Chỉ thị 06/2009/CT-UBND

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số đã được thay thế bởi Quyết định 151/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 06/2009/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

Thực hiện Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông, thời gian qua mạng lưới thông tin vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát triển khá nhanh, với nhiều loại thiết bị hiện đại, tiện dụng đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nhiều biện pháp nhằm đưa công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện dần đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập; sự phối hợp trong công tác quản lý giữa các sở, ban, ngành và các địa phương còn chưa đồng bộ; vẫn còn tình trạng các tổ chức, đơn vị, cá nhân, trang bị máy phát sóng vô tuyến điện nhưng không đăng ký, không xin giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các hành vi vi phạm của các cơ quan chức năng còn thiếu kiên quyết, kịp thời, dẫn đến sử dụng kém hiệu quả, lãng phí phổ tần số và chi phí mua sắm thiết bị; gây can nhiễu làm thiệt hại về kinh tế, dân sinh, ảnh hưởng tới an toàn thông tin và an ninh quốc phòng.

Để khắc phục tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động và sử dụng các thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyến điện Khu vực VII, các cơ quan liên quan, các địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội những quy định về quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện theo Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông; Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu Chính - Viễn Thông về tần số vô tuyến điện và các quy định hiện hành có liên quan.

- Phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyến điện Khu vực VII hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các thủ tục xin cấp giấy phép và gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước trong kinh doanh, lắp đặt và sử dụng các thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Thống kê danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân có sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh, để phục vụ cho công tác quản lý và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy hoạch tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Công Thương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc lưu thông trên thị trường các thiết bị vô tuyến điện không có nguồn gốc hợp pháp, không có chứng nhận hợp chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra, kiểm soát thiết bị vô tuyến điện và tần số vô tuyền điện; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm đối với các tần số vô tuyến điện được phân bổ dành riêng cho mục đích quốc phòng, an ninh.

4. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số vô tuyến điện

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh trước khi sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện phải xin phép sử dụng tầng số vô tuyến điện; khi giấy phép gần hết hạn sử dụng phải xin gia hạn giấy phép theo đúng quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện; trước khi trang bị thiết bị phát sóng vô tuyến điện, phải tham khảo ý kiến về tần số của cơ quan chức năng để có sự tương thích giữa thiết bị và tần số sẽ đăng ký sử dụng.

- Chỉ sử dụng các thiết bị thu phát sóng khi đã được cấp giấy phép sử dụng và các thiết bị phải đảm bảo chỉ tiêu chất lượng để tránh khả năng gây can nhiễu và đầu tư lãng phí.

- Đối với việc sử dụng điện thoại vô tuyến kéo dài, thiết bị phát sóng vô tuyến điện: chỉ được kinh doanh, lắp đặt và sử dụng các thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, hợp chuẩn, phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện tại Việt Nam và có giấy phép theo quy định của pháp luật.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện để nhân dân biết và thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt

- Chỉ đạo các Đài truyền thanh cấp huyện, xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đến nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo các Đài truyền thanh không dây các xã, phường, thị trấn sử dụng đúng tần số quy định, nghiêm túc thực hiện việc đăng ký cấp phép, gia hạn phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện vi phạm trong việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, mua bán, sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trái pháp luật trên địa bàn mình quản lý để phối hợp với các ngành chức năng xử lý theo pháp luật.

7. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hàng quí tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; các doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức và cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện nghiêm túc triển khai thực hiện./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2009
Ngày hiệu lực23/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/05/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 06/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu06/2009/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành13/11/2009
       Ngày hiệu lực23/11/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/05/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 06/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số