Chỉ thị 03/CT-UB

Chỉ thị 03/CT-UB năm 1981 về việc tổ chức dạy thêm ngoài giờ cho học sinh phổ thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 03/CT-UB tổ chức dạy thêm ngoài giờ học sinh phổ thông đã được thay thế bởi Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UB tổ chức dạy thêm ngoài giờ học sinh phổ thông


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 03/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 1981

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY THÊM NGOÀI GIỜ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

Từ sau ngày giải phóng, nhất là từ ngày thực hiện công lập hoá các trường tư, sự nghiệp giáo dục của thành phố phát triển nhanh chóng, thu hút hầu hết con em nhân dân vào học ở các trường phổ thông. Tuy vậy, vì đời sống còn khó khăn, nhiều gia đình nghèo vẫn chưa có điều kiện cho con em đi học; số học sinh phải bỏ học cũng khá nhiều.

Nhưng mặt khác, có tình hình một số học sinh, nhất là ở các lớp cuối cấp vẫn tìm thầy để tự học thêm. Điều này chủ yếu là do chất lượng dạy và học chính khoá ở các trường còn yếu, và một phần do học sinh và một số cha mẹ học sinh còn tâm lý có học thêm mới giỏi và mới thi đậu. Trong tình hình thành phố đã công lập hoá các trường tư, việc học sinh tìm thầy học thêm làm nẩy sinh nhiều trường lớp tư biến dạng với nhiều hình thức quảng cáo, thu tiền học tuỳ tiện, trái với mục đích và yêu cầu của công tác giáo dục.

Để tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục phát triển đúng hướng, khắc phục tình hình nêu trên, vấn đề cơ bản vẫn là phải ra sức đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, tạo điều kiện giúp cho tất cả các gia đình lao động có thể cho con em đi học. Riêng ngành giáo dục, cần tranh thủ sự phối hợp và giúp đỡ của các cấp Đảng, chánh quyền, đoàn thể và nhân dân để từng bước mở rộng màng lưới trường lớp nhằm thu hút cho hết các trẻ em trong độ tuổi đi học. Đặc biệt, cần tập trung nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường : bảo đảm nội dung giảng dạy ; cải thiện cơ sở vật chất trường lớp để thầy và trò có điều kiện dạy và học tốt hơn ; chăm sóc, ổn định đời sống giáo viên để anh chị em yên tâm tập trung sức vào việc giảng dạy.

Trong khi xúc tiến thực hiện các biện pháp cơ bản nêu trên, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 2, Uỷ ban Nhân dân thành phố chủ trương :

1) Ngành giáo dục thành phố tổ chức màng lưới trường lớp ban đêm, dùng hình thức phổ thông đặc biệt hoặc bổ túc văn hoá (tuỳ theo lứa tuổi của học sinh) để thu hút toàn bộ số trẻ nghèo thất học hoặc học dở dang được học miễn phí cho đến hết cấp 2. Kinh phí do ngân sách thành phố đài thọ.

2) Các trường phổ thông được tổ chức dạy, thêm ngoài giờ tại trường theo chương trình phổ thông cho các học sinh đang học hoặc đã học hết cấp mà chưa đủ trình độ học lên hoặc thi vào các trường chuyên nghiệp, đại học. Việc dạy và học tại các lớp dạy thêm ngoài giờ này cũng phải được nhà trường quản lý chặt chẽ như các lớp chính khoá, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Đi đôi với công tác động viên, nhà trường cần kết hợp với Hội Phụ huynh học sinh để có thù lao thoả đáng cho các thầy cô giáo tham gia dạy thêm này (có miễn giảm đối với những học sinh nghèo).

Các cơ quan, đoàn thể và các loại trường khác tại thành phố muốn tổ chức các lớp dạy thêm cho học sinh phổ thông như nêu trên phải đăng ký với Sở Giáo dục về nội dung, chương trình, người dạy, địa điểm dạy v.v…, và chỉ được hoạt động sau khi được Sở Giáo dục chấp thuận.

3) Những giáo viên không có điều kiện tham gia dạy tại trường theo sự tổ chức của nhà trường, nếu muốn dạy kèm ở địa phương, cần báo cáo cho Hiệu trưởng trường mình biết và phải bảo đảm chất lượng giảng dạy và số giờ đứng lớp chính khoá của mình tại trường. Chỉ dạy kèm ở một nơi với số lượng không quá 10 học sinh. Dạy từ 05 học sinh trở lên phải báo cáo cho Uỷ ban nhân dân địa phương, xã biết.

Giáo viên đã về hưu, sinh viên và các cá nhân khác muốn dạy kèm học sinh theo chương trình phổ thông cũng phải tuân thủ các điều kiện trên và phải báo cho cơ quan quản lý mình biết.

4) Không được mở các trường lớp ngoài các điều quy định trên.

5) Sở giáo dục có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra. Uỷ ban Nhân dân các cấp cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/1981
Ngày hiệu lực15/01/1981
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UB tổ chức dạy thêm ngoài giờ học sinh phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UB tổ chức dạy thêm ngoài giờ học sinh phổ thông
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành15/01/1981
        Ngày hiệu lực15/01/1981
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UB tổ chức dạy thêm ngoài giờ học sinh phổ thông

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UB tổ chức dạy thêm ngoài giờ học sinh phổ thông