Chỉ thị 04/2008/CT-UBND

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2008/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 18 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ “về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước”, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố cần quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước; và Công văn số 16675/BTC-KBNN ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, phổ biến Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân và lao động theo hợp đồng lao động của đơn vị; phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn để thực hiện việc trả lương qua tài khoản.

2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

- Ngân hàng nhà nước và các Ngân hàng thương mại, Kho bạc nhà nước: đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện hệ thống cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố xây dựng và thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020; xây dựng các tiêu chuẩn chung về công nghệ thanh toán để đảm bảo kết nối các hoạt động liên quan đến việc triển khai các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với nhau được hiệu quả và an toàn; là đơn vị đầu mối triển khai, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hàng năm; tổ chức sơ kết thực hiện vào cuối năm 2008 và tổng kết vào năm 2010. Các Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần, chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, lắp đặt các máy rút tiền tự động (ATM) tại địa bàn để đáp ứng nhu cầu chi trả lương qua tài khoản.

- Kho bạc nhà nước phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán: chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng đã nêu trên; tính và chuyển trả lương cho các đơn vị phải có kế hoạch phân chia cụ thể các ngày trong tháng, tránh tập trung vào các ngày đầu tháng.

- Sở Văn hoá và Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, Sở Thương mại và Du lịch: phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các kiến thức về lợi ích và cách thức tiến hành mở, sử dụng tài khoản, sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền và việc trả lương qua tài khoản.

- Các cơ quan báo chí ở địa phương, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, Đài truyền thanh các cấp, chọn thời điểm và dành thời gian phát sóng phù hợp để tuyên truyền sự cần thiết và lợi ích của việc trả lương qua tài khoản.

3. Về lộ trình thực hiện:

- Từ nay đến cuối năm 2008, các đơn vị làm việc trong các cơ quan quản lý thuộc Tỉnh, thành phố Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc chủ động phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân và lao động theo hợp đồng lao động thuộc lực lượng vũ trang (các lực lượng thuộc danh mục Mật, Tuyệt mật và Tối mật theo quy định của danh mục bí mật quốc gia thực hiện khi điều kiện cho phép).

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, tiếp tục mở rộng thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng ở những đơn vị chưa triển khai trên phạm vi toàn Tỉnh, nơi mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có khả năng đáp ứng việc trả lương qua tài khoản.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2008
Ngày hiệu lực28/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2008/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2008/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýVõ Trọng Nghĩa
        Ngày ban hành18/02/2008
        Ngày hiệu lực28/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/2008/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2008/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước Đồng Tháp

           • 18/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực