Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 tăng cường phát triển chăn nuôi thủy sản Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC "TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI, NUÔI THỦY SẢN; PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM, THỦY SẢN VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2013".

Năm 2012, là năm có nhiều bất lợi trong chăn nuôi, thủy sản, do giá vật tư tăng, việc kinh doanh sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp theo chiều hướng gia tăng, thời tiết bất thường nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao; tuy nhiên, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố có những chuyển biến tích cực, chuyển dịch theo hướng chăn nuôi trang trại, gia trại quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh;

Dự báo năm 2013 còn rất nhiều khó khăn, để chủ động phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các quận, huyện, thị xã.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành của huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản trên địa bàn, chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh đối với vật nuôi, thủy sản và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm để nhân dân biết và chủ động thực hiện.

- Phối hợp với các Sở, ban ngành của Thành phố thực hiện có hiệu quả các chương trình; đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và các quy hoạch, Kế hoạch của UBND Thành phố, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, gắn với quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm phát triển sản xuất bền vững, có hiệu quả và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Ban chỉ đạo. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vật nuôi, thủy sản; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất để ngăn chặn kịp thời khi có dịch xảy ra.

- Chủ động thực hiện Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội, từng bước xóa bỏ giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Thường xuyên kiểm tra việc chỉ đạo tổ chức sản xuất, phòng, chống dịch bệnh động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố định kỳ trước ngày 20 hàng tháng (báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan thường trực của Thành phố)

2. Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường đầu tư cho việc sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản.

- Chủ trì phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản tại các địa phương.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nội chuẩn bị đầy đủ, cung ứng kịp thời vắc xin, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch, thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với việc chăn nuôi; vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong công tác chỉ đạo, đề xuất hướng giải quyết cụ thể, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện tốt công tác phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, ngành thành viên BCĐ;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Đài PT&TH HN, báo HN mới, báo KT&ĐT;
- VP UBND: CVP, PVP N.N Sơn, NNNT, TH;
- Lưu: VT, NNNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2013
Ngày hiệu lực16/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 tăng cường phát triển chăn nuôi thủy sản Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 tăng cường phát triển chăn nuôi thủy sản Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành16/01/2013
        Ngày hiệu lực16/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 tăng cường phát triển chăn nuôi thủy sản Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 tăng cường phát triển chăn nuôi thủy sản Hà Nội

             • 16/01/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/01/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực