Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND về phòng chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2008 do Tỉnh Tiền Giang ban hành

Chỉ thị 05/CT-UBND phòng chống hạn mặn cháy rừng năm 2008 Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2597/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND phòng chống hạn mặn cháy rừng năm 2008 Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG HẠN, MẶN VÀ CHÁY RỪNG NĂM 2008

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ lượng nước từ thượng nguồn đổ về đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Tiền Giang nói riêng trong mùa khô năm 2008 có khả năng dưới mức trung bình, nước mặn có thể xuất hiện sớm và xâm nhập sâu vào nội đồng gây tình trạng thiếu nước ngọt làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Đồng thời mực nước nội đồng thấp sẽ làm cho lớp thực bì khu vực Đồng Tháp Mười khô và dễ cháy.

Thực hiện Chỉ thị số 33/2007/CT-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách điều hành các hồ chứa thủy điện trong mùa khô và việc đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2007-2008; để chủ động đối phó với hạn, mặn, đảm bảo đủ nước ngọt cho yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2008 đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giao Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các ngành, các cấp chủ động quán triệt thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân về diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết để chủ động đối phó với tinh thần tích cực, cảnh giác cao, nhất là diễn biến của tình hình hạn, mặn và cháy rừng mùa khô năm 2008. Lập kế hoạch phòng, chống hạn, mặn và cháy rừng mùa khô 2008 cho từng khu vực dự án, từng địa phương, đơn vị để chủ động ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo phân cấp công trình thủy lợi, các ngành, các cấp kiểm tra và lập kế hoạch duy tu sửa chữa các công trình ngăn mặn để chủ động và đáp ứng kịp thời công tác phòng chống hạn, mặn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Tiền Giang và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang thường xuyên theo dõi diễn biến hạn, mặn; đánh giá, cân đối nguồn nước trên sông, kênh, rạch và nguồn nước trữ; thông báo kịp thời cho nhân dân biết để chủ động ngăn mặn, trữ ngọt đảm bảo sản xuất và sinh hoạt. Đồng thời, có kế hoạch vận hành hệ thống công trình thủy lợi phục vụ có hiệu quả cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong mùa khô.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công chỉ đạo thực hiện lịch thời vụ, lịch né rầy và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khô hạn. Tổ chức tập huấn cho nông dân hiểu biết về kỹ thuật chăm sóc lúa, màu, cây ăn trái trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Chỉ đạo Trung tâm Nước và vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty khai thác và cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô, đặc biệt là các xã ven biển và cù lao Lợi Quan.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công thông báo nhân dân biết tình hình hạn, mặn để chuẩn bị các phương tiện bơm, tổ chức tốt việc bơm tưới phục vụ sản xuất trong mùa khô hạn. Tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng tiết kiệm nước và giữ vệ sinh nguồn nước, không xả rác và nước nhiễm bẩn vào nguồn cung cấp nước, nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước trong mùa khô.

4. Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan:

Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng huyện Tân Phước.

Thành lập Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng huyện Gò Công Đông.

Tổ chức tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2007 và triển khai phương hướng nhiệm vụ phòng, chống cháy rừng mùa khô năm 2008. Có biện pháp xử lý những nơi không đảm bảo an toàn trong phòng, chống cháy.

Bố trí phương tiện vận chuyển, thiết bị chữa cháy và lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm. Chuẩn bị điều kiện vật chất và lực lượng tại chỗ để phát hiện sớm, tổ chức cứu chữa kịp thời; đồng thời có phương án thiết lập mạng thông tin liên lạc vô tuyến điện phục vụ cháy rừng và dự kiến phương án thông tin nhanh để các lực lượng phòng cháy, chữa cháy của tỉnh và tỉnh bạn đến ứng cứu khi xảy ra cháy vượt ngoài khả năng chữa cháy của lực lượng tại chỗ. Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng Tân Phước bố trí lực lượng tuần tra 24/24 giờ trong ngày, trong các tháng mùa khô nơi có nguy cơ cháy cao.

5. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương có rừng lập kế hoạch, phương án cụ thể nhằm ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Y tế có kế hoạch đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xấu về môi trường, nhất là môi trường nước trong vùng dự án ngọt hóa Gò Công.

7. Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Tiền Giang thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết, tình hình hạn, mặn và thiếu nước ở địa phương qua mạng, báo, đài và trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các ngành, các cấp và nhân dân biết để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời.

8. Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2008 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán kinh phí phòng chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2008, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

9. Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác phòng, chống hạn, mặn, cháy rừng mùa khô năm 2008. Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm theo dõi tổng hợp và báo cáo tình hình hạn, mặn; cháy rừng về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực28/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND phòng chống hạn mặn cháy rừng năm 2008 Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND phòng chống hạn mặn cháy rừng năm 2008 Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Phòng
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực28/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND phòng chống hạn mặn cháy rừng năm 2008 Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND phòng chống hạn mặn cháy rừng năm 2008 Tiền Giang