Chỉ thị 05/CT-UB

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1977 về tổ chức Tết Nguyên đán do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức Tết Nguyên đán 1977 thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức Tết Nguyên đán 1977 thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN

Năm nay, nhân dân ta ăn Tết trong tình hình nước nhà đã thống nhất, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, đại hội Đảng lần thứ 4 thành công rực rỡ, Quốc hội khóa IV, kỳ II đang tiến hành và đại hội thống nhất Mặt trận cũng sẽ họp, v.v.. ; mọi từng lớp nhân dân đang nô nức thi đua biến các Nghị quyết lịch sử của Đảng thành phong trào cách mạng của quần chúng.

Ở thành phố chúng ta, công nhân, nông dân và nhân dân lao động toàn thành phố đã có nhiều cố gắng lớn, thi đua vượt khó khăn khôi phục và phát triển sản xuất để hoàn thành kế hoạch trên mọi lĩnh vực. Các đại hội thi đua công, nông, binh của thành phố là những hoạt động quan trọng nhằm phát huy tinh thần cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân lao động. Đảng bộ và chính quyền các cấp có nhiều cố gắng để giải quyết những khó khăn về đời sống và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Đảng bộ ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu vòng 2 ngay sau Tết, kế tiếp sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Tất cả sự kiện trên đây là nguồn động viên, phấn khởi lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nhưng mặt khác đời sống của các từng lớp nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhât là thiếu công ăn việc làm và giá sanh hoạt đắt đỏ. Việc phân phối nhu yếu phẩm còn những hiện tượng không công bằng, nhiều nơi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân khá nghiêm trọng.

Trong tình hình như thế, ta cần tổ chức Tết cho phù hợp với hoàn cảnh làm cho ngày Tết được vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, nhưng đơn giản tiết kiệm. Cần cố gắng đạt các yêu cầu sau đây :

- Đảm bảo cho nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ ăn Tết vui vẻ, phấn khởi, đoàn kết, đơn giản, tiết tiệm.

- Thắt chặt hơn nữa quan hệ và tình cảm gắn bó giữa Đảng, chính quyền, quân đội với nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ trong nhân dân.

- Quan tâm chăm sóc đời sống các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các cháu thiếu nhi, công nhân, lao động, nhât là công nhân, lao động tiên tiến, kế đó là anh em thương binh, gia đình liệt sĩ, thanh niên xung phong, đồng bào vùng kinh tế mới.

- Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán và sau ngày Tết mọi người bắt tay ngay vào công việc của mình với một sinh khí mới.

Kế hoạch tiến hành

Để đạt được những yêu cầu trên đây, các ngành cần tích cực thực hiện các công tác sau đây :

1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục làm cho mọi người thấy rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Tết năm nây, cố gắng thực hiện cho tốt.

2. Chuẩn bị cung cấp hàng Tết và quản lý thị trường

- Sở Thương nghiệp và Sở Lương thực chuẩn bị vật tư và kế hoạch phân phối đảm bảo công bằng và tới tận từng gia đình. Ngoài những mặt hàng cần thiết cho ngày Tết, cần chú ý đến quần áo trẻ em.

- Về “lương tháng 13”, Sở Tài chánh phối hợp với Liên hiệp Công đoàn Thành nghiên cứu đề xuất với thường trực Ủy ban quyết định đối với khu vực quốc doanh coi như phụ cấp Tết hoặc tiền thưởng, làm cho mỗi công nhân có được thêm 1 số tiền để góp phần chi tiêu trong dịp tết, không coi đó là lương tháng 13, Sở Lao động phối hợp với Liên hiệp Công đoàn Thành có kế hoạch đảm bảo “lương tháng 13” đối với công nhân trong khu vực tư nhân.

- Để đảm bảo giá cả không biến động trong những ngày Tết, Ban quản lý thị trường phải có kế hoạch bình ổn vật giá, chống đầu cơ tích trữ, nâng giá hàng thiết yếu như : gạo, cá, thịt, rau, muối, chất đốt, v.v…

- Khi cung cấp hàng hóa chú ý đến đồng bào vùng kinh tế mới.

- Ủy ban nhân dân các Quận cùng với Ban vận động đồng bào hồi hương và đi vùng kinh tế mối cần điều tra nắm được 1 số đồng bào ở các vùng kinh tế mới hoặc các nơi khác đến thành phố không công ăn việc làm, đang sống vất vả trên các vỉa hè, có kế hoạch giáo dục, tốt nhứt là đưa bà con trở lại vùng kinh tế mới hoặc giãn dân hoặc hồi hương. Còn 1 số nào không thể khắc phục khó khăn đưa đi được thì cố gắng tạm thời sắp xếp chỗ ăn ở cho bà con, sau Tết phải có kế hoạch đưa đi.

3. Tổ chức phục vụ :

- Sở Thông tin văn hóa cùng với Đoàn thanh niên bàn kế hoạch tổ chức vui chơi trong những ngày Tết như : thanh thiếu niên xuống đường vui chơi ca múa, văn nghệ, chiếu phim, thể thao thể dục, triển lãm và các trò chơi khác, đặc biệt chú ý thiếu nhi, các xóm lao động nghèo và đồng bào vùng kinh tế mới. Sở Thông tin văn hóa có kế hoạch chu đáo hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng lành mạnh, vui tươi, chống văn hóa đồi trựy, giáo dục nhân dân bỏ dần các tập tục lạc hậu : bói toán và các mê tín khác…

- Sở Giao thông vận tải có kế hoạch chuyên chở hàng hóa để kịp phân phối cho nhân dân và phục vụ đồng bào đi lại trong những ngày Tết, không được để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ bị ứ đọng, phải chờ làm ảnh hưởng đến sản xuất và công tác, không để nạn đầu cơ làm ảnh hưởng đến sản xuất, và công tác, không để nạn đầu cơ vé xảy ra. Sở cần nghiên cứu có thể không thu tiền xe buýt trong những ngày Tết đối với các cháu thiếu nhi.

4. Tổ chức thăm viếng và chúc Tết :

- Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận thành phố sẽ chúc Tết đồng bào và đi thăm viếng một số gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình có con em mới đi nghĩa vụ quân sự, công nhân tiên tiến, xóm lao động, vùng căn cứ cũ v.v…

- Sở Thương binh liệt sĩ vạch chương trình thăm hỏi gia đình thuơng binh liệt sĩ, chương trình vui Tết cho các đối tượng thuộc Sở quản lý như trại cải tạo nhân phẩm, trại sản xuất, ..

- Tổ chức bộ đội đi thăm viếng, chúc tết nhân dân, và ngược lại. Nhân dịp này củng cố phát huy hơn nữa sự gắn bó giữa quân và dân.

- Năm nay, Quận không được in thiếp chúc Tết, không được ra đặc san. Quận căn cứ theo kế hoạch của Ủy ban Thành phố và của các Sở, các Ngành cấp trên để hướng dẫn tổ chức Tết cho phù hợp với địa phương mình. Ủy ban Quận cùng với đoàn thể thăm hỏi các đối tượng kể trên. Nơi nào có nghĩa trang liệt sĩ thì tổ chức chỉnh trang, tu sửa mồ mả….

5. Giữ gìn trật tự an ninh trong những ngày Tết :

- Bộ Tư lệnh Thành và Sở An ninh có kế hoạch bảo vệ trật tự, trị an, nhất là những nơi tập trung đông người.

- Ủy ban Quận, phường, xã cùng với lực lượng võ trang, bán võ trang, vạch kế hoạch giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chữa cháy, chống trộm cắp, cướp giựt làm cho nhân dân an tâm vui vẻ trong những ngày Tết nguyên đán.

6. Đối với cơ quan Nhà nước và bộ đội :

- Các cơ quan, nhà máy, đơn vị bộ đội có thể trang hoàng cổng ra vào, nhưng tiết kiệm, không tổ chức ăn uống linh đình, không quyên góp để mua sắm hoặc để làm cổng chào, cổng chào không được làm cản trở giao thông, hư hại đường sá.

- Tuyệt đối các lực lượng võ trang không được bắn súng chơi.

- Các cơ quan, nhà máy, công trường cần tổ chức trực trong những ngày Tết.

7. Những vấn đề liên quan khác :

- Ty Lâm nghiệp cùng với Sở Giáo dục, Sở Nhà đất và công trình công cộng và các đoàn thể, trường học hưởng ứng “Tết trồng cây”. Cần có kế hoạch cụ thể trồng nơi nào thích hợp. Căn cứ vào cây giống và đất đai để huy động số người vừa phải.

- Theo chủ trương của Ban Bí thư T.Ư và của Thành ủy nhanh chóng xét thả một số ngụy quân, ngụy quyền, các cơ quan chịu trách nnhiệm về vấn đề này cần khẩn trương thực hiện trong dịp Tết.

 Đối với gia đình có người đi học tập cải tạo mà chưa được tha về, đoàn thể phải quan tâm đến họ, động viên giải thích chánh sách cho họ hiểu và có biện pháp giúp đỡ, nếu họ gặp khó khăn.

- Báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình nắm những yêu cầu trên để có kế hoạch tuyên truyền kịp thời và có tác dụng tích cực.

8/ Tổ chức chỉ đạo :

Để chỉ đạo kịp thời các công tác chuẩn bị và phân phối hàng Tết kịp thời, Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập bộ phận Thường trực Tết, gồm có:

 1- Một đ/c Phó Chủ tịch Ủy ban, đồng thời là Ủy viên Thường vụ Thành ủy phụ trách.

 2- Một đ/c đại diện Sở Thương nghiệp

 3- Một đ/c đại diện Mặt trận

 3- Một đ/c đại diện Sở An ninh

 4- Một đ/c đại diện Bộ Tư lịnh Thành.

Ngoài ra, còn có 3 khối : Khối chăm lo về vật chất, khối chăm lo về chính trị và tinh thần, khối lo về an ninh trật tự. Ban Thường trực Tết chỉ định người phụ trách khối - mỗi khối có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức Tết cho tốt.

Tết năm nay, các ngành, các sở cần hướng dẫn tổ chức vui, gây phấn khởi đối với nhân dân nói chung, đặc biệt là ở xóm lao động, đơn vị thanh niên xung phong, vùng kinh tế mới. Ngay từ bây giờ các ngành phổ biến kế hạoch và chỉ đạo các Quận chuẩn bị thực hiện.

Đối với gia đình quá nghèo, cần động viên đồng báo giúp đỡ lẫn nhau, chia cơm xẻ áo trong những ngày Tết. Cần đặc biệt chú ý giúp đỡ tinh thần vật chất đối với thiếu nhi túng thiếu.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các Sở, các Ngành, các Quận, các Phường, Xã tiến hành chuẩn bị tổ chức Tết nhằm đạt kết quả cao nhất.

 

 

Nơi gởi :
-TV. Thành ủy “để báo cáo”
-Các Ban, Ngành, Sở
-UBND các Quận
-Lưu

KT. CHỦ TỊCH UBND. THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/1977
Ngày hiệu lực15/01/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức Tết Nguyên đán 1977 thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức Tết Nguyên đán 1977 thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành15/01/1977
        Ngày hiệu lực15/01/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức Tết Nguyên đán 1977 thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UB tổ chức Tết Nguyên đán 1977 thành phố Hồ Chí Minh