Chỉ thị 06/CT-BTC

Chỉ thị 06/CT-BTC năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-BTC quản lý điều hành bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 năm 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ BÌNH ỔN GIÁ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

Để tăng cường công tác quản lý Điều hành và bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý Điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017;

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh), Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực tập trung triển khai thực hiện tốt các công việc sau đây:

I. Về công tác quản lý, Điều hành và bình ổn giá:

1. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, Điều hành, bình ổn giá trên địa bàn; trong đó, chú trọng các công việc sau:

a) Theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn (gạo nếp, gạo tẻ, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cm, thủy hải sản, rau xanh, trái cây, bánh kẹo, bia, rượu, nước ngọt, hoa, cây cảnh, cước vận chuyển hành khách, giá trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, vé tham quan...) đkịp thi có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp Luật; phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình bình ổn thị trường, giá cả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là các địa phương có xảy ra lũ lụt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ; kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định cho người dân vùng gặp thiên tai, lũ lụt, cứu đói cho dân trong thời kỳ giáp hạt và trong dịp Tết theo đúng đối tượng nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan (Giao thông vận tải, Y tế, Văn hóa thông tin, Công thương, Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Hải quan, Thanh tra, Công an, Thuế...):

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp Luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá như: lương thực, thực phẩm, sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, khí LPG, cước vận tải và các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất như: xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật...; có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; công bố công khai tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Riêng đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi, Sở Tài chính phối hợp để Sở Giao thông vận tải tiếp nhận kê khai giá từ ngày 01/01/2017 theo quy định; tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, lợi dụng lượng hành khách tăng trong dịp lễ, tết, cao điểm để tăng giá ở mức cao và các trường hợp không thực hiện việc kê khai, niêm yết giá; công bố công khai tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là đối với các mặt hàng vũ khí, chất nổ, pháo, hàng hóa vi phạm môi trường, các mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán như thuốc lá, rượu bia, gia cầm, thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm tươi sống nhập khẩu; đặc biệt ở những khu vực địa bàn trọng yếu, giáp biên giới.

- Phối hợp với Cục Thuế tăng cường đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế và chuyển giá, chấn chỉnh công tác hoàn thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; rà soát, ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung chi không thiết thực, không chấp hành đúng quy định về thủ tục hồ sơ, chế độ.

- Sở Tài chính 4 tỉnh bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền về việc quản lý, sử dụng, báo cáo và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, đảm bảo việc chi trả trực tiếp đến người dân bị thiệt hại, kịp thời, đúng đối tượng, không đxảy ra sai sót, tiêu cực. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát về quy trình tiếp nhận, quản lý, chi trả kinh phí bồi thường cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.

c) Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan giám sát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng dự trữ quốc gia; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, tránh Điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm nhất là trong dịp trước và sau Tết.

d) Đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang giá theo Luật phí và lệ phí:

- Đối với các dịch vụ không thuộc danh mục Nhà nước định giá: Sở Tài chính thường xuyên theo dõi tình hình giá cả các dịch vụ trên địa bàn, chủ động rà soát đối với các khoản phí và lệ phí đã được quy định tại Pháp Lệnh phí và lệ phí nhưng nay không có tên trong Luật phí và lệ phí do đã đổi tên hoặc chuyển một phần từ phí sang thực hiện theo cơ chế giá để kịp thời tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, biện pháp quản lý, Điều hành giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp theo quy định của pháp Luật.

- Đối với các loại phí được chuyển sang giá do Nhà nước định giá: cần xây dựng phương án và trình Ủy ban nhân dân tnh ban hành giá dịch vụ theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 để kịp thời thực hiện từ ngày 01/01/2017. Trường hợp mức giá cao hơn mức phí hiện hành thì cần có lộ trình Điều hành phù hợp, tránh xáo trộn lớn; đồng thời, cân nhắc với dự kiến Điều hành giá các hàng hóa dịch vụ khác thuộc thẩm quyền của địa phương, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

đ) Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, căn cứ Điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách địa phương, quỹ dự trữ tài chính và các nguồn tài chính, tín dụng khác của địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trong quá trình triển khai Chương trình bình ổn thị trường, chú trọng mở rộng phương thức kết nối các tổ chức tín dụng với doanh nghiệp tham gia Chương trình, gắn kết với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các hình thức linh hoạt như: Tuần hàng Việt, phiên chợ Việt, tổ chức các chuyến bán hàng lưu động về khu công nghiệp, nông thôn, vùng sâu vùng xa; kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bán hàng hóa với giá cả và chất lượng theo đúng cam kết của Chương trình.

e) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ chính xác và kịp thời về các giải pháp Điều hành của Nhà nước, về tình hình cung, cầu, giá cả thị trường cả nước, các tỉnh lân cận trước, trong và sau Tết; Chương trình bình ổn thị trường của tỉnh (mặt hàng, giá cả, địa điểm bán) gắn với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin thất thiệt thiếu chính xác gây bất n thị trường, giá cả.

g) Kiểm tra, đôn đốc, thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường trước, trong và sau Tết quy định tại Mục II Chỉ thị này và các văn bản liên quan.

2. Cục trưởng Cục Thuế:

a) Chỉ đạo rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá.

b) Đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách được gia hạn trong năm 2016 đến hạn phải nộp vào ngân sách. Tổ chức thực hiện thu đầy đủ, thu kịp thời các khoản phải thu theo kết quả Kiểm toán, Thanh tra và Cơ quan bảo vệ pháp Luật. Công bố công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thi, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

3. Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN): Tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN kể cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, kiên quyết không cho giải ngân thanh toán đối với các trường hợp không đầy đủ các Điều kiện theo quy định.

