Chỉ thị 05/2010/CT-UBND

Chỉ thị 05/2010/CT-UBND tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới do thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 05/2010/CT-UBND năm 2010 quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đã được thay thế bởi Chỉ thị 04/2012/CT-UBND tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2010/CT-UBND năm 2010 quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2010/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong những năm qua lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó góp phần đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Công an trong thời gian gần đây tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; bọn tội phạm, phần tử xấu sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, súng săn (kể cả súng tự chế, mìn tự tạo) để hoạt động phạm tội rất manh động, trắng trợn đã làm ảnh hướng xấu đến trật tự an toàn xã hội, gây lo lắng trong nhân dân. Tính riêng trong quý I năm 2010 cả nước đã xảy ra 110 vụ việc có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (trong đó có 41 vụ, 65 đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án làm chết 04 người, bị thương 12 người; 51 vụ, 85 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 13 vụ tai nạn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm chết 07 người, bị thương 09 người...).

Để tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, không để tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án; hạn chế thấp nhất tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị; không để xảy ra cháy nổ, hư hỏng, mất, thất lạc hoặc sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

2. Công an thành phố:

- Mở đợt tổng kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép và mở đợt tập trung phát động trong lực lượng và toàn dân tự giác giao nộp, tố giác các trường hợp tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để thu hồi, xử lý triệt để;

- Tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Qua kiểm tra nếu phát hiện những vi phạm về chế độ quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải tiến hành xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an phường, xã, thị trấn… thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình ở các địa bàn trọng điểm, bến xe, bến thủy nội địa, trên các phương tiện giao thông, nơi công cộng để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lọt vào tay bọn tội phạm và phần tử xấu;

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tiếp nhận và xử lý số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giao nộp theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

- Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, trang bị, cấp phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong các đơn vị quân đội và trong lực lượng dân quân tự vệ; tiến hành thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cấp sai đối tượng; đồng thời thông báo cho lực lượng Công an số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do cơ quan Quân sự quản lý bị mất cắp, thất lạc để phối hợp truy tìm;

- Tổ chức rà phá, tiếp nhận, quản lý, tiêu hủy theo thẩm quyền các loại vũ khí, vật liệu nổ do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giao nộp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Tư pháp có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên các báo, đài phát thanh và truyền hình, trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn. Kịp thời biểu dương, nhân rộng gương tốt của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời đấu tranh, lên án những tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại địa phương.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học, các Trung tâm, cơ sở đào tạo tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong học sinh, sinh viên, học viên; đồng thời có hình thức xử lý nghiêm đối với học sinh, sinh viên mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào trường học.

6. Sở Công thương:

- Chỉ đạo Phòng nghiệp vụ chuyên môn, Chi cục quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với Công an các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến vận chuyển hàng hóa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về quản lý tiền chất thuốc nổ, kinh doanh và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố theo các quy định của pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn, cơ quan an toàn về an ninh trật tự; tổ chức cho cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để mọi người nắm, thực hiện; đồng thời tích cực tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

8. Tổ chức thực hiện.

- Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký.

Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Công an (V19, C64);
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- TT. HĐND, TT. UBND thành phố;
- UBMTTQ thành phố và các Đoàn thể;
- Bộ CHQS thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Wesite Chính phủ;
- Báo Cần Thơ;
- TT. Công báo;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP;
- VP UBND thành phố (3C);
- Lưu: VT, LHP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2010
Ngày hiệu lực17/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2010/CT-UBND năm 2010 quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2010/CT-UBND năm 2010 quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành07/12/2010
        Ngày hiệu lực17/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/2010/CT-UBND năm 2010 quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2010/CT-UBND năm 2010 quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