Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN

Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN về thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN thực hiện phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Thông tư 02/2013/TT-NHNN phân loại tài sản có mức trích phương pháp trích lập và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN thực hiện phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 493/2005/QĐ-NHNN">05/2005/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 493/2005/QĐ-NHNN

Ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo thông lệ quốc tế. Nhằm đánh giá chính xác thực trạng, chất lượng của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và từng tổ chức tín dụng nói riêng trên cơ sở chuẩn mực quốc tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị:

1. Các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng cơ sở) phải tiến hành tổng kiểm tra đánh giá chất lượng tín dụng và khả năng trích lập dự phòng rủi ro theo các nội dung sau:

- Phân loại nợ: các khoản nợ được phân từ nhóm 1 đến nhóm 5 theo Điều 6 Quy định nói trên.

- Tỷ lệ nợ xấu (NPL)/tổng dư nợ: Nợ xấu bao gồm các khoản nợ được phân từ nhóm 3 đến nhóm 5.

- Tình hình trích lập dự phòng rủi ro: Thực tế đã trích và khả năng trích theo Quy định nói trên.

Thời điểm lấy số liệu báo cáo: 30/6/2005.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng phải tổ chức triển khai khẩn tr­ương và toàn diện việc tổng kiểm tra đánh giá chất lượng tín dụng.

Chậm nhất đến 31/7/2005, tổ chức tín dụng phải gửi báo cáo lên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo Mẫu biểu la của Quy định nói trên (qua Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng).

3. Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý đối với tổ chức tín dụng vi phạm như sau:

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo các quy định hiện hành.

- Tổ chức thanh tra toàn diện đối với những tổ chức tín dụng bị nghi ngờ báo cáo Bai số liệu để có các biện pháp xử lý thích hợp.

4. Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra ngân hàng để tổng hợp, đánh giá số liệu và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý các trường hợp tổ chức tín dụng, cá nhân vi phạm điểm 3 nói trên.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các tổ chức tín dụng nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này, trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng và tổ chức tí dụng phi ngân hàng) để được hướng dẫn xử lý.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
Lê Đức Thuý

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2005/CT-NHNN

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2005/CT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/04/2005
Ngày hiệu lực 18/05/2005
Ngày công báo 03/05/2005
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/06/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2005/CT-NHNN

Lược đồ Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN thực hiện phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN thực hiện phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2005/CT-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Lê Đức Thuý
Ngày ban hành 26/04/2005
Ngày hiệu lực 18/05/2005
Ngày công báo 03/05/2005
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/06/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN thực hiện phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN thực hiện phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN