Chỉ thị 04/CT-UB

Chỉ thị 04/CT-UB năm 1997 về tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh chống nghiện ma túy trong Học sinh, Sinh viên và Thanh thiếu niên do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 04/CT-UB 1997 tăng cường chống nghiện ma túy Học sinh Sinh viênThanh thiếu niên Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UB 1997 tăng cường chống nghiện ma túy Học sinh Sinh viênThanh thiếu niên Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UB

Bến Tre, ngày 21 tháng 02 năm 1997

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA ĐẤU TRANH CHỐNG NGHIỆN MA TÚY TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ THANH THIẾU NIÊN

Thực hiện Nghị quyết 06/CP ngày 29/01/1993 của Chính phủ, Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 15/CT-TU và Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch 222/KH-UB tập trung chỉ đạo ngăn chặn, bài trừ các tệ nạn xã hội nói chung và ma tuý nói riêng ở địa bàn tỉnh Bến Tre đạt được kết quả bước đầu.

Song, hiện nay tệ nạn sử dụng ma tuý trong nhân dân chưa dừng lại, đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng hút, hít và tiêm chích các chất ma tuý trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên trong các trường học đang có chiều hướng gia tăng, lan rộng ở một số địa phương trong nước. Tình hình nầy, tỉnh Bến Tre tuy chưa phổ biến, nhưng bước đầu có những biểu hiện khá phức tạp.

Nhằm chặn đứng kịp thời những dấu hiệu nguy hiểm nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, xã, phường thực hiện ngay một số công việc như sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06/CP của Chính phủ, kế hoạch liên Bộ 1413/LN ngày 15/10/1996 “về phòng ngừa và đấu tranh chống nghiện ma tuý trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên” ; Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 30/11/1996 của Ban chấp hành Trung ương “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý”.

2. Mở đợt tuyên truyền và liên tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, phụ huynh học sinh, đặc biệt là giáo dục trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên về hậu quả nguy hại của việc sử dụng chất ma tuý với bản thân, gia đình, xã hội và nòi giống để chủ động phòng ngừa. Tăng cường hơn nữa viêc đưa nội dung phòng chống ma tuý vào chương trình giáo dục ở các trường, phát động phong trào toàn dân đấu tranh, tố giác và nghiêm trị bọn vận chuyển, buôn bán, tàng trữ sử dụng và tổ chức lôi kéo học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên hút, hít, chích các chất ma tuý.

3. Phát hiện sớm và tổ chức chữa trị kịp thời cho những học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên đã sử dụng các chất gây nghiện dưới mọi hình thức. Kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi và chấm dứt nạn nghiện ma túy trong thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh.

4. Thành lập ngay Ban chỉ đạo các cấp tỉnh, huyện, thị xã và xã, phường gồm các ngành, đoàn thể như: Công an, Giáo dục- Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ. Riêng BCĐ cấp phường, xã thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban, Công an làm Phó ban Thường trực. BCĐ xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng bộ, phân công cụ thể, kiểm tra thường xuyên và chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời với các ngành hữu quan khác. Các ngành, đơn vị có liên quan nên ký kết giao ước thi đua.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng, Phát thanh và truyền hình, Văn hoá thông tin phải tích cực tuyên truyền giáo dục phòng chống ma tuý gắn liền với phòng chống các tệ nạn xã hội khác, phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

6. Hàng tháng các BCĐ huyện, thị báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thường trực BCĐ của tỉnh trước ngày 25 để tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh. Cuối quý I năm 1997 phải sơ kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, Đoàn thể và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị nầy đạt hiệu quả cao./.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 KT.CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
 Trần Công Ngữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/1997
Ngày hiệu lực21/02/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UB 1997 tăng cường chống nghiện ma túy Học sinh Sinh viênThanh thiếu niên Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UB 1997 tăng cường chống nghiện ma túy Học sinh Sinh viênThanh thiếu niên Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Công Ngữ
        Ngày ban hành21/02/1997
        Ngày hiệu lực21/02/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UB 1997 tăng cường chống nghiện ma túy Học sinh Sinh viênThanh thiếu niên Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UB 1997 tăng cường chống nghiện ma túy Học sinh Sinh viênThanh thiếu niên Bến Tre