Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Lai Châu, ngày 05 tháng 3 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ NGĂN CHẶN NGUY CƠ XÂM NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀO ĐỊA BÀN TỈNH

Theo thông báo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), đến nay đã có 20 quốc gia xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và trên 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Tại Trung Quốc, từ ngày 03/8/2018 đến ngày 17/02/2019, đã có 105 ổ Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại 25 tỉnh (trong đó có tỉnh Vân Nam và Quảng Đông gần biên giới với Việt Nam) và đã có hơn 950 nghìn con lợn các loại buộc phải tiêu hủy. Tại Việt Nam, theo thông tin của Bộ Nông nghiệp & PTNT, hiện nay trên địa bàn cả nước có 14 huyện thuộc 07 tỉnh, thành (Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nam, Hà Nội và Hải Dương) đã phát hiện Dịch tả lợn Châu Phi. Nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng và xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh là rất cao.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Công điện khẩn số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Để tăng cường các biện pháp phòng, chống và chủ động ngăn ngừa sự xâm nhiễm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Lai Châu, đồng thời triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn người dân kiểm tra, theo dõi, giám sát thường xuyên đối với đàn lợn trong các hộ chăn nuôi; khu vực, trang trại chăn nuôi tập trung; những điểm buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn nhằm sớm phát hiện lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh. Trường hợp có đàn lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc cần xử lý nghiêm, triệt để theo quy định, đồng thời cần lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường công tác vệ sinh thú y (hằng ngày vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; vệ sinh tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi nhất là tại các cơ sở sản xuất giống, cơ sở chăn nuôi tập trung; không sử dụng thức ăn thừa...); khi phát hiện lợn mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm phải báo ngay cho nhân viên thú ý cấp xã, UBND cấp xã hoặc Trạm Thú y, đồng thời phải cách ly lợn mắc bệnh và không được giết mổ, mua bán, vứt lợn mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh ra môi trường theo quy định.

Chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở các xã, phường, thị trấn, các trang trại, gia trại trên địa bàn để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc và phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là hoặc vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi năm 2019; Triển khai kế hoạch tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Xây dựng, ban hành kế hoạch, phương án phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quản lý. Chủ động phương án về nhân lực, kinh phí phòng, chống dịch khi có thông báo bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập vào địa bàn nhằm khống chế kịp thời dịch bệnh ngay trong diện hẹp. Trong trường hợp cần thiết thành lập Chốt kiểm dịch động vật tạm thời của huyện, thành phố theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong công tác kiểm soát bệnh dịch, đảm bảo an toàn trên đàn gia súc, gia cầm và đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Lai Châu"; thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật; tăng cường lực lượng và thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên các tuyến đường chính ra vào địa bàn tỉnh theo quy định.

Thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh động vật nói chung và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng tại các địa phương, cơ sở chăn nuôi tập trung. Tăng cường hướng dẫn các biện pháp chuyên môn về phòng, chống bệnh; bố trí nhân lực, phương tiện phục vụ lấy mẫu chẩn đoán vi rút gây bệnh; chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc đợt 1 năm 2019; Hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi; chuẩn bị vật tư, hóa chất, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống phù hợp; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị về Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giám đốc Sở Công Thương

Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường đối với thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn để có giải pháp bảo đảm lưu thông, tránh gây bất ổn về thị trường.

4. Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, đặc biệt là Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh: Tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm lợn trái phép.

5. Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín vào tỉnh.

Chỉ đạo các đơn vị vận tải, các bến xe khách tuyên truyền, quán triệt cho toàn đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ biết không vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không đủ các thủ tục quy định về kiểm dịch động vật, không vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên xe khách; phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

6. Giám đốc Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, vận chuyển trái phép.

7. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn quản lý phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định các vụ việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân khu vực biên giới biết về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép.

8. Giám đốc Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương bố trí kinh phí phục vụ Kế hoạch phòng chống, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh; đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí trong trường hợp phát hiện lợn, các sản phẩm của lợn dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy.

9. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu:

Phối hợp với các đơn vị liên quan thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch; nguy cơ, tác hại của việc vận chuyển, buôn bán, nhập lậu động vật, sản phẩm động vật đến người chăn nuôi, người tiêu dùng, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; hướng dẫn các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật nói chung và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng có hiệu quả.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể triển khai, thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT. Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành liên quan;

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;
- Cục QLTT tỉnh Lai Châu;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NLN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2019
Ngày hiệu lực05/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Lai Châu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành05/03/2019
        Ngày hiệu lực05/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Lai Châu

           • 05/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực