Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 3 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH KHỐNG CHẾ BỆNH DỊCH TẢ LN CHÂU PHI

Tại Việt Nam tính đến ngày 5/3/2019 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 9 tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Điện Biên, tiêu hủy hàng chục nghìn con ln. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, vẫn đang có chiều hướng lây lan.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khng chế bệnh Dịch tả ln Châu Phi (DTLCP); Công điện khẩn s1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mvận chuyn ln và sản phẩm ln để phòng, chống bệnh DTLCP. Để chủ động phòng, chống bệnh dịch tả ln Châu Phi phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh Sơn La, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền liên tục đến người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh DTLCP, các biện pháp xử lý, mức và thời gian hỗ trợ của nhà nước đối với động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật, tập trung vào bệnh DTLCP đến tận bản, tiểu khu, tổ dân phố, trang trại, hộ chăn nuôi nếu phát hiện lợn bệnh, nghi bệnh, chết,...thì lấy mẫu xét nghiệm bệnh và xử lý theo quy định; giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển ln, thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn.

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Công an, Quản lý thị trường, Thú y.... tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết m ln, các sản phẩm tlợn trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ ln, sản phẩm từ lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc.

- Đối với các huyện có biên giới với Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp, Sông Mã, Vân Hồ): chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới; tuyệt đối không cho phép buôn bán, vận chuyn lợn và sản phẩm của lợn bất hp pháp, không rõ nguồn gốc, kể cả quà tặng, quà biếu của cư dân khu vực các huyện biên giới. Đối với các huyện (Thuận Châu, Sông Mã, Sp Cộp, Vân Hồ) giáp gianh với các huyện thuộc các tỉnh đang có dịch thành lập các Chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sn phm của lợn vào địa bàn tỉnh Sơn La.

- Chủ động nhân lực, kinh phí nhằm ng phó kịp thời khi có bệnh DTLCP, không để dịch lây lan ra diện rộng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh DTLCP, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh và các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu đề xuất củng cố, kiện toàn hệ thống Thú y các cấp theo đúng quy đnh của Luật Thú y để triển khai công tác phòng chống dịch có hiệu quả.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường và các địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ các địa điểm buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn và các sản phẩm của lợn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

+ Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Mộc Châu hướng dẫn người chăn chăn nuôi, nhân viên thú y cấp xã, phường, thị trấn tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dch bệnh trên đàn lợn; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi, người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kthuật chăn nuôi, phòng dịch. Khi phát hiện lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân, nghi mắc bệnh hoặc sản phẩm lợn nhập khẩu trái phép phải báo cáo kịp thời và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm trước khi tiến hành tiêu hủy theo quy định.

+ Chỉ đạo Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông Vân Hồ, các Chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển ln, sản phẩm ln, nếu phát hiện ln bnh, nghi bệnh, chết thì ly mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định. Tổ chức phun thuốc sát trùng, tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua trạm, chốt.

+ Cung cấp số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh DTLCP.

+ Căn cứ Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT lập dự toán kinh phí trình Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

3. Cục Quản lý thị trường

Tập trung kiểm ha, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, nhất là sản phẩm nhập lậu, nghi nhập lậu vào tỉnh. Bố trí nhân lực tham gia chốt kiểm dịch động vật liên ngành của tỉnh.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ khi có lợn phải tiêu hủy bắt buộc theo yêu cầu phòng chống bệnh DTLCP.

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ kinh phí thực hiện phòng chống bệnh DTLCP theo quy định.

5. Công an tỉnh

- Chủ trì, chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi nắm tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép; phối hợp kiểm tra, giám sát việc buôn bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn trên địa bàn; phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- B trí nhân lực tham gia chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời của của tỉnh để tổ chức dừng phương tiện giao thông ra, vào địa bàn.

6. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập lậu ln, sản phẩm từ ln, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tiếp tay cho buôn lậu.

7. Các s, ngành khác của tỉnh:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo các đơn vị chức năng chuyên ngành, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt ngăn chặn bệnh DTLCP trên đàn lợn tại các địa phương trong tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các s, ngành có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có các biện pháp giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Bí thư các huyện, thành phố;
- Như trên;
- Các tổ chức chính trị xã hội;
- Lưu: VT, M
nhKT, 12 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2019
Ngày hiệu lực07/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Minh Hùng
        Ngày ban hành07/03/2019
        Ngày hiệu lực07/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi Sơn La

           • 07/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực