Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010, Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;

Nhằm chủ động xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn điện có thể xảy ra trong mùa khô sắp tới; đảm bảo hệ thống điện trên địa bàn tỉnh liên tục an toàn, đúng công suất, sản lượng phân bổ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành, các cơ quan hành chính sự nghiệp

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát việc tổ chức triển khai các nội dung, giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 171/CT-TTg.

b) Triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của liên bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. UBND các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo nội dung Chỉ thị số 171/CT-TTg xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn.

b) Chủ trì, phối hợp với các điện lực trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Nhà nước về giải pháp sử dụng điện tiết kiệm đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng điện thuộc địa bàn quản lý, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện theo Quy định này.

3. Công ty điện lực Sơn La

a) Thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm trong phân phối điện; chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2014 và các năm tiếp theo.

b) Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện.

c) Tổ chức theo dõi, thống kê tình hình sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND tỉnh có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

d) Thực hiện phương thức vận hành an toàn, ổn định trong hệ thống điện, bố trí kế hoạch sửa chữa lưới điện hợp lý, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện.

e) Trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện, xây dựng Kế hoạch cung cấp điện theo sản lượng điện và công suất do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc phân bổ cho tỉnh, Kế hoạch cắt giảm điện gửi Sở Công Thương tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ

a) Triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh theo nội dung Chỉ thị số 171/CT-TTg.

b) Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như máy nghiền, trạm bơm nước....,vào giờ cao điểm. Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

c) Chuẩn bị các nguồn dự phòng khi xảy ra thiếu điện. Sẵn sàng cắt giảm điện khi có thông báo của Công ty điện lực Sơn La trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

5. Các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng

a) Triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo nội dung tại Chỉ thị số 171/CT-TTg.

b) Áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm.

c) Triển khai thực hiện đầu tư, trang bị hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính, điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý theo mùa trong năm, phù hợp theo đặc điểm nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động, các sự kiện tại địa phương, tránh lãng phí điện.

6. Sở Thông tin, Truyền thông và Đài phát thanh truyền hình Sơn La, Báo Sơn La

Có trách nhiệm phối hợp cùng Công ty điện lực Sơn La và Sở Công Thương Sơn La xây dựng các nội dung tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp và tạo điều kiện để Công ty điện lực Sơn La thực hiện chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời lượng hợp lý trong chương trình ngoại khóa để phổ biến nội dung về cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

8. Sở Công Thương

a) Phối hợp với Công ty điện lực Sơn La tổ chức triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

b) Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty điện lực Sơn La, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định.

c) Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung tại Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Chỉ thị này, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, quy định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, phân công nhiệm vụ thực hiện; hàng tháng, hàng quý có kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, CVKND-VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT. KTN, Văn. 80 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Sơn La

           • 26/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực