Chỉ thị 05/CT-UB

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1983 về việc tổ chức lại và quản lý xe xích lô đạp, xe ba gác đạp trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức lại quản lý xe xích lô đạp ba gác đạp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức lại quản lý xe xích lô đạp ba gác đạp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 05/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 1983

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI VÀ QUẢN LÝ XE XÍCH LÔ ĐẠP, XE BA GÁC ĐẠP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong thời gian qua, trước tình hình xăng dầu và phương tiện vận chuyển bằng cơ giới có khó khăn, lực lượng vận tải thô sơ xe xích lô đạp và xe ba gác đạp đã góp một phần vào việc giải quyết những khó khăn trước mắt về vận chuyển hàng gọn nhẹ và đưa người đi lại ở những đoạn đường ngắn, hoặc những nơi phương tiện cơ giới không hoạt động được, đồng thời cũng giúp vào việc giải quyết khó khăn cho một số người lao động chưa có việc làm ổn định. Nhưng việc quản lý loại phương tiện này chưa tốt và đang có diễn biến tiêu cực. Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ngành và quận huyện:

1. Cần thực hiện nghiêm chỉnh quyết định số 84/QĐ-UB ngày 09-5-1981 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về công tác quản lý xe xích lô đạp và xe ba gác đạp.

2. Thành lập Ban đăng ký xe xích lô, ba gác tại các quận, huyện. Thành phần gồm:

1- Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân làm Trưởng ban

2- Trưởng (hoặc Phó) Ban Cải tạo CTNTD làm Phó ban (TT)

3- Trưởng Phòng Giao thông vận tải làm Phó ban

4- Trưởng Ban Tài chánh, Thuế, Giá làm Uỷ viên

5- Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông làm Uỷ viên

6- Thư ký Công đoàn làm Uỷ viên

7- Trưởng Ban Thanh tra làm Uỷ viên

Nhiệm vụ của Ban đăng ký xe:

- Tổ chức nắm chắc các hộ cho thuê xe xích lô đạp, xe ban gác đạp, số lượng xe hoạt động kinh doanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành, các chánh sách, chế độ về giá cho thuê, tình hình nộp thuế…

- Khẩn trương tổ chức lại và có biện pháp tích cực quản lý chặt chẻ, từng bước cải tạo, ngăn chặn,chống mọi tiêu cực trong các chủ cho thuê và người đạp xe xích lô, xe ba gác trên địa bàn thành phố.

- Sắp xếp, phân loại chủ cho thuê xe, cấp lại giấy phép kinh doanh có thời hạn (1 năm), kiểm tra và cấp giấy báo hành nghề cho người đạp xe, quy định phạm vi hoạt động cho loại xe này.

- Kịp thời xử lý những trường hợp chủ cho thuê xe xích lô, xe ba gác đạp vi phạm pháp luật hiện hành, như: khai gian doanh thu, số lượng xe hoạt động, trốn thuế.v.v..

- Lấy phường, xã làm địa bàn, trong năm 1983 hoàn thành việc tổ chức những người hành nghề đạp xe xích lô thành tổ tập đoàn.v.v… theo hướng hợp tác lao động. Mỗi quận, huyện tổ chức 1-2 hợp tác xã để rút kinh nghiệm.

3. Sở Giao thông vận tải thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh thành phố và các sở, ngành liên quan giúp các quận, huyện hướng dẫn Ban đăng ký xe xích lô, ba gác hoạt động.

Việc tổ chức quản lý loại xe xích lô đạp, xe ba gác đạp với những nội dung tích cực nêu trên sẽ có tác động đến một số bộ phận người lao động, vì vậy cần phải tiến hành thận trọng, Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện cần có sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc có thể xảy ra và đề phòng kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, đồng thời hàng tháng phải báo cáo tình hình thực hiện chủ trương này cho Uỷ ban Nhân dân thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/1983
Ngày hiệu lực10/02/1983
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức lại quản lý xe xích lô đạp ba gác đạp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức lại quản lý xe xích lô đạp ba gác đạp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thành Công
        Ngày ban hành10/02/1983
        Ngày hiệu lực10/02/1983
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức lại quản lý xe xích lô đạp ba gác đạp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức lại quản lý xe xích lô đạp ba gác đạp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh