Chỉ thị 06/2009/CT-UBND

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND tổ chức thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản do tỉnh Bình Dương ban hành

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2009/CT-UBND thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2009/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 3 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2007/NĐ-CP NGÀY 15/10/2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Trong những năm qua Bình Dương đã quan tâm đến việc cải thiện môi trường sống, tăng cường hiệu quả sử dụng đất và kinh doanh đất đai, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà ở, khu đô thị,… góp phần vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là thị trường bất động sản phát triển khá nhanh.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển thị trường bất động sản, cũng đã bộc lộ những mặt hạn chế, yếu kém như: cơ quan quản lý nhà nước chưa làm tốt việc quản lý hành nghề môi giới bất động sản, một số doanh nghiệp hoặc giới đầu tư dịch vụ đất sang nhượng đất nông nghiệp với giá rẻ rồi tiến hành san lắp mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng không đồng bộ, phân lô bán nền,… làm phá vỡ quy hoạch của tỉnh, làm cho bộ mặt đô thị kém văn minh, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự,… Tài sản nhà, đất chưa được khai thác sử dụng có hiệu quả, gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động đầu tư, giảm nguồn thu cho ngân sách, tác động xấu đến đời sống nhân dân, người có thu nhập thấp và làm cho đô thị phát triển kém bền vững.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung thực hiện ngay một số nội dung sau đây:

1. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các Sở, Ban ngành có chức năng tổ chức triển khai thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ và Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Giao Sở Xây dựng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương bao gồm:

- Giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch;

- Việc thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, môi giới bất động sản; về định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản,…

- Hướng dẫn và thẩm định việc chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp,…

- Việc cấp chứng chỉ môi giới, định giá và quản lý hoạt động môi giới, định giá bất động sản cũng như việc quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bất động sản, tổ chức hệ thống thông tin về thị trường bất động sản;

- Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm về hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý các loại đất tham gia thị trường bất động sản, về quyền sử dụng các loại đất đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

4. Đối với các doanh nghiệp; hợp tác xã kinh doanh bất động sản; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản; các cá nhân hành nghề môi giới, định giá bất động sản (gọi tắt là các tổ chức, cá nhân),… khi hoạt động, kinh doanh bất động sản phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, Ban ngành có liên quan đề xuất, kiến nghị báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hoặc báo cáo Bộ Xây dựng xin ý kiến chỉ đạo./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Hà

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2009
Ngày hiệu lực21/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2009/CT-UBND thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2009/CT-UBND thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýPhạm Hoàng Hà
        Ngày ban hành11/03/2009
        Ngày hiệu lực21/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 06/2009/CT-UBND thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2009/CT-UBND thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP Bình Dương