Chỉ thị 05/1998/CT-UB-NC

Chỉ thị 05/1998/CT-UB-NC về việc tập trung thực hiện công tác tuyển và giao quân năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 05/1998/CT-UB-NC tập trung thực hiện công tác tuyển giao quân năm 1998 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/1998/CT-UB-NC tập trung thực hiện công tác tuyển giao quân năm 1998


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 05/1998/CT-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN VÀ GIAO QUÂN NĂM 1998

Năm 1997, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyển, giao quân chỉ đạt 99% so với chỉ tiêu pháp lệnh của Chính phủ giao. Để thực hiện đạt kết quả cao công tác tuyển, giao quân năm 1998 theo Quyết định số 965/TTg ngày 13-11-1997 của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn số 3045/HĐQP ngày 18-11-1997 của Bộ Quốc phòng và Thông tri số 22/TT-TU ngày 17-12-1997 của Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển và giao thanh niên nhập ngũ, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị như sau :

1- Giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố là cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố hướng dẫn, tổ chức kiểm tra mọi mặt công tác tuyển, giao quân năm 1998 (bao gồm cả tình hình 5 ngày sau khi giao quân cho các đơn vị nhận quân theo quy định của Bộ Tư lệnh Quân khu 7) ; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan, chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận-huyện giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh để bảo đảm chỉ tiêu, đúng tiêu chuẩn của thanh niên được tuyển, giao quân ; tổng hợp, báo cáo đầy đủ tình hình trong suốt quá trình thực hiện cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo công tác tuyển, giao quân.

2- Sở Văn hóa thông tin thông tin chủ trì phối hợp với cơ quan chính trị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các báo, đài trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền vận động (từ nay đến ngày 05-3-1998) bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thanh niên sẽ lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ ; đồng thời có kế hoạch thực hiện và chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin phối hợp cơ quan quân sự, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các quận-huyện tổ chức lễ giao quân chu đáo, tạo khí thế của ngày hội tuổi trẻ giữ nước.

3- Công an thành phố chủ trì phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, sắp xếp tốt việc tuyển chọn và giao cho Công an thành phố bảo đảm đủ chỉ tiêu từng đợt giao quân theo quy định ; chỉ đạo Công an các quận-huyện, phường-xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp tham gia vận động thanh niên chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, chịu trách nhiệm chính trong công tác xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lập đầy đủ hồ sơ thanh niên theo quy định để bàn giao các đơn vị nhận quân ; phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự thành phố, lực lượng võ trang quận-huyện, phường-xã bảo đảm an ninh-trật tự cho ngày giao, nhận quân và phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm số thanh niên trốn tránh thi hành nghĩa vụ quân sự.

4- Sở Y tế thành phố có kế hoạch chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và Phòng y tế các quận-huyện, y tế phường-xã thực hiện tốt Thông tư số 12, 13, 14 của Liên Bộ Y tế - Quốc phòng, theo dõi việc kiểm tra sức khỏe trả về của các đơn vị sau khi giao nhận quân 5 ngày ; rút kinh nghiệm kịp thời sau từng đợt khám tuyển giao quân.

5- Sở Tư pháp thành phố hướng dẫn cụ thể việc xử phạt thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 24/CP ngày 18-4-1996 của Chính phủ để Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã tổ chức thực hiện nghiêm túc và thống nhất.

6- Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và xã hội các quận-huyện phối hợp các ngành ở địa phương tổ chức tốt việc đón tiếp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, tích cực giới thiệu giải quyết việc làm, trợ vốn làm ăn, hướng nghiệp, dạy nghề, v.v…. tạo điều kiện cho anh em nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống xã hội và tiếp tục phục vụ tốt trong ngạch quân nhân dự bị.

7- Sở Tài chánh thành phố chỉ đạo Phòng Tài chánh và kế hoạch-đầu tư các quận-huyện bảo đảm kinh phí tuyển quân ở từng địa phương và bảo đảm kinh phí cho các hoạt động phục vụ tuyển quân theo kế hoạch.

8- Ủy ban nhân dân quận-huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các đơn vị trực thuộc có liên quan cử cán bộ theo dõi chặt chẽ, kiểm tra nắm chắc tình hình, kịp thời uốn nắn, giải quyết những vướng mắc phát sinh, bảo đảm tuyển và giao quân đủ chỉ tiêu, đúng tiêu chuẩn cho các đơn vị nhận quân.

Riêng Ủy ban nhân dân các quận 1, quận 8 và Gò Vấp cần tăng cường công tác nắm tình hình tận cơ sở, gia đình và thanh niên trúng tuyển giao cho Hải quân, thực hiện tốt chính sách, kịp thời vận động giải thích để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Bảo đảm phương tiện vận chuyển, ăn uống an toàn trên đường đi cho thanh niên trúng tuyển và cán bộ của địa phương đi giao quân cho Hải quân ở Cam Ranh.

9- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ, đồng thời chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể của thành phố cùng 3 quận (quận 1, quận 8 và Gò Vấp) tổ chức lễ giao quân (100 thanh niên) cho đơn vị Hải quân ở Cam Ranh.

10- Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố, theo chức năng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, giáo dục, động viên thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc và vận động 10% thanh niên trong chỉ tiêu nhập ngũ ở từng địa phương tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội để đào tạo trở thành sĩ quan.

Công tác tuyển, giao quân năm 1998 được thực hiện một lần (trừ công tác tuyển và giao thanh niên cho lực lượng Công an nhân dân có quy định riêng) vào những tháng đầu của năm trong khi các ngành, các cấp đang phải giải quyết các công tác quan trọng khác, nhưng để thực hiện tốt chỉ tiêu Pháp lệnh của Chính phủ, với tinh thần toàn thành phố tập trung công việc để phục vụ cho công cuộc xây dựng lực lượng võ trang, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, thủ trưởng các sở-ngành, Ủy ban nhân dân và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận-huyện phải tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển, giao quân năm 1998.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/1998/CT-UB-NC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/1998/CT-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/1998
Ngày hiệu lực16/01/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/1998/CT-UB-NC

Lược đồ Chỉ thị 05/1998/CT-UB-NC tập trung thực hiện công tác tuyển giao quân năm 1998


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/1998/CT-UB-NC tập trung thực hiện công tác tuyển giao quân năm 1998
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/1998/CT-UB-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành16/01/1998
        Ngày hiệu lực16/01/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/1998/CT-UB-NC tập trung thực hiện công tác tuyển giao quân năm 1998

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/1998/CT-UB-NC tập trung thực hiện công tác tuyển giao quân năm 1998