Chỉ thị 05/2011/CT-UBND

Chỉ thị 05/2011/CT-UBND về tăng cuờng vận động hiến máu tình nguyện năm 2011 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chỉ thị 05/2011/CT-UBND tăng cuờng vận động hiến máu tình nguyện đã được thay thế bởi Quyết định 05/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2011/CT-UBND tăng cuờng vận động hiến máu tình nguyện


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2011/CT-UBND

Bình Thạnh, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2011

Căn cứ Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011;

Căn cứ Thông tri số 05-TT/QU ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Quận ủy Bình Thạnh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011;

Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện, đã và đang nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, công chức và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận nhiều năm qua.

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2010, để tiếp tục đáp ứng nhu cầu cung cấp đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chỉ thị các đơn vị tham mưu UBND quận chỉ đạo thực hiện tốt việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2011 như sau:

1. Hội chữ thập đỏ (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo quận):

Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị trên địa bàn quận và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận, phường tổ chức triển khai thực hiện, trong đó cụ thể chỉ tiêu hiến máu tình nguyện cho từng đơn vị để đảm bảo chỉ tiêu đơn vị máu được giao trong năm 2011 và đạt chất lượng máu tốt, sạch; tích cực tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức và nhân dân về mục đích ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện phù hợp với nguyên tắc nhân đạo quốc tế Hội chữ thập đỏ và thực hiện đúng chế độ bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến máu tình nguyện theo Thông tư số 21/2009/TT-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ Y tế.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm hiến máu nhân đạo (Hội chữ thập đỏ thành phố) đảm bảo công tác tổ chức thực hiện tại các điểm hiến máu, chuyển giao máu đạt số lượng, chất lượng; đảm bảo yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật, trang thiết bị xét nghiệm, phân tích máu để đảm bảo an toàn trong truyền máu cho bệnh nhân.

Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực UBND quận và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận để theo dõi và chỉ đạo thực hiện kịp thời.

2. Giao các thủ trưởng đơn vị, phòng, ban thuộc quận, Chủ tịch UBND phường và đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các công ty, trường học trên địa bàn quận tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và có kế hoạch vận động ít nhất 10% cán bộ, công chức, viên chức hiến máu tình nguyện trong năm 2011. Phối hợp Hội chữ thập đỏ quận tổ chức các điểm tiếp nhận máu tại cơ quan, đơn vị, bộ phận y tế các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra sức khỏe và tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện để hiến máu, nhằm đảm bảo nguồn máu có chất lượng và an toàn.

3. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp Hội chữ thập đỏ quận có kế hoạch thông tin tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo, biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình trong công tác hiến máu tình nguyện tại địa bàn dân cư đồng thời chỉ đạo Tuần tin Gia Định có kế hoạch tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, công chức và toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2011.

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các UBND phường quản lý và kiểm tra thực hiện chế độ bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến máu tình nguyện từ ngân sách quận hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy định.

5. Đề nghị Ban Thường vụ Quận đoàn vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn quận hưởng ứng Năm Thanh niên 2011 tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện cứu người do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban thuộc quận, các ban, ngành, đoàn thể và các trường học trên địa bàn quận, các Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện của quận trong năm 2011.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2011
Ngày hiệu lực21/02/2011
Ngày công báo03/03/2011
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2011/CT-UBND tăng cuờng vận động hiến máu tình nguyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2011/CT-UBND tăng cuờng vận động hiến máu tình nguyện
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành14/02/2011
        Ngày hiệu lực21/02/2011
        Ngày công báo03/03/2011
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Chỉ thị 05/2011/CT-UBND tăng cuờng vận động hiến máu tình nguyện

        Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2011/CT-UBND tăng cuờng vận động hiến máu tình nguyện