Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

Năm 2018 ngành giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội, bảo đảm độ tin cậy, đánh giá đúng năng lực học sinh. Kỳ thi được tổ chức vào các ngày 25, 26 và 27/6/2018.

Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 được tổ chức thực hiện theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 về tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng; Văn bản số 1472/BGDĐT-QLCL ngày 16/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018; Quyết định số 1476/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hiệu trưởng các trường: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng và Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Ngành giáo dục và đào tạo chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

a) Xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường nghề có dạy chương trình giáo dục thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện kỳ thi theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của các đơn vị trường học. Tổ chức tốt việc ôn tập kiến thức cho học sinh, hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định của kỳ thi, chú trọng hướng dẫn học sinh đăng ký các bài thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên.

c) Bố trí cán bộ, giáo viên tham gia các khâu của công tác thi tại cụm thi trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và quy chế cho cán bộ quản lý, giáo viên được phân công làm công tác thi.

d) Tổ chức kỳ thi bảo đảm yêu cầu khách quan, an toàn, nghiêm túc và công bằng; thực hiện tốt các khâu sao in, bảo quản, giao nhận đề thi, chấm thi và công bố kết quả chấm thi.

đ) Tổ chức tốt việc coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt kết quả tốt nghiệp, in giấy báo kết quả điểm thi phục vụ cho xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên; có biện pháp khắc phục các điểm yếu của kỳ thi năm trước; tăng cường phổ biến quy chế thi để tất cả thí sinh tham dự kỳ thi thực hiện đúng quy định.

e) Chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, thanh tra; chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các sai phạm; tăng cường công tác thanh tra tại chỗ và thanh tra lưu động đối với công tác coi thi và chấm thi; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về thi.

g) Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

2. Các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt kỳ thi:

a) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp có giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức cho thí sinh đăng ký dự thi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Công an tỉnh bảo đảm an toàn tuyệt đối địa điểm in sao đề thi, công tác giao nhận đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi; kịp thời giải tỏa giao thông không để thí sinh đi muộn do ách tắc giao thông.

c) Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các địa điểm in sao đề thi, công tác giao nhận đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi.

d) Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai bảo đảm có điện trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ in sao đề thi, coi thi và chấm thi.

đ) Sở Y tế bố trí cán bộ y tế trực tại các trung tâm y tế nơi có đặt địa điểm coi thi để giải quyết kịp thời các trường hợp ốm đau đột xuất của thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

e) Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải tăng cường số chuyến, giảm giá cước cho thí sinh đi thi.

g) Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vận chuyển kịp thời các công văn tài liệu phục vụ kỳ thi.

h) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị kinh doanh khách sạn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, thầy cô giáo làm nhiệm vụ coi thi và thí sinh lưu trú trong thời gian thi.

i) Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết kịp thời kinh phí cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi; trang bị thêm các thiết bị cần thiết phục vụ cho kỳ thi theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1219/BGDĐT-KHTC ngày 29/3/2018 về việc hướng dẫn kinh phí kỳ thi THPT Quốc gia và thu giá dịch vụ tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; trình độ đại học hệ chính quy năm 2018.

3. Đề nghị Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai điều động cán bộ, giảng viên đủ tiêu chuẩn và năng lực tham gia thực hiện nhiệm vụ của kỳ thi.

4. Đề nghị Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai tích cực tuyên truyền về công tác chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh. Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản liên quan đến kỳ thi, nhất là các vấn đề có tính chất đổi mới để tạo sự đồng thuận cao của xã hội.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên của các trường: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai làm nhiệm vụ của kỳ thi tại địa phương.

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có biện pháp hỗ trợ công tác an ninh trật tự bên ngoài khu vực nơi đặt điểm thi.

b) Làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, nhà trường với các tổ chức đoàn, hội quần chúng tại địa phương động viên con em nỗ lực học tập, thực hiện kỳ thi an toàn, đúng quy chế.

c) Giúp đỡ phương tiện để các địa điểm thi giao nộp bài thi an toàn; tạo điều kiện để các điểm thi hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời ngăn chặn các hành động gây rối an ninh trật tự, hành hung các thầy cô giáo làm công tác thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, trường đại học có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị này nhằm đảm bảo kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 đạt kết quả tốt. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành10/05/2018
        Ngày hiệu lực10/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Đồng Nai

           • 10/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực