chứa chấp, môi giới hoặc tổ chức hoạt động mại dâm, ma túy, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ đ­ược tiến hành các hoạt động kinh doanh khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp. Có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật có liên quan; duy trì và bảo đảm thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; phát hiện và kịp thời báo cho cơ quan Công an về các vụ việc hoặc nghi vấn có liên quan đến an ninh, trật tự trong quá trình kinh doanh; chấp hành đúng quy định của pháp luật về an toàn phòng, chống cháy nổ, phòng độc, vệ sinh môi trường, đảm bảo về trật tự, an toàn công cộng và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong hoạt động kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường không được hoạt động từ sau 12 giờ đêm đến 08 giờ sáng; riêng phòng hát karaoke và vũ trường trong các khách sạn từ 04 sao trở lên được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không được quá 02 giờ sáng; đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng khiêu vũ, phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và Giấy chứng nhận đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền để làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

4. Công an thành phố có trách nhiệm:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với lực lượng Công an để quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tận các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự để mọi người biết, thực hiện.

c) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

d) Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; bố trí cán bộ quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh theo phân cấp của Bộ Công an.

đ) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện; mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

e) Thông báo kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, hộ kinh doanh, hợp tác xã vi phạm các quy định, điều kiện an ninh, trật tự để có hướng xử lý đối với các trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận.

5. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố có trách nhiệm:

a) Kiểm tra, cấp Bản cam kết về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trong quá trình thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục phòng cháy và chữa cháy.

6. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện nghiêm túc Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện tổ chức kiểm tra, xác nhận đăng ký hợp đồng lao động đúng quy định; chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; có kế hoạch phối hợp triệt phá, bài trừ các loại tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ; quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố; phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường.

9. Sở Y tế có trách nhiệm:

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về việc quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố; phối hợp Sở Nội vụ chỉ đạo Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Y tế giao Trường được phép đào tạo nhân viên trực tiếp hành nghề dịch vụ xoa bóp; phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tẩm quất) theo quy định.

10. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và Báo Cần Thơ; chỉ đạo Đài Truyền thanh quận, huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Nghị định số 39/2009/NĐ-CP của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi tổ chức và cá nhân biết và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh ngành, nghề, dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự.

11. Cục Thuế thành phố có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc thu, nộp tiền phí, lệ phí liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

12. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ kinh phí phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

12. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn, cơ quan an toàn về an ninh trật tự; tuyệt đối không để bọn tội phạm lợi dụng ngành nghề kinh doanh có điều kiện để hoạt động phạm tội trên địa bàn mình quản lý.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 10 tháng 7 năm 2014 và thay thế Chỉ thị số 22/2001/CT-UB ngày 10 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về việc thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Giao Giám đốc Công an thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực15/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quản lý Nhà nước ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quản lý Nhà nước ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Cần Thơ
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu03/2014/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýLê Hùng Dũng
       Ngày ban hành07/07/2014
       Ngày hiệu lực15/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quản lý Nhà nước ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quản lý Nhà nước ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Cần Thơ

          • 07/07/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/07/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực