Chỉ thị 03/CT-UB-KT

Chỉ thị 03/CT-UB-KT năm 1996 về việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết trong dịp Tết nguyên đán Bính Tý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 03/CT-UB-KT tổ chức kiểm tra chấp hành chế độ niêm yết giá bán đúng giá niêm yết Tết nguyên đán Bính Tý đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UB-KT tổ chức kiểm tra chấp hành chế độ niêm yết giá bán đúng giá niêm yết Tết nguyên đán Bính Tý


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 03/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 1996

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ NIÊM YẾT GIÁ VÀ BÁN ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH TÝ

Để thực hiện Chỉ thị số 1193/VGCP-TH ngày 14 tháng 12 năm 1995 của Ban Vật giá Chính phủ về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Bính Tý và tiếp theo Chỉ thị Tết số 58/CT-UB-NCVX ngày 02-12-1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức tốt Tết Nguyên đán 1996.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết ở thành phố trong dịp Tết và những ngày sau Tết Bính Tý như sau:

1/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI KIỂM TRA:

- Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Phạm vi kiểm tra: việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tập trung các mặt hàng lương thực, thịt heo, lạp xưởng, mứt Tết, dưa hấu, dịch vụ giữ xe hai bánh, giá vào cửa các khu vui chơi, giải trí phục vụ Tết.

- Địa bàn kiểm tra: đối với cấp thành phố có khu vực chợ Bến Thành, Bình Tây và Bà Chiểu. Đối với cấp quận, huyện tổ chức kiểm tra một vài tụ điểm lớn trên địa bàn mình.

- Thời gian tiến hành kiểm tra: từ 31/01/1996 đến 29/02/1996 (12 tháng chạp đến 11/01 Âm lịch).

2/ XỬ LÝ VI PHẠM:

Việc xử lý các vi phạm thực hiện theo Nghị định số 01/CP ngày 03-01-1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực thương mại.

3/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ở cấp thành phố tổ chức đoàn kiểm tra do Trưởng ban Vật giá thành phố chủ trì kiểm tra việc chấp hành chế độ niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết trong dịp Tết Bính Tý với sự tham gia của:

- Sở Thương mại (Chi cục QLTT/TP): 2 người (Phó đoàn)

- Công an thành phố (Phòng CSTT): 2 người

- Cục Thuế thành phố: 3 người

Thủ trưởng các cơ quan nêu trên có trách nhiệm cử đủ người tham gia đoàn kiểm tra.

Ở cấp quận, huyện giao cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành chế độ niêm yết giá trong dịp Tết Bính Tý với thành phần tương tự như thành phố.

Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, Ban Quản lý các chợ thuộc quận, huyện mình quán triệt trong giới tiểu thương chấp hành niêm yết giá theo Chỉ thị số 58/CT-UB-NCVX ngày 02-12-1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức tốt Tết Nguyên đán 1996.

4/ VỀ KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG:

Kinh phí kiểm tra việc chấp hành giá trong dịp Tết do ngân sách Nhà nước cấp trên cơ sở dự trù của đoàn kiểm tra.

Việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra quản lý giá trong dịp Tết được xem xét khi tổng kết đợt kiểm tra.

5/ VIỆC SƠ KẾT, BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Giao Trưởng Ban Vật giá thành phố/Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức triển khai, theo dõi tập hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm báo cáo về Ban Vật giá thành phố việc tổ chức triển khai ở địa phương mình (chậm nhất vào ngày 05-03-1996) để Ban Vật giá thành phố tập hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố vào ngày 11-3-1996.

6/ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Công an thành phố, Cục Trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UB-KT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/1996
Ngày hiệu lực01/02/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UB-KT

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UB-KT tổ chức kiểm tra chấp hành chế độ niêm yết giá bán đúng giá niêm yết Tết nguyên đán Bính Tý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UB-KT tổ chức kiểm tra chấp hành chế độ niêm yết giá bán đúng giá niêm yết Tết nguyên đán Bính Tý
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Châu
        Ngày ban hành01/02/1996
        Ngày hiệu lực01/02/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UB-KT tổ chức kiểm tra chấp hành chế độ niêm yết giá bán đúng giá niêm yết Tết nguyên đán Bính Tý

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UB-KT tổ chức kiểm tra chấp hành chế độ niêm yết giá bán đúng giá niêm yết Tết nguyên đán Bính Tý