Chỉ thị 04/2010/CT-UBND

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND phát động, thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Dần năm 2010 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 241/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2010/CT-UBND thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2010/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG, THỰC HIỆN TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ XUÂN CANH DẦN NĂM 2010

Năm 2010 là năm thứ 50 thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Trong những năm qua các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng tham gia Tết trồng cây, trồng rừng và đạt được nhiều kết quả. Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó và duy trì phong trào trồng cây, trồng rừng của tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để các tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tác dụng của trồng cây, trồng rừng, đẩy mạnh trồng cây phân tán. Việc trồng cây phân tán tốn kém ít, lợi ích nhiều, tận dụng tiềm năng đất đai đem lại hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan môi trường đô thị, nông thôn. Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, trồng cây là góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu;

2. Việc trồng cây phải thực sự thiết thực mang lại hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh giao, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương mình và giao kế hoạch cho UBND các xã, phường, thị trấn. Kế hoạch phải cụ thể đến từng cơ sở và chi tiết về địa điểm, loài cây trồng, diện tích, số lượng cây trồng. Cây trồng, khu trồng cây phân tán phải có tổ chức, xác định rõ trách nhiệm của người trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ để cây phát triển tốt, không bị xâm hại.

- Đối với vùng đồng bằng: chọn và bố trí trồng cây ở những nơi còn đất trống, dọc đường giao thông, bờ kênh, bờ mương, còn có thể trồng được cây. Chú ý chọn loài cây trồng lấy gỗ có tác dụng phòng hộ, bảo vệ đồng ruộng mà không ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp khu vực lân cận do lá cây rụng, che khuất làm thiếu ánh sáng, ánh nắng mặt trời, …

- Đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: trồng cây trên các đường phố, đường giao thông chính, công viên để tạo bóng mát và cảnh quan. Ngành xây dựng và cơ quan quản lý môi trường đô thị phải quy hoạch bố trí cây trồng cụ thể phù hợp với quy hoạch tổng thể và cảnh quan đô thị.

- Trong các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, đơn vị vũ trang: trồng cây bóng mát, cảnh quan, cây ăn quả.

- Trong các doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp: chọn cây bóng mát, cải tạo môi trường sinh thái.

- Đối với vùng trung du và miền núi: tận dụng đất trồng các loài cây lấy gỗ ở đồi, gò đất trống nhỏ lẻ, quanh vườn rừng, trang trại theo phương thức nông lâm kết hợp để phát huy tác dụng chống xói mòn;

3. Nhằm tăng cường hiệu quả của Tết trồng cây việc tổ chức phải thiết thực, đi vào chiều sâu và tạo được phong trào mạnh mẽ trong nhân dân, huy động mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang tích cực, tự giác tham gia. Việc phát động trồng cây được bắt đầu từ ngày 22/02/2010 (tức ngày mồng 9 tháng giêng năm Canh Dần). Các địa phương, cơ quan, đơn vị… tùy tình hình cụ thể về cây giống, điều kiện thời tiết lựa chọn thời gian thích hợp để tổ chức phát động Tết trồng cây;

4. Đổi mới phương thức tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Dần năm 2010 các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh có thể tiến hành trồng cây ngay trong những ngày đầu xuân, đồng thời phân công cấp ủy và cán bộ về xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tham gia trồng cây với cán bộ, nhân dân địa phương. Tránh tình trạng phát động hình thức và không đạt hiệu quả, các địa phương phải tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng kết “Tết trồng cây xuân Canh Dần năm 2010” chính xác, cụ thể theo quy định;

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Dần năm 2010 xong trước ngày 10/02/2010. Giao Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp, Báo cáo kết quả với UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT;

6. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có kế hoạch kểm tra việc triển khai ở các huyện, thành, thị và báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 30-01-2010;

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các đơn vị tổ chức và toàn thể nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ trên để đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng năm 2010 đạt hiệu quả thiết thực, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2010
Ngày hiệu lực11/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2010/CT-UBND thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2010/CT-UBND thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Ngọc Phi
        Ngày ban hành01/02/2010
        Ngày hiệu lực11/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/2010/CT-UBND thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Vĩnh Phúc

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2010/CT-UBND thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Vĩnh Phúc