Chỉ thị 05/CT-UB

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1998 về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 05/CT-UB 1998 đẩy mạnh giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UB 1998 đẩy mạnh giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UB

Bến Tre, ngày 01 tháng 4 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH VÀ HOÀN THÀNH VIỆC GIAO ĐẤT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Thực hiện Luật Đất đai 1993, công tác giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64-CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ trong toàn tỉnh đã căn bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc xét cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ nông dân chậm mới đạt 121/143 xã (84,6%) 160.696/210.700 hộ (76,2%), chưa đáp ứng được yêu cầu cho người sử dụng đất, ảnh hưởng đến việc tạo ra động lực mới phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn và sự quản lý của Nhà nước về đất đai.

Ngày 20-02-1998 Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 10/1998/CT-TTg về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp hoàn thành cơ bản trong năm 1998.

Để nhanh chóng khắc phục tồn tại trên và thực hiện Chỉ thị 10-1998/CT-TTg ngày 20-02-1998 của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND xã, huyện, các ngành, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp thực hiện ngay một số việc sau đây:

Chủ tịch UBND huyện, thị xã phối hợp với Sở Địa chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân để kiểm tra đánh giá kết quả đã làm được, xác định rõ khối luợng công việc còn phải làm tiếp, tổ chức thực hiện đồng loạt trên tất cả các xã để cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp nhằm hoàn thành các công việc sau đây trong năm 1998 :

+ Các xã thuộc Châu Thành, Bình Đại, Thạnh Phú, Chợ Lách tổ chức chỉnh lý biến động, đăng ký “vét đuôi”, xét duyệt cấp 90-95% hộ sử dụng đất trong toàn huyện.

+ Huyện Ba Tri: Các xã Bảo Thuận, Tân Thuỷ, Tân Hưng, thị trấn, An Ngãi Tây cấp 70-75% hộ sử dụng đất đợt I, đăng ký cho các xã này và các xã còn lại đạt từ 85-90 %.

+ Huyện Giồng Trôm: Xã Hưng Lễ, Tân Lợi Thạnh đạt 70-75 % số hộ sử dụng đất, đăng ký bổ sung ở các xã này và các xã còn lại xét cấp giấy đạt từ 85-90% hộ sử dụng đất.

+ Riêng huyện Mỏ Cày, gồm các xã An Thới, Thành Thới A, Thành Thới B, Phước Hiệp, Định Thuỷ, Phước Mỹ Trung, Tân Phú Tây, Thạnh Ngãi, Tân Thành Bình, Khánh Thạnh Tân đợt I đạt 70-75%, đăng ký bổ sung cho các xã này và các xã còn lại đạt từ 85-90% hộ sử dụng đất.

Mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc đang trực tiếp quản lý sử dụng đất vào mục đích sản xuất đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có trách nhiệm kê khai toàn bộ diện tích đất đang trực tiếp sử dụng tại địa điểm do UBND xã qui định. Mọi truờng hợp cố ý không thực hiện sẽ được xử lý theo Nghị định 64-CP.

UBND huyện, thị xã hướng dẫn và chỉ đạo các xã thành lập Hội đồng đăng ký xét cấp giấy chứng nhận QSD đất xã, tổ chức kê khai đăng mỗi tháng/lần họp xét duyệt, lập đầy đủ hồ sơ dể trình UBND huyện, tỉnh duyệt cấp giấy chứng nhận theo thẩm quyền. UBND xã tổ chức cấp phát ngay giấy chứng nhận QSD cho các hộ, không được lợi dụng giấy chứng nhận QSD đất để huy động ở các hộ dân các loại quỹ công ích trái pháp luật.

Sở Tài chánh – Vật giá hướng dẫn Phòng Kế hoạch Tài chánh có trách nhiệm tính toán, cân đối kinh phí để đáp ứng yêu cầu đợt công tác này cho huyện, xã bằng ngân sách Nhà nước từ nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất theo qui định hiện hành và hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với các xã còn nhiều khó khăn.

Để đẩy nhanh việc giao đất cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp cho nông dân, Sở Địa chính hướng dẫn cụ thể Phòng Địa chính huyện, thị có trách nhiệm đẩy nhanh tiên độ đo đạc, chỉnh lý biến động trên các loại tài liệu, số liệu hiện có, sử dụng các kết quả đo vẽ bản đồ địa chính có toạ độ huyện Ba Tri, thị xã, không có toạ độ ở các huyện khác làm cơ sở cho việc giao đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất (khi nào có điều kiện đo đạc chính qui sẽ chỉnh lý sau). Đối với những trường hợp còn tranh chấp, khiếu nại về quyền sử dụng đất Sở Địa chính phối hợp với Thanh tra tỉnh và các ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã giải quyết kịp thời tạo đìều kiện để các địa phương hoàn thành việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giám đốc Sở Địa chính, Sở Tài chánh – Vật giá, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

Sở Địa chính giúp UBND tỉnh trong việc kiểm tra đôn đốc thực hiện chỉ thị này, tổng hợp kết quả từng huyện thị xã báo cáo UBND tỉnh.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Y

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/1998
Ngày hiệu lực01/04/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UB 1998 đẩy mạnh giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UB 1998 đẩy mạnh giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrịnh Văn Y
        Ngày ban hành01/04/1998
        Ngày hiệu lực01/04/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UB 1998 đẩy mạnh giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UB 1998 đẩy mạnh giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp Bến Tre