4. Cục trưởng Cục Hải quan: Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, buôn lậu qua biên giới, tập trung tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, nht là các tỉnh có đường biên giới (biên giới phía Bắc, Tây Nam; đường bộ, đường sắt từ biên gii và nội địa; các tỉnh, thành phố lớn nơi phát sinh luồng hàng...)[1].

5. Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và dịp Tết cho các vùng bị thiên tai, bão lũ,...; có phương án bảo vệ an toàn kho tàng, hàng hóa... do đơn vị trực tiếp quản lý. Chủ trì, phi hợp với Sở Tài chính địa phương xác định giá mua, giá bán lương thực và muối ăn trên địa bàn quản lý khi trin khai mua, bán lương thực và muối ăn dự trữ quốc gia theo quy định.

6. Các đơn vị thuộc Bộ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính thực hiện tốt các công việc sau:

a) Vụ Ngân sách nhà nước:

Theo dõi, cập nhật, tổng hợp báo cáo Bộ về tình hình triển khai kinh phí thực hiện Chương trình bình ổn thị trường, giá cả của các địa phương.

b) Cục Quản lý giá

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu kịp thời cho Bộ các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, nhất là giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá; kịp thời báo cáo Bộ có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, Điều chỉnh giá nhiu mặt hàng vào cùng một thời điểm nhất là dịp trước và sau Tết.

Triển khai các đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác quản lý, bình ổn giá tại địa phương trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

c) Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên thị trường trong nước và thế giới; tham mưu kịp thời các biện pháp về cơ chế tài chính, về Điều hành giá và bình ổn giá theo quy định của pháp Luật.

d) Thanh tra Tài chính chủ trì thực hiện việc kiểm tra chấp hành pháp Luật về tài chính, kế toán, giá, thuế, phí... theo kế hoạch và trường hợp đột xuất đối với các doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, kê khai giá; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

đ) Tổng cục Dự trữ Nhà nước kiểm soát chặt chẽ mức giá và các chi phí nhập, chi phí xuất cấp, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý trực tiếp; chủ trì thẩm định, đề xuất và chỉ đạo kịp thời việc xuất cấp hàng dự trquốc gia đối với các địa phương bị thiên tai, bão lũ, giáp hạt... đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định thị trường, bình ổn giá cả;

e) Tổng Cục Hải Quan: Thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của Bộ Tài chính theo quy định tại Chỉ thị này.

g) Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, chấn chỉnh công tác hoàn thuế; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của toàn ngành Thuế theo quy định tại Chỉ thị này.

h) Kho bạc Nhà nước tổ chức Điều hành ngân quđảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của NSNN; quản lý chi ngân sách hiệu qu, tiết kiệm, đúng chế độ. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong toàn ngành Kho bạc Nhà nước từ trung ương đến địa phương theo quy định tại Chỉ thị này, trong đó có số liệu về kiểm soát chi NSNN và các nội dung liên quan.

II. Về thực hiện chế độ báo cáo trong dịp Tết Nguyên đán:

1. Sở Tài chính các tỉnh thực hiện chế độ báo cáo (bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: [email protected]mof.gov.vn) về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) như sau:

a) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này và các văn bản chỉ đạo liên quan trong báo cáo giá thị trường định kỳ (tuần, 15 ngày, tháng) theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 về chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu

b) Báo cáo tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý, bình ổn thị trường, giá cả dịp Tết:

- Trước Tết: Báo cáo tổng hợp gi trước ngày 23/01/2017.

- Trong và sau Tết: Báo cáo nhanh tổng hợp tình hình 5 ngày Tết từ ngày 26/01/2017 đến ngày 30/01/2017 (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết âm lịch), thời hạn gửi trước 12h00 ngày 30/01/2017 (mùng 3 Tết); Báo cáo tình hình giá cả sau Tết trên địa bàn gửi trước 12h ngày 02/02/2017 (mùng 6 Tết); Báo cáo tổng hợp tình hình giá cả thị trường (trước, trong và sau Tết) và các biện pháp, chương trình bình ổn thị trường (nếu có) tn địa bàn, thời hạn gửi trước ngày 10/02/2017 (14/01 âm lịch).

2. Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, KBNN tại địa phương định kỳ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này trước ngày 05 và 20 tháng 01 và tháng 02/2017 về Sở Tài chính; đồng thời gửi cơ quan cấp trên theo hệ thống.

3. Tng cục Hải quan, Tổng Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị trong toàn ngành từ trung ương đến địa phương theo quy định gửi về Cục Quản lý giá trước ngày 08/01/2017 và 22/01/2017 bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: [email protected] để tổng hợp chung.

4. Các đơn vị thuộc Bộ khác: ngày 09/01/2017 và ngày 22/01/2017 báo cáo tình hình thực hiện nhim vụ được giao tại Chthị này về Cục Qun lý giá (bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: [email protected]).

5. Cục trưởng Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị gi báo cáo theo thời hạn trên; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này của các đơn vị, địa phương; báo cáo Bộ những vn đề đột xuất phát sinh đcó biện pháp xử lý kịp thời.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo cụ thvề thời gian báo cáo Tết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có văn bản thông báo để các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg (đ báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (đchỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ: CT, Y tế, GDĐT, K
HĐT, NN&PTNT, GTVT, NHNN (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước c
ác tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Sở Y tế, Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Đài TH VN, B
áo Nhân dân, Websites Bộ TC;
- Lưu: VT, QLG.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 [1] Cao Bằng, Lạng Sơn, Qung Ninh, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hi Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Qung Trị, TP HChí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, An Giang....

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-BTC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-BTC

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-BTC quản lý điều hành bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-BTC quản lý điều hành bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 năm 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành19/12/2016
        Ngày hiệu lực19/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-BTC quản lý điều hành bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 năm 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-BTC quản lý điều hành bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 năm 2016

           • 19/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực